huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

An ninh - Quốc phòng

Xã Cẩm Lạc diễn tập chiến lược phòng thủ xã năm 2016

08-24-2016

       Xã Cẩm Lạc vừa tổ chức diễn tập chiến lược phòng thủ xã năm 2016. Dự buổi diễn tập có Trung tá Trần Vĩnh Thành –UVBTV huyện ủy, Trưởng công an huyện đại diện Ban chỉ đạo diễn tập. Trung tá Trần Danh Thắng – Phó chỉ huy trưởng, Ban CHQS huyện, đại diện Ban tuyên giáo huyện ủy, các thành viên trong ban đạo diễn của đợt diễn tập cùng các đồng chí trong thường trực Đảng ủy, UBND xã và thôn trưởng, bí thư của 12 thôn trên địa bàn xã Cẩm Lạc.

 


 

      Thực hiện chỉ thị và mệnh lệnh của Ban chỉ đạo, Ban đạo diễn huyện về diễn tập chiến đấu phòng thủ xã được chia làm 3 giai đoạn với các nội dung: Giai đoạn 1, chuyển xã vào trạng thái, tình trạng quốc phòng an ninh, chuyển LLVT vào các trạng thái SSCĐ như: Chuyển xã vào tình trạng khẩn cấp về QPAN; Chuyển LLVT từ trạng thái SSCĐ tặng cường lên trạng thái SSCĐ cao, xử lý tình huống A2; Chuyển xã vào tình trạng chiến tranh, chuyển LLVT từ trạng thái SSCĐ cao lên trạng thái SSCĐ toàn bộ. Tổ chức các cuộc hội nghị Đảng ủy ra nghị quyết lãnh đạo chuyển xã vào tình trạng khẩn cấp về QP-AN, chuyển LLVT từ trạng thái SSCĐ thường xuyên lên cao, thông qua kế hoạch xử lý A2. Kỳ họp bất thường  HĐND quyết nghị chủ trương, biện pháp chuyển xã vào tình trạng chiến tranh, Chuyển LLVT từ trạng thái SSCĐ cao lên toàn bộ thông qua toàn bộ.

 


 

 

     Giai đoạn 2, tổ chức chuẩn bị chiến đấu và giai đoạn 3 thực hành chiến đấu phòng thủ. Đặc biệt ở phần thực hành đánh chiếm lại mục tiêu, giải thoát con tin được triển khai nghiêm túc, đảm bảo an toàn, ý thức trách nhiệm cao, phối kết hợp nhuần nhuyễn giữa các lực lượng, sát với thực tế.

 


Các lực lượng tham gia diễn tập thực hành các nội dung diễn tập theo từng giai đoạn
đạt kết quả cao, đảm bảo chính xác, an toàn về người và tài sản

 

      Diễn tập chiến đấu phòng thủ xã có ý nghĩa quan trọng trong công tác bảo vệ AN –QP tại địa phương. Từ đó giúp xã cũng như quần chúng nhân dân nhận thức sâu sắc về đường lối chủ trương của Đảng trong tình hình mới. Nêu cao tinh thần cảnh giác trước mọi âm mưu thủ đoạn, diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch, đồng thời  chủ động trong mọi tình huống có bạo loạn xảy ra góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

 

Ngọc Long – Phương Thảo