huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

An ninh - Quốc phòng

Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho đối tượng 4 năm 2016

12-01-2016

     Hội đồng GDQP&AN huyện Cẩm Xuyên vừa tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho 150 học viên là đội ngũ cán bộ công chức, viên chức của 20 cơ quan tổ chức trên địa bàn huyện. Dự và chỉ đạo có đại diện lãnh đạo Bộ chỉ huy quân sự Tỉnh, ở huyện có đồng chí Hà Văn Bình, phó bí thư thường trực Huyện ủy, đồng chí Nguyễn Thị Bảo Ngọc, UVBTV, phó chủ tịch UBND huyện. Lãnh đạo Ban chỉ huy quân sự huyện cùng đông đảo học viên tham gia lớp bồi dưỡng.

 


Lớp bồi dưỡng kiến thức dục quốc phòng an ninh cho đối tượng 4

 

     Trong thời gian 4 ngày, các học viên được giảng viên trường quân sự tỉnh và lãnh đạo ban chỉ huy quân sự huyện, công an huyện lên lớp 4 chuyên đề về biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, quản lý và bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam trong tình hình mới. Chuyên đề về đường lối, quan điểm của Đảng cộng sản, chính sách, pháp luật của nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh, chính trị, kinh tế văn hóa, tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Chuyên đề Đường lối, quan điểm của Đảng công sản, chính sách, pháp luật của nhà nước Việt Nam về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng, an ninh trong tình hình mới. Chuyên đề đường lối, quan điểm của Đảng cộng sản, chính sách, pháp luật của nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Sau thời gian học lý thuyết, các học viên sẽ tham gia viết bài thu hoạch nhằm đánh giá kết quả và cấp chứng chỉ công nhân tốt nghiệp.

 


Các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, Ban chỉ huy quân sự huyện
 trao chứng chỉ cho các học viên tốt nghiệp

 

     Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm giáo dục cho cán bộ, đảng viên nắm vững đường lối quan điểm của Đảng và nhà nước về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng an ninh trong tình hình mới. Nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo quản lý nhà nước về công tác quốc phòng an ninh, góp phần hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được giao. Kết thúc khóa học có 150 học viên đủ điều kiện được cấp chứng chỉ, trong đó 80% đạt loại khá, giỏi.

 

Đình Tuấn