huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Truyền thống văn hóa

Gặp mặt cựu cán bộ, chuyên gia, quân tình nguyện công tác tại Lào, Campuchia

02-12-2015

Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ huyện Cẩm Xuyên vừa tổ chức buổi gặp mặt cựu cán bộ, chuyên gia, quân tình nguyện công tác tại Lào, Campuchia. Dự buổi gặp mặt có đồng chí  Đặng Quốc Cương - Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Nguyễn Đình Hải -  Phó bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, đồng chí Nguyễn Thị Bảo Ngọc -  UVBTV, Phó chủ tịch UBND huyện.  

 

Trong không khí ấm cúng, vui tươi phấn khởi, tại buổi gặp mặt lãnh đạo huyện và lực lượng cán bộ, chuyên gia, quân tình nguyện công tác tại Lào, Campuchia và đã cùng nhau ôn lại truyền tốt đẹp về mối quan hệ hữu nghị giữa ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia. Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước hàng nghìn con em của nước ta trong đó con em huyện Cẩm Xuyên đã tình nguyện hăng hái lên đường sang giúp nước bạn Lào và Campuchia đấu tranh giành giải phóng dân tộc giành lại hòa bình. Điều này, có ý nghĩa quan trọng, thể hiện tinh thần quốc tế vô sản và xiết chặt hơn mối đoàn kết, gắn bó giữa Việt Nam với nước Lào và Campuchia.

Lực lượng cán bô, chuyên gia  và quân tình nguyện của nước ta sang giúp nước bạn Lào và Campuchia đã không tiếc xương máu chiến đấu để lại nhiều ấn tượng và  hình ảnh cao đẹp trong lòng nhân dân hai nước bạn. Nhiều người đã mãi mãi nằm lại nơi chiến trường và nhiều người trong số họ nay trở về đã mang trong mình nhiều thương tích của chiến tranh mà hàng ngày họ phải đối mặt. Tuy nhiên khi trở về với cuộc sống hòa bình những cựu cán bộ, chuyên gia, quân tình nguyện vẫn hăng hái tham gia các hoạt động và gương mẫu thực hiện đầy đủ chủ trương đường lối của Đảng chính sách, pháp luật của Nhà nước.

 


Đồng chí Đặng Quốc Cương - Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện
ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của cán bộ, chuyên gia, quân tình nguyện 
công tác tại Lào và CamPuChia
 

Tại buổi gặp mặt đồng chí Đặng Quốc Cương - Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã phát biểu cảm ơn, ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của cán bô, chuyên gia, quân tình nguyện đã không tiếc xương máu chiến đấu giúp nước bạn Lào và Campuchia đấu tranh giải phóng dân tộc. Đồng thời, đồng chí cũng mong muốn trở các đồng chí cần tiếp tục phát huy bản lĩnh kiên cường tiếp tục có nhiều đóng góp, giáo dục con cháu, thế hệ trẻ thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu mạnh, văn minh.

 

 

                                                   Hoài Thương - Minh Sơn