huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

An ninh - Quốc phòng

Huyện Cẩm Xuyên tổ chức tập huấn quân sự năm 2016

02-16-2016

     UBND huyện Cẩm Xuyên vừa tổ chức tập huấn quân sự năm 2016. Dự lớp tập huấn ở tỉnh có Đại tá Nguyễn Văn Tỷ - Phó tham mưu trưởng, Bộ CHQS tỉnh. Ở huyện có đồng chí Đặng  Quốc Cương – TUV, Bí thư huyện ủy- Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Nguyễn Thị Bảo Ngọc – UVBTV, Phó chủ tịch UBND huyện, đồng chí Trần Văn Hồng – UVBTV, Chỉ huy trưởng BCHQS huyện, cùng các ban ngành, đoàn thể cấp huyện, bí thư, Chủ tịch UBND , xã đội trưởng, xã đội phó, Chính trị viên phó, trung đội trưởng, cán bộ BCHQS huyện, thủ trưởng, tự vệ trương các cơ quan xí nghiệp trên địa bàn toàn huyện.

 


 

      Trong thời gian 3 ngày các học viên sẽ được giảng viên của Ban CHQS  huyện truyền đạt các nội dung như: Quán triệt chỉ thị của huyện ủy về lãnh đạo công tác quân sự quốc phòng năm 2016; Tình hình nhiệm vụ quân sự, quốc phòng quân khu, tỉnh và huyện năm 2016; Công tác Đảng, công tác chính trị trong diễn tập chiến đấu phòng thủ xã, phường, thị trấn; Hướng dẫn soạn thảo kế hoạch chiến đấu phòng thủ xã, phường, thị trấn. Kế hoạch công tác quân sự quốc phòng năm 2016. Bên cạnh đó, các học viên còn được giảng viên hướng dẫn xây dựng tiến trình biểu, thống kê huấn luyện và soạn thảo giáo án; Hướng dẫn đăng ký sổ sách  dân quân tự vệ;  Hướng dẫn đăng ký thống kê sổ sách động viên; Hướng dẫn công tác tuyển quân, tuyên sinh quân sự và một số kỹ thuật chiến đấu bộ binh.

     Lớp tập huấn nhằm nâng cao nhận thưc về nhiện vụ quân sự quốc phòng, năng lực tham mưu và tổ chức thực hiện cho đội ngũ cán bộ các cơ quan tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn.

 

Minh Sơn –Phương Thảo