huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnhVăn bản pháp quy / Cấp Tĩnh

 • Số /ký hiệu

 • Ngày ban hành

 • Trích yếu & download

 • 3099/QĐ-UBND
 • 2/10/2017
 • V/v phê duyệt,ban hành thiết kế mẫu các công trình giáo dục, y tế, văn hóa - thể thao, vệ sinh môi trườngthuộc Dự án áp dụng cơ chế đặc thù thuộc chương trình MTQG giai đoạn 2017-2020
 • 566/QĐ-UBND
 • 2/02/2017
 • V/V phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Cẩm Xuyên
 • 2529/QĐ-UBND
 • 07/09/2016
 • V/v phê duyệt Đề cương và Danh mục tài liệu ôn tập thi tuyển công chức năm 2016
 • 2512/QĐ-UBND
 • 05/09/2016
 • V/v phê duyệt danh sách người đủ điều kiện thi tuyển công chức năm 2016
 • 159/TB-UBND
 • 09/06/2016
 • Tổ chức tuyển dụng công chức vào làm việc tại Sở, ban, ngành; UBND huyện, thành phố, thị xã năm 2016
 • 4392/qđ-ubnd
 • 11/11/2015
 • Về việc công bố các thủ tục hành chính thực hiện liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã, cơ quan đăng ký cư trú và Bảo hiểm xã hội cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
 • 3483/qđ-ubnd
 • 08/09/2015
 • V/v công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Thông tin và Truyền thông áp dụng tại UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
 • 2692/qđ-ubnd
 • 13/07/2015
 • V/v công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Tài nguyên và Môi trường áp dụng tại UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
 • 2470/QĐ-ubnd
 • 26/06/2015
 •  QĐ Về việc công bố thủ tục hành chính ngành Giáo dục và Đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
 • 2455/qđ-ubnd
 • 25/06/2015
 • V/v công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Công Thương áp dụng tại UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh  
 • 2413/qđ-ubnd
 • 24/06/2015
 • Về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bố sung thuộc lĩnh vực quản lý của ngành Thông tin và Truyền thông áp dụng tại UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
 • 2413/qđ-ubnd
 • 24/06/2015
 • Về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bố sung thuộc lĩnh vực quản lý của ngành Thông tin và Truyền thông áp dụng tại UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
 • 2026/QĐ-ubnd
 • 27/05/2015
 • Công bố thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý của ngành Kế hoạch và đầu tư áp dụng tại UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
 • 1136/qđ-ubnd
 • 06/04/2015
 • V/v công bố thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý của ngành Tư pháp áp dụng tại UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
 • 1137/qđ-ubnd
 • 06/04/2015
 • V/v công bố thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý của ngành Tư pháp áp dụng tại UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
 • 881/QĐ-UBND
 • 16/03/2015
 • QUYẾT ĐỊNH : 881/QĐ-UBND ngày 16 tháng 3 năm 2015 của UBND tỉnh Về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc phạm vi, chức năng quản lý của ngành Thanh tra trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
 • 01/ct-ubnd
 • 05/01/2015
 • V/v tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện triển khai các nhiệm vụ trước, trong và sau Tết Nguyên đán
 • 3946/QĐ-UBND
 • 12/12/2014
 • Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý củaNgành Tài nguyên và Môi trường áp dụng tại UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
 • 87/2014/qđ-ubnd
 • 05/12/2014
 • Ban hành Quy định về quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
 • 88/2014/qđ-ubnd
 • 05/12/2014
 • Ban hành Quy chế quản lý hoạt động xuất bản, in và phát hành xuất bản phẩm trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
 • 63/2014/qđ-ubnd
 • 22/09/2014
 • Triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ khi đăng ký thành lập mới hộ kinh doanh, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
 • 35/ 2014/QĐ-UBND
 • 06/08/2014
 • Ban hành "Quy định về quản lý, cấp phép xây dựng đối với các công trình trạm thu, phát sóng thông tin di động (Trạm BTS) trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh"
 • 17/CT-UBND
 • 17/06/2014
 • Chỉ thị số 17/CT-UBND Về một số biện pháp chấn chỉnh tình trạng lạm dụng yêu cầu nộp bản sao có chứng thực đối với giấy tờ, văn bản khi thực hiện thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh
 • 4030/QĐ-ubnd
 • 13/12/2013
 • V/v công bố thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực quản lý của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội áp dụng tại UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh