huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Thông tin kinh tế

Bồi dưỡng cán bộ xây dựng NTM năm 2016

11-30-2016

        Tại trung tâm chính trị huyện, Huyện Cẩm Xuyên phối hợp với Trường chính trị Trần Phú Hà Tĩnh tổ chức Khai giảng lớp thứ nhất bồi dưỡng cán bộ xây dựng NTM cấp xã năm 2016 cho 100 học viên là cán bộ xây dựng NTM và cán bộ chuyên trách cấp xã. Dự buổi khai giảng có đồng chí Đinh Quốc Thị - Hiệu Trưởng trường Chính trị Trần Phú Hà Tĩnh. Ở huyện có đồng chí Hà Văn Bình - Phó bí thư thường trực huyện ủy; đồng chí Trần Hữu Duyệt - Phó chủ tịch UBND huyện.

 


Khai giảng lớp bồi dưỡng cán bộ xây dựng NTM 

 

          Trong thời gian 4 ngày các học viên sẽ được các giảng viên trường Chính trị Trần Phú truyền đạt 9 chuyên đề cơ bản gồm: Một số kết quả và những bài học kinh nghiệm sau 6 năm thực hiện xây dựng NTM, quan điểm định hướng và nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới; Xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu; Quản lý, sử dụng nguồn vốn thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM; Tuyên truyền vận động nhân dân xây dựng NTM; Tư vấn, hướng dẫn xây dựng mô hình liên kết sản xuất kinh doanh; Hướng dẫn thực hiện các tiêu chí về  văn hóa trong xây dựng NTM; Bảo vệ môi trừng trong xây dựng NTM; Nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát đầu tư của cộng đồng trong xây dựng NTM; Thực hiện tiêu chí an ninh, trật tự, xã hội trong xây dựng NTM. Sau khi học lý thuyết các học viên sẽ được đi thực tế tại các địa phương trên địa bàn tỉnh để tìm hiểu và học hỏi những cách làm về thực hiện tại đơn vị mình.

 

 

          Lớp bồi dưỡng cán bộ xây dựng NTM là điều kiện và cơ hội để cho các học viên cùng nhau học tập, trao đổi, thảo luận những khó khăn vướng mắc trong xây dựng NTM tại địa phương, từ đó vận dụng những kiến thức đã được học áp dụng thực tế vào quá trình thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của mình trong xây dựng NTM tại đơn vị, địa phương của mình. Được biết trong thời gian tới huyện sẽ tổ chức tiếp 2 lớp bồi dưỡng NTM cho cán bộ NTM cấp xã.

 

 

Ngọc Long - Phương Thảo