huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Hoạt động các Đoàn thể

Bế giảng lớp Bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng khóa 1 năm 2016

03-05-2016

      Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Cẩm Xuyên vừ tổ chức lễ bế giảng lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng khóa 1 năm 2016 cho 110 quần chúng ưu tú đến từ đảng ủy các xã thị trấn, đảng ủy, chi ủy trực thuộc trên địa bàn toàn huyện. Dự lễ bế giảng có đồng chí Hà Văn Bình - Phó bí thư Thường trực huyện ủy; đồng chí Biện Văn Thuyết - UVBTV, Chủ nhiệm UBKT huyện ủy.

 


Đồng chí Hà Văn Bình - Phó bí thư thường trực huyện ủy phát biểu tại
lễ bế giảng lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng khóa I năm 2016

 

      Trong thời gian 5 ngày các học viên đã được học tập các chuyên đề gồm: Chuyên đề Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và Chuyên đề Phấn đấu để trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

     Thông qua lớp Bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng lần này các học viên đã nắm vững kiến thức về Chủ nghĩa Mác - Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh cũng như đường lối Cách mạng của Đảng trong thời kỳ đổi mới để khi trở về địa phương, đơn vị công tác, phấn đấu rèn luyện trưởng thành để sớm được vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng.

 


..và trao phần thưởng cho các học viên đạt thành tích xuất sác trong học tập

 

          Kết thúc lớp học 100% học viên đạt khá giỏi trong đó có 11 học viên suất sắc được khen thưởng.

 

                                                                                                      Ngọc Long