huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Hoạt động các Đoàn thể

CLB phụ nữ sống tốt đời đẹp đạo với phong trào 5 không 3 sạch

12-23-2016

       CLB phụ nữ “sống tốt đời đẹp đạo” thuộc giáo họ Mỹ Lương thôn Yên Thành xã Cẩm Nam vừa tổ chức tổng kết CLB phụ nữ sống tốt đời đẹp đạo với phong trào 5 không 3 sạch.

 


Sau 2 năm thành lập CLB " Sống tốt đời, đẹp đạo" thuộc giáo họ Mỹ Lương, xã Cẩm Nam
đã thực hiện tốt các phong trào thi đua, đặc biệt là  phong trào 5 không 3 sạch

 

     CLB phụ nữ sống tốt đời đẹp đạo giáo họ Mỹ Lương thôn Yên Thành được thành lập năm 2014, CLB có 28 thành viên tham gia. Thực hiện tốt phong trào thi đua phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo xây dựng gia đình hạnh phúc, phong trào xây dựng gia đình 5 không 3 sạch gắn với xây dựng NTM. Trong năm qua, các thành viên CLB đã tích cực tham gia lao động sản xuất, chăn nuôi. CLB đã thành lập 2 tổ, mỗi tổ 10 thành viên chuyên tranh thủ thời gian nhàn rỗi tìm việc làm thêm kiếm thêm thu nhập cho gia đình. Một số chị em đã mạnh dạn đầu tư xây dựng mô hình kinh tế như mô hình cá ,lúa, vịt cho thu nhập 40 triệu đồng/ năm. Ngoài ra chị em còn động viên chồng con đi xuất khẩu lao động, lao động thời vụ trong và ngoài nước. Về thực hiện phong trào tiết kiệm chị em đã vận động quỹ tiết kiệm tại chỗ gần 30 triệu đồng cho 5 chị vay để sửa sang chuồng trại phát triển chăn nuôi.

     Trong phong trào xây dựng NTM, xây dựng vườn mẫu, khu dân cư kiểu mẫu được chị em tích cực tham gia, như lao động san đắp lề đường, làm về sinh môi trường, khơi thông cống rãnh. Một số hộ đã phá bỏ hàng rào, xây dựng dựng vườn mẫu, xây dựng vườn xanh, sạch đẹp, trồng cây ăn quả có giá trị kinh tế cao… Ngoài lao động sản xuất chị em trong CLB đã tổ chức một hội gia đình thánh tâm. Tham gia các hoạt động thể dục, thể thao của giáo xứ.  Là hội viên hội phụ nữ các thành viên trong CLB luôn luôn sống tốt đời đẹp đạo, sống phúc âm giữa lòng dân tộc, đem lại hạnh phúc cho mọi người.

 


 Đại diện lãnh đạo Hội LHPN huyện và xã Cẩm Nam tặng hoa chúc mừng
 CLB " sống tốt đời đẹp đạo" giáo xứ Mỹ Lương, xã Cẩm Nam


 

    Tại hội nghị đại diện các lãnh đạo hội phụ nữ huyện  phát biểu ghi nhận những thành tích đã đạt được của CLB từ đó nêu ra những khó khăn hạn chế cần khắc phục, đồng thời đề ra những phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới để CLB hoạt động ngày càng phát triển .                                                          

 

Ngọc Long – Phương Thảo