huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

An ninh - Quốc phòng

Ban chỉ huy quân sự huyện Cẩm Xuyên Khai mạc lớp tập huấn cán bộ năm 2017

01-23-2017

      Ban chỉ huy quân sự huyện Cẩm Xuyên vừa tổ chức khai mạc lớp tập huấn cán bộ năm 2017 cho 181 đồng chí là chính trị viên,chỉ huy trưởng, phó, trung đội trưởng cơ động 27 xã, thị trấn và 23 đơn vị tự vệ trên địa bàn toàn huyện. Dự lớp tập huấn ở tỉnh có Đại tá Nguyễn Hữu Thông – Phó chỉ huy trưởng - Tham mưu trưởng, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh. Ở huyện có đồng chí Nguyễn Thị Bảo ngọc – UVBTV, Phó chủ tịch UBND huyện.  

 


Tập huấn quân sự năm 2017

 

    Trong thời gian 3 ngày các học viên đã được các đồng chí Ban Chỉ huy Quân sự huyện Cẩm Xuyên truyền đạt những kiến thức về một số nội dung cơ bản: Hoạt động Công tác Đảng – Công tác chính trị trong diễn tập khu vực phòng thủ xã; bồi dưỡng phương pháp đăng ký, thống kê sổ sách Công tác Đảng – Công tác chính trị và soạn thảo giáo án; vũ khí tự tạo và phóng nổ; tổ chức phương pháp diễn tập cụm làng xã chiến đấu; tổ chức và phương pháp huấn luyện đội ngũ chiến thuật từng người, tổ, tiểu đội, trung đội; Nghị định số 82/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định quân hiệu, cấp hiệu, phù hiệu và trang phục quân đội nhân dân Việt Nam; thống nhất một số nội dung trong điều lệnh Quản lý bộ đội và động tác điều lệnh đội ngũ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu trong thực hiện nghi lễ Quân đội. 

 


Đồng chí Nguyễn Thị Bảo Ngọc - UVBTV, Phó chủ tịch UBND huyện
phát biểu chỉ đạo tại lớp tập huấn

 

     Phát biểu tại khai mạc lớp tập huấn, đồng chí Nguyễn Thi Bảo Ngọc – UVBTV, Phó chủ tịch UBND huyện đề nghị cán bộ giảng viên lớp tập huấn cần quản lý quân số một cách chặt chẽ, triển khai bài giảng một cách hợp lý, quán triệt yêu cầu về nội dung, chất lượng và kết quả lớp tập huấn, góp phần phục vụ đắc lực trong việc bảo đảm tình hình An ninh quốc phòng trên địa bàn huyện. Các học viên tham dự đầy đủ, cần tập trung tiếp thu một cách nghiêm túc những nội dung tại lớp tập huấn để phục vụ cho nhiệm vụ tại địa phương một cách hiệu quả nhất.

    Thông qua lớp tập huấn nhằm bồi dưỡng nhận thức, thống nhất nội dung, tổ chức, phương pháp huấn luyện. Giới thiệu các nội dung còn yếu, nội dung mới, nhằm nâng cao về năng lực tham mưu, quản lý, điều hành cũng như thực hành huấn luyện, diễn tập của đội ngũ cán bộ Ban CHQS huyện, xã, Thị trấn, Cơ quan, tổ chức. Đồng thời qua đây còn làm cơ sở để bồi dưỡng đội ngũ cán bộ các cấp thực hiện tốt nhiệm vụ Quân sự - Quốc phòng và tổ chức huấn luyện, diễn tập năm 2017 và những năm tiếp theo.

                                                                    Đình Tuấn – Thanh Huyền