huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Thông tin kinh tế

Bế giảng lớp bồi dưỡng cán bộ NTM cấp thôn năm 2016.

03-21-2016

         Huyện Cẩm Xuyên vừa tổ chức lể bế giảng 2 lớp bồi dưỡng cán bộ NTM cấp thôn năm 2016 cho hơn 240 cán bộ thôn và chuyên trách NTM của 25 xã trong toàn huyện.

         


Bế giảng lớp bồi dưỡng cán bộ NTM cấp thôn năm 2016

 

     Qua thời gian 3 ngày học tập các học viên đã tiếp thu và nắm vững 9 chuyên đề: Quy trình và những bài học kinh nghiệm trong xây dựng Khu dân cư NTM kiểu mẫu; Quan điểm, định hướng và nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới đảm bảo NTM Hà Tĩnh phát triển nhanh, bền vững; Tuyên truyền vận động nhân dân xây dựng NTM; Tư vấn hướng dẫn xây dựng mô hình sản xuất, kinh doanh liên kết; Thực hiện các tiêu chí “ An ninh trật tự xã hội được giữ vững”, bảo vệ môi trường trong xây dựng NTM và một số chuyên đề quan trọng khác… Cùng với tiếp thu các chuyên đề các học viên cũng được đi tham quan thực tế tại 2 xã Cẩm Nam và Cẩm Yên. Đây là các xã về đích NTM trong năm 2015 và có cách làm sáng tạo, chất lượng hiệu quả cao trong việc lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng hoàn thành các tiêu chí một cách bền vững. Thông qua các chuyên đề đã được học tập cũng như chuyến đi thực tế sẽ là điều kiện thuận lợi để các học viên có thêm những kiến thức vừa mang tính lý luận vừa có ý nghĩa thực tiễn. Trên cơ sở đó để vận dụng trong nhiệm vụ xây dựng NTM ở địa phương mình.

 


Các đồng chí lãnh đạo UBND huyện, trung tâm chính trị khen thưởng 
cho các học viên xuất sắc

 

       Kết thúc lớp tập huấn 100% học viên đều đạt thành tích khá giỏi và đều được cấp chứng chỉ tốt nghiệp, trong đó có 15 học viên suất sắc được khen thưởng.

 

Danh Cường – Ngọc Long.