huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Thông tin kinh tế

Cẩm Xuyên phát động phong trào thi đua xây dựng NTM và chỉnh trang đô thị

01-16-2017

     Huyện Cẩm Xuyên vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng nông thôn mới năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017, phát động phong trào thi đua xây dựng NTM và xây dựng đô thị văn minh. Dự hội nghị ở tỉnh có đồng chí Nguyễn Huy Oánh - Chánh văn phòng điều phối NTM tỉnh. Ở huyện có các đồng chí trong BTV huyện ủy, thường trực HĐND, UBMTQ huyện, các đồng chí phó chủ tịch UBND huyện. Các đồng chí Đặng Quốc Cương - UVBCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Phạm Đăng Nhật -Phó bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Trần Hữu Duyệt - Phó chủ tịch UBND huyện đã chủ trì hội nghị.

 


 

     Năm 2016 chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM huyện Cẩm Xuyên đã đạt được nhiều kết quả trên các lĩnh vực. Cơ cấu kinh tế tăng về tỷ trọng các ngành tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ; thành lập mới được 178 mô hình kinh tế, 39 THT, 26 HTX, 36 doanh nghiệp. Kết cấu hạ tầng có nhiêu chuyển biển, toàn huyện đã xây mới được trên 120 km đường bê tông, xây mới và nâng cấp 33 nhà văn hoá thôn và nhiều công trình có giá trị khác. Về phong trào xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu có 16 thôn đạt chuẩn, 115 vườn mẫu. Năm 2016 huyện Cẩm Xuyên đã huy động được trên 270 tỷ đồng vào xây dựng NTM, trong đó nhân dân đóng góp trên 59 tỷ đồng. Với nhiêu nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự quyết tâm, đồng thuận của các tầng lớp nhân dân năm 2016, Cẩm Xuyên tăng 40 tiêu chí, có thêm 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đat chuẩn NTM lên 9 xã và không còn xã dưới 9 tiêu chí.

     Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số tồn tại, khó khăn đã được hội nghị thẳng thắn chỉ ra như: việc xây dựng các mô hình sản xuất nâng cao thu nhập kết quả đạt còn thấp; việc triển khai xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu tiến độ chậm; sự vào cuộc xây dựng NTM của nhân dân ở một số địa phương còn hạn chế, có tư tưởng trông chờ vào chính sách nhà nước…

    Năm 2017 với mục tiêu xây dựng NTM một cách toàn diện, có chiều sâu, ưu tiên phát triển sản xuất nâng cao thu nhập cho người dân, có thêm ít nhất 3 xã đạt chuẩn NTM, huyện Cẩm Xuyên đã đề ra nhiều giải pháp đồng bộ  quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ .

 


Đồng chí Nguyễn Huy Oánh - Chánh văn phòng điều phối NTM Tỉnh phát biểu
ghi nhận và biểu dương những kết quả xây dựng NTM mà huyện Cẩm Xuyên đã đạt được trong năm 2016

 

     Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị tổng kết xây dựng NTM năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017 đồng chí Nguyễn Huy Oánh - Chánh văn phòng điều phối NTM tỉnh đã ghi nhận biểu dương những kết quả huyện Cẩm Xuyên đã đạt được trong năm qua. Trong những kết quả, thành tích Hà Tĩnh đã đạt được trong phong trào xây dựng NTM có sự đóng góp quan trọng của huyện Cẩm Xuyên. Đồng chí nhấn mạnh năm 2016 huyện Cẩm Xuyên có hai xã về đích NTM và không còn xã dưới 9 tiêu chí. Đó là sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn. .Đồng chí chánh văn phòng điều phối NTM tỉnh cũng yêu cầu trong năm năm 2017 phát huy kết quả đạt được huyện Cẩm Xuyên tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đưa phong trào NTM và chỉnh trang đô thị ngày càng có chiều sâu, rõ nét hơn, làm thay đổi thực sự bộ mặt nông thôn của huyện.

 


Đồng chí Đặng Quốc Cương - UVBCH Đảng bộ Tỉnh, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện
trao tặng giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng NTM năm 2016

 


Đồng chí Phạm Đăng Nhật - Phó bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện
trao tặng giấy khen cho các cá nhân có nhiều đóng góp trong phong trào xây dựng NTM năm 2016

 

     Tổng kết công tác xây dựng NTM năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017 UBND huyện Cẩm Xuyên đã khen thưởng cho 9 cá nhân và 8 tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng NTM.  

 


Đồng chí Phạm Đăng Nhật - Phó bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện
phát động phong trào thi đua xây dựng NTM và chỉnh trang đô thị năm 2017

 

     Để phong trào xây dựng NTM đạt kết quả cao nhất thay mặt BCĐ xây dựng NTM đồng chí Phạm Đăng Nhật – Phó bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã phát động phong trào xây dựng NTM và chỉnh trang đô thị năm 2017 tới toàn thể cán bộ, Đảng viên, các tầng lớp nhân dân.

 


Đồng chí Đặng Quốc Cương - UVBCH Đảng bộ Tỉnh, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện
phát biểu nhấn mạnh những mục tiêu, nhiệm vụ, các giải pháp thực hiện
để xây dựng NTM và chỉnh trang đô thị đạt kết quả cao trong năm 2017

 

     Tổng kết hội nghị đồng chí Đặng Quốc Cương -UVBCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã chỉ ra những tồn tại hạn chế trong năm 2016 và chỉ đạo một số giải pháp trọng tâm năm 2017, trong đó nhấn mạnh: tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo; tập trung làm tốt công tác tuyên truyền vận động nâng cao ý thức người dân trong xây dựng NTM ; đánh giá kết quả các tiêu chí, xây dựng khung kế hoạch  để thực hiện; tập trung ưu tiên phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn, gắn phátt triển sản xuất với việc đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp. Đồng chí Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện cũng yêu cầu phải phát huy hơn nữa vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong xây dựng NTM và gắn trách nhiệm của thành viên BCĐ , trách nhiệm của các phòng, ban, ngành chuyên môn với việc thực hiện các tiêu chí…    

 

Hoài Thương- Minh Sơn