huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Ủy ban nhân dân huyện

Chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Y tế

Quyết định số 09/2017/QĐ-UBND ngày 18/10/2017 của UBND huyện Cẩm Xuyên

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm ứng dụng KHKT&BVCTVN huyện Cẩm Xuyên

Quy định tại Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 18/10/2017 của UBND huyện Cẩm Xuyên

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Lao động - TB&XH

Quyết định số 07/2017/QĐ-UBND ngày 18/10/2017 của UBND huyện Cẩm Xuyên

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Văn hóa - Thông tin

Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND ngày 29/9/2017 của UBND huyện Cẩm Xuyên

Chức năng, nhiệm vụ,quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Thanh tra huyện

Quyết định số 04/2017/QĐ-UBND ngày 29/9/2017 của UBND huyện Cẩm Xuyên

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Kinh tế và Hạ tầng

Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND ngày 29/9/2017 của UBND huyện Cẩm Xuyên

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Phòng Tài chính – Kế hoạch

Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND ngày 07/9/2017 của UBND huyện Cẩm Xuyên

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của phòng Nội vụ

Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND ngày 21/12/2015 của UBND huyện Cẩm Xuyên

Lời ngỏ của Chủ tịch UBND huyện

Cẩm Xuyên, cách Thành phố Hà tĩnh 10 km về phía Nam trên tuyến đường Quốc Lộ 1A. Với tổng diện tích tự nhiên là 635,5 km2; dân số toàn huyện trên 153 ngàn người; Là huyện có nhiều tiềm năng, thế mạnh về phát triển công nghiệp, Thương mại - du lịch và dịch vụ.