huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Thông tin kinh tế

Hội nghị quán triệt, tập huấn tuyên truyền luật thú y

06-30-2016

     UBND huyện Cẩm Xuyên vừa tổ chức Hội nghị quán triệt, tập huấn tuyên truyền Luật thú y. Dự hội nghị ở tỉnh có đại diện lãnh đạo Chi cục chăn nuôi và thú y tỉnh. Ở huyện có đồng chí Trần Hữu Duyệt – Phó chủ tịch UBND huyện, đại diện các phòng, ban liên quan. Các đồng chí là cán bộ phụ trách công tác thú y 27 xã, thị trấn trên địa bàn.

 


 Hội nghị quán triệt, tập huấn tuyên truyền Luật thú y.

 

       Tại buổi tập huấn, các đồng chí là đội ngũ thú y viên ở các xã, thị trấn đã được truyền đạt một số nội dung quan trọng: Về phòng, chống dịch bệnh ở động vật trên cạn, động vật thủy sản; Kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn, động vật thủy sản; Trách nhiệm và quyền hạn của tổ chức, cá nhân về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật như trách nhiệm và quyền hạn của Cục thú y, kiểm dịch viên động vật, quyền và nghĩa vụ của chủ hàng; Kiểm soát giết mổ động vật trên cạn; Sơ chế, chế biến động vật, sản phấm động vật; Kiểm tra vệ sinh thú y; Một số yêu cầu về công tác phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm; Hướng dẫn cụ thể cách tiêm phòng, liều lượng từng loại vắc xin cho từng loại gia súc, gia cầm. Ngoài ra, đội ngũ thú y viên còn được nghe triển khai công tác quản lý, đăng ký, khảo nghiệm, thu hồi, tiêu hủy thuốc thú y; Được truyền đạt Nghị định 119/2013 NĐ/CP về quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực thú y và các điều luật về hành nghề thú y.

 


Lãnh đạo Hội ND huyện truyền đạt các nội dung trong luật thú y

 

      Thông qua lớp tập huấn, giúp cho đội ngũ cán bộ thú y cơ sở nắm bắt đầy đủ hơn các thông tin về công tác phòng, chống dịch bệnh. Đồng thời tích lũy thêm kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm trong việc triển khai phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm tại địa phương trong thời gian tới một cách hiệu quả nhất.

 

                                                                    Đình Tuấn – Thanh Huyền