huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Hoạt động các Đoàn thể

Tập huấn giảm nghẹ rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng và thích ứng với biến đổi khí hậu tại huyện Cẩm Xuyên

02-24-2016

     Thực hiện chương trình dự án VIE 056 về “tăng cường khả năng chống chịu thiên tai tại miền Trung Việt Nam” Ban dự án Trung ương phối hợp với Ban quản lý dự án huyện Cẩm Xuyên tổ chức ra mắt dự án và tập huấn cho thành viên đội phòng chống thiên tai liên thế hệ tại huyện Cẩm Xuyên. Tham dự lớp tập huấn có đại diện  UBMTTQ huyện; Hội LHPN; Hội người cao tuổi; Hội chữ thập đỏ huyện.

 


 

     Mục tiêu của dự án nhằm nâng cao nhận thức của các ban ngành và tổ chức liên quan cũng như các tầng lớp nhân dân về nhu cầu cũng như khả năng của người cao tuổi và người khuyết tật trong giảm nhẹ rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng và thích ứng với biến đổi khí hậu. Từ đó tìm kiếm sự ủng hộ, phối hợp và hợp tác của các ban ngành, tổ chức liên quan trong quá trình thực hiện dự án “tăng cường khả năng chống chịu thiên tai tại miền trung Việt Nam”.
 


Lớp tập huấn nhằm giúp các thành viên trong CLB liên thế hệ tự giúp nhau
 trong giảm nhẹ rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng và thích ứng với biến đổi khí hậu 

 

    Tại lớp tập huấn các chuyên gia của dự án đã trang bị các kiến thức cơ bản về giảm nhẹ rủi ro thiên tai dưa vào cộng đồng và thích ứng với biến đổi khí hậu cho thành viên đội phòng chống thiên tai liên thế hệ tự giúp nhau. Các thành viên tham gia lớp tập huấn được đánh giá tình trạng dễ bị tổn thương và năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu như giới thiệu, thực hành và chia sẻ kinh  nghiệm; được lập các kế hoạch giảm nhẹ rủi ro thiên tai trải qua các bước cần phải làm gì trước, trong và sau thiên tai;  được hướng dẫn lập kế hoạch hoạt động CLB theo kế hoạch hoạt động của dự án và được cung cấp các kiến thức để phát triển các nghề nghiệp phù hợp thích ứng với biến đổi khí hậu.

   Qua lớp tập huấn sẽ giúp các thành viên trong CLB liên thế hệ tự giúp nhau; đội phòng chống thiên tai liên thế hệ trong giảm nhẹ rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng và thích ứng với biến đổi khí hậu hiểu được các kiến thức cơ bản về phòng chống thiên tai, hiểu rõ các công cụ giúp cộng đồng có thể giảm nhẹ rủi ro thiên tai từ đó có thể áp dụng các kiến thức và kỷ năng vào thực tế nhằm giúp giảm nhẹ rủi ro thiên tai.

 

                                                    Hoài Thương- Ngọc Long