huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Thông tin kinh tế

Cẩm Bình hỗ trợ 250 triệu đồng xây dựng 50 vườn mẫu

08-18-2015

Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, xã Cẩm Bình (Cẩm Xuyên -Hà Tĩnh) đã trích ngân sách 250 triệu đồng hỗ trợ xây dựng 50 vườn mẫu (5 triệu đồng/vườn).

 

Cẩm Bình hỗ trợ 250 triệu đồng xây dựng 50 vườn mẫu
Khu dân kiểu mẫu ở thôn Tân An

 

Được biết, đến nay, ngoài thôn Tân An đạt chuẩn khu dân cư kiểu mẫu với thu nhập bình quân các vườn hộ đạt 60-70 triệu đồng/vườn, Cẩm Bình phấn đấu đến cuối năm 2015, xây dựng được 4/11 thôn đạt khu dân cư kiểu mẫu.

 

Cẩm Bình hỗ trợ 250 triệu đồng xây dựng 50 vườn mẫu

 

Cẩm Bình hỗ trợ 250 triệu đồng xây dựng 50 vườn mẫu
Đường sá được bê tông hóa, hàng rào được trồng bằng hoa tươi rực rõ

 

Theo Bá Tân 
Baohatinh.vn