huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

An ninh - Quốc phòng

Xã Cẩm Trung phá bỏ các bãi khai thác cát trái phép

04-04-2016

      Xã Cẩm Trung vừa tổ chức phá bỏ các bãi chứa cát của các hộ gia đình khai thác cát trái phép tại chân Cầu Sông Rác.

 

     Để từng bước chấm dứt tình trạng khai thác cát trái phép trên địa bàn, xã Cẩm Trung đã tổ chức gặp mặt các hộ gia đình lập bãi khai thác cát trái phép dưới cầu Sông Rác để tuyên truyền, vận động và ký cam kết với các chủ tàu thuyền, các hộ gian đình không khai thác cát trái phép trong thời gian tới và hủy bỏ các bãi chứa cát của từng hộ gia đình.  

 


Cẩm Trung huy động lực lượng dở bỏ các bến tập kết cát
 

     Ngay sau khi các gia đình đã ký cam kết, Cấp ủy, chính quyền xã Cẩm Trung đã triển khai dùng máy cần cẩu phá bỏ các bãi khai thác cát trái phép đó. Sau khi cam kết phá bỏ và không khai thác cát trái phép trên địa bàn nếu như hộ gia đình nào còn tiếp tục tái phạm thì cấp ủy chính quyền xã sẽ phối hợp với công an huyện, các lực lượng chức năng  để xử lý các đối tượng theo pháp luật.

     Trong thời gian tới xã Cẩm Trung sẽ tiếp tục kiểm tra và theo dõi các đối tượng nhằm ngăn chặn tình trạng khai thác trái phép tài nguyên trên địa bàn.

 

Minh Sơn – Phương Thảo