huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Thông tin kinh tế

Ký thỏa thuận liên tịch phối hợp thu ngân sách trên địa bàn Cẩm Xuyên

12-16-2015

     Tại chi cục Thuế huyện Cẩm Xuyên; Chi cục Thuế huyện Cẩm Xuyên, Kho bạc Nhà nước huyện và Phòng giao dịch Vietcombank chi nhánh Cẩm Xuyên tổ chức ký thỏa thuận liên tịch phối hợp thu ngân sách trên địa bàn.

 


 

     Lễ ký kết nhằm từng bước nâng cao hiệu quả quản lý thu ngân sách, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người nộp thuế, phí và lệ phí, các khoản nộp khác, đồng thời cũng góp phần hỗ trợ nhau trong việc tăng cường thực hiện các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính Thuế, góp phần tăng thu ngân sách trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên.
 


Lễ ký kết phối hợp góp phần thực hiện tốt thu ngân sách trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên
 

    Việc ký kết phối hợp được thực hiện tốt, sẽ đảm bảo sự tập trung, đầy đủ các khoản thu vào ngân sách nhà nước, thống nhất các dữ liệu; thực hiện tốt các chủ trương không dùng tiền mặt thanh toán trong hoạt động của nền kinh tế, đồng thời tăng cường vai trò quản lý nhà nước một cách hiệu quả về hoạt động trên lĩnh vực tài chính tiền tệ nói chung. 

 

                                      Hồng Phượng – Minh Sơn