Văn bản mới nhất
*Tuyển dụng công chức Cơ yếu Huyện ủy Cẩm Xuyên*Công văn về việc cho ý kiến góp ý đối với dự thảo kế hoạch CCHC năm 2023 của UBND tỉnh*CV lấy ý kiến góp ý dự thảo báo cáo chỉ đạo điều hành của UBND huyện năm 2022*Lấy ý kiến góp ý dự án Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi)*Lấy ý kiến góp ý dự án Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi)*Lấy ý kiến góp ý dự án Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi)*Góp ý dự thảo Luật Tài nguyên nước (sửa đổi)*Lấy ý kiến góp ý dự án Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi)*Lấy ý kiến góp ý dự án Luật Hợp tác xã (sửa đổi)* V/v góp ý dự thảo Báo cáo Tổng kết thực tiễn thi hành Luật Kế toán*Công văn góp ý kiến dự thảo Luật thực hiện Dân chủ cơ sở*V/v về việc góp ý Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi)*V/v về việc góp ý Dự thảo Luật Dân chủ cơ sở* Về việc góp ý dự thảo sửa đổi Luật Tiêu chuẩn & Quy chuẩn kỷ thuật* V/v góp ý dự thảo các chính sách tại dự thảo Luật giá (sửa đổi)*Phê duyệt kết quả vòng 2 kỳ thi tuyển dụng công chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các Tổ chức chính trị - xã hội năm 2021*THÔNG BÁO Nhận đơn phúc khảo đối với kết quả thi viết (vòng 2)*Thông báo triệu tập thí sinh dự thi công chức năm 2022 Vòng 2* Về việc lấy ý kiến góp ý kế hoạch kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính*THÔNG BÁO Triệu tập thí sinh dự thi công chức năm 2021 (vòng 1)*Phê duyệt danh sách thí sinh đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự tuyển công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2021*DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC CƠ QUAN ĐẢNG, MẶT TRẬN TỔ QUỐC VÀ CÁC ĐOÀN THỂ NĂM 2021 *QĐ Ban hành Quy chế tuyển dụng công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2021*KH Tuyển dụng công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2021*Chương trình công tác tháng 11 năm 2021*Thông báo Thu hồ sơ tuyển dụng công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2021* THÔNG BÁOTuyển dụng công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2021* 4642 Về việc phê duyệt Danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự vòng 2, kỳ tuyển dụng viên chức giáo dục năm học 2021-2022*Chương trình công tác tháng 10 năm 2021* QĐ Về việc ban hành Nội quy, Quy chế tuyển dụng viên chức giáo dục, năm học 2021-2022*QĐ Thành lập hội đồng tuyển dụng viên chức giáo dục năm học 2021 - 2022*Chương trình công tác tháng 09 năm 2021*136/QĐ-BCĐ Về việc kết thúc thời gian áp dụng cách ly xã hội tại thị trấn Cẩm Xuyên theo Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ*2549 THÔNG BÁO Tuyển dụng giáo viên năm học 2021-2022*3960 QĐ PHê duyệt chỉ tiêu tuyển dụng giao viên năm học 2021-2022*2547 CV V/v đề xuất mục tiêu, nhiệm vụ CCHC giai đoạn 2021-2030*2548 KẾ HOẠCH Tuyển dụng giáo viên năm học 2021-2022*2548 KẾ HOẠCH Tuyển dụng giáo viên năm học 2021-2022*QĐ xử phạt vi phạm hành chính bà Nguyễn Thị Ánh Dương*QĐ xử phạt vi phạm hành chính bà Hoàng Thị Thảo* 2531/UBND-VHTT Về việc tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích.* 2554 THÔNG BÁO Kết luận của Đ/c Hà Văn Bình – Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống bệnh COVID-19 huyện tại cuộc họp sáng ngày 20/8/2021* 2555 V/v thiết lập các chốt để kiểm soát người ra, vào địa bàn* THÔNG BÁO về việc nghỉ Lễ Quốc khánh năm 2021* 2521 CV triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 theo Kết luận số 32-KL/TU của Ban thường vụ Tỉnh ủy* 2519/UBND-VHTT Về việc tiếp tục tăng cường ứng dụng CNTT phục vụ công tác chỉ đạo điều hành trong bối cảnh thực hiện giãn cách để phòng, chống dịch COVID-19.*2527/UBND-TNMT lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật về triển khai thực hiện Nghị định 148/2020/NĐ-CP*2527/UBND-TNMT lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật về triển khai thực hiện Nghị định 148/2020/NĐ-CP*2511 Áp dụng biện pháp phòng, chống dịch đối với người từ khu vực có dịch COVID-19 đến/về địa phương*2498 CV triển khai thực hiện Văn bản số 5553/VPCP-KGVX ngày 12/8/2021 của Văn phòng Chính phủ về phòng, chống dịch bệnh COVID-19*2495 CV quán triệt thực hiện nghiêm giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn thị trấn Cẩm Xuyên* Kết luận của đồng chí Lê Ngọc Hà - Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc làm việc với xã Cẩm Thịnh về thực hiện củng cố các tiêu chí xây dựng NTM và định hướng xây dựng xã nông thôn mới nâng cao ngày 28/7/2021*2480 KẾ HOẠCH Về việc đáp ứng hàng hóa thiết yếu đối với thị trấn Cẩm Xuyên (vùng cách ly xã hội PC dịch Covid-19)* Về việc thu hồi đất của 20 hộ gia đình, cá nhân để thực hiện Dự án: Xây dựng đường dây và trạm biến áp chống quá tải và giảm thiểu tổn thất điện năng lưới điện tại địa bàn các xã: Cẩm Trung, Cẩm Bình, Cẩm Thành* Về việc thu hồi đất của 20 hộ gia đình, cá nhân để thực hiện Dự án: Xây dựng đường dây và trạm biến áp chống quá tải và giảm thiểu tổn thất điện năng lưới điện tại địa bàn các xã: Cẩm Trung, Cẩm Bình, Cẩm Thành*2471 THÔNG BÁO Kết luận của Đ/c Hà Văn Bình – Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống bệnh COVID-19 huyện tại cuộc họp chiều ngày 14/8/2021*31 Thông báo điều chỉnh một số biện pháp giao dịch tại Trung tâm hành chính công huyện, để phòng chống dịch Covid-19*2469 Về việc tạm dừng hoạt động của các chợ trên địa bàn huyện*QĐ công khai quyết toán thu chi ngân sách năm 2020*2388 /UBND-KT&HT Về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 tại các chợ, trung tâm thương mại, siêu thị và cơ sở kinh doanh thương mại*2379 Về việc điều chỉnh một số biện pháp cấp bách để phòng chống dịch Covid-19.*2380 TB Kết luận của Đ/c Phạm Văn Thắng – PCT UBND huyện, Phó trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống bệnh COVID-19 huyện tại cuộc họp sáng ngày 08/8/2021* THÔNG BÁO Chữ ký của Trưởng phòng Tài nguyên môi trường và chữ ký của Phó trưởng phòng Nội vụ huyện Cẩm Xuyên* Quyết định số 3772/QĐ-UBND ngày 06/8/2021 về việc thu hồi đất của các hộ dân có đơn tự nguyện trả lại đất để thực hiện dự án Trang trại chăn nuôi lợn nái tập trung, kết hợp nông nghiệp công nghệ cao tại thôn Tiến Thắng, xã Cẩm Thịnh*3783 Về việc thành lập Ban Chỉ đạo triển khai Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19*2375 V/v triển khai thực hiện Văn bản số 5094/ UBND-VX1 ngày 06/8/2021 của UBND tỉnh*QĐ thu hồi đất do các hộ dân có đơn tự nguyện trả lại đất hiến đất và hiến tài sản trên đất để thực hiện dự án nhà văn hóa cộng đồng thôn Thống Nhất xã Cẩm Duệ*Chương trình công tác tháng 08 năm 2021*Thông báo số 2122/TB-UBND ngày 16/7/2021 về việc lấy ý kiến của nhân dân đối với phương án Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 huyện Cẩm Xuyên *BÁO CÁO Công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 6 tháng*10 NQ Ban hành Nội quy kỳ họp của HĐND huyện Cẩm Xuyên Khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026*11 NQ về chương trình giám sát năm 2022 của HĐND huyện*12 NQ về kế hoạch tổ chức kỳ họp thường lệ cuối năm 2021 của HĐND huyện*13 NQ về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025*14 NQ về điều chỉnh dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2021*1970 CV V/v thu hồi giấy chứng nhận QSD đất do cấp không đúng quy định tại xã Cẩm Lĩnh bà Thái Thị Hửng*Chương trình công tác tháng 07 năm 2021* 1537. Tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19*1924 CV Về việc triển khai các Đề án, chính sách liên quan đến lĩnh vực văn hóa năm 2021 *1924 CV Về việc triển khai các Đề án, chính sách liên quan đến lĩnh vực văn hóa năm 2021 *1941 V/v góp ý dự thảo sửa đổi Quy chế và Bộ tiêu chí xác định chỉ số CCHC cấp huyện*17/KH-BCĐ. Đáp ứng nhanh dịch bệnh COVID-19 cấp độ II (Khi trên địa bàn huyện có ca dương tính với SARS-CoV-2)*QĐ Công bố và trao giải cuộc thi sáng tác biểu trưng (Logo) huyện Cẩm Xuyên *1884 CV Tăng cường công tác quản lý phòng, chống dịch Covid-19 tại các cơ sở kinh doanh xăng dầu, nhà hàng, quán ăng, điểm dừng xe ven tuyến QL 1A*CV quán triệt tổ chức họp xử lý công việc trong điều kiện dịch bệnh COVID-19* QĐ Về việc thành lập đoàn kiểm tra CCHC đợt 1 năm 2021 tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện* 1841 CV Về việc tăng cường công tác quản lý chợ trên địa bàn* QĐ Về việc thu hồi đất của 68 hộ gia đình, cá nhân và 01 tổ chức để thực hiện Dự án: Cải tạo đường dây 971 TGCX lên vận hành cấp điện áp 22KV Qua địa bàn các xã: Cẩm Quan, Nam Phúc Thăng và thị trấn Cẩm Xuyên*THÔNG BÁO Chấm dứt việc tiếp và xử lý vụ việc khiếu nại của ông Nguyễn Đình Thái, thôn Tiến Hưng, xã Nam Phúc Thăng đối với Quyết định số 8449/QĐ-UBND ngày 28/10/2015 của Chủ tịch UBND huyện về việc giải quyết khiếu nại đã được các cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết đúng quy định của pháp luật.*1801 Vv chỉ đạo một số nội dung phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới*QĐ phê duyệt kêt quả lựa chọn nhà thầu gói thầu sản xuất TVC quảng cáo" Thiên Cầm- Biển hẹn"* QĐ về việc xác minh nội dung khiếu nại của bà Trác Thị Huề thôn Bình Minh xã Cẩm Bình*Báo cáo cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2021* CV 1758 V/v tăng cường thực hiện các giải pháp đảm bảo cung cấp điện an toàn, tiết kiệm mùa khô năm 2021* 1773 THÔNG BÁO giới thiệu chức danh chữ ký của Giám đốc trung tâm Ứng dụng Khoa học kỹ thuật và bảo vệ cây trồng vật nuôi huyện*1742 CV CV tăng cường bảo vệ, chăm sóc trẻ em trong đại dịch COVID-19 và phòng, chống tai nạn, thương tích, đuối nước trẻ em trong mùa hè*1721 THÔNG BÁO về việc không thụ lý giải quyết khiếu nại ông Bùi Vĩnh Chính*1668 KH Đảm bảo cung ứng hàng hóa thiết yếu khi dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Covid-19 xảy ra trong tình hình mới*KẾ HOẠCH Tổ chức phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021 - 2025) theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXXII*1649 CV V/v yêu cầu báo cáo CCHC 6 tháng đầu năm 2021*1633 CV Về việc xin chủ trương chuyển thời gian và quy mô tổ chức Lễ kỷ niệm 180 năm danh xưng huyện Cẩm Xuyên và đón nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới* 1634 TB Kết luận của Đ/c Hà Văn Bình- Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện tại cuộc họp ngày 8/6/2021 và sáng ngày 9/6/2021* 1634 TB Kết luận của Đ/c Hà Văn Bình- Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện tại cuộc họp ngày 8/6/2021 và sáng ngày 9/6/2021*1637 TB về việc công khai lựa chọn tổ chức đấu giá*1609 THÔNG BÁO chấm dứt việc tiếp và xem xét giải quyết vụ việc khiếu nại của bà Hoàng Thị Sao, xã Cẩm Quan*1620 CV V/v thực hiện “Hướng dẫn các phương án phòng chống dịch COVID19 tại các chợ, cơ sở sản xuất kinh doanh, cụm công nghiệp”*1623/UBND - KT&HTV/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong hoạt động kinh doanh vận tải.*CV 1629 Về việc thông báo lịch thi, điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2021*THÔNG BÁO Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp xem xét khiếu nại của bà Hoàng Thị Sao thôn Thiện Nộ xã Cẩm Quan đối với 5,3 ha đất lâm nghiệp được cấp lâm bạ ngày 27/01/1994 mang tên Hoàng Duy Nam tại xã Cẩm Quan*THÔNG BÁO Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp xem xét khiếu nại của bà Hoàng Thị Sao thôn Thiện Nộ xã Cẩm Quan đối với 5,3 ha đất lâm nghiệp được cấp lâm bạ ngày 27/01/1994 mang tên Hoàng Duy Nam tại xã Cẩm Quan*1591 CV V/v triển khai các nội dung thực hiện phòng chống thiên tai, đảm bảo an toàn cho người, nhà ở và công trình xây dựng trong mùa mưa bão năm 2021*1593 CV Về việc điều chỉnh một số biện pháp giao dịch tại Trung tâm hành chính công huyện, để phòng chống dịch Covid - 19*1586 Thực hiện một số nhiệm vụ trong thời gian cao điểm đáp ứng tình huống khẩn cấp do có ca nhiễm COVID - 19 trong cộng đồng*1570 /UBND - KT&HT V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong vận chuyển hàng hóa.*1561 CV tập trung thực hiện các biện pháp cấp bách phòng cháy,chữa cháy rừng phân công địa bàn để theo dõi,chỉ đạo*1562 PHƯƠNG ÁN Tổ chức chỉ đạo, chỉ huy và điều động lực lượng, phương tiện ứng cứu chữa cháy rừng khi có cháy xảy ra trên địa bàn huyện năm 2021*CV góp ý các nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ huyện về lĩnh vực văn hóa, thể thao và Du lịch*Chương trình công tác tháng 06 năm 2021* 1514. Mở rộng đối tượng khai báo y tế điện tử phục vụ phòng, chống dịch COVID-19*1519 KH triển khai tháng hành động vì trẻ em 2021*NQ 03 Công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử Đại biểu HĐND huyện Cẩm Xuyên nhiệm kỳ 2021-2026 *1461 giao tham mưu báo cáo kết quả giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp giữa năm 2021*1456 BC kết quả hoạt động sáng kiến, sáng chế của "Nhà sáng chế không chuyên"*CV 1448 Giao tham mưu nội dung báo cáo kinh tế xã hội và báo cáo công tác chỉ đạo điều hành 6 tháng đầu năm 2021*1424 CV V/v tập trung thực hiện các biện phápcấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng; phân công địa bàn để theo dõi, chỉ đạo* 1397.Về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong quá trình tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 và Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021-2022.* CV 1405 Về việc thực hiện phương án chuyển tiếp đối với việc chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ* 1398 CHỈ THỊ Về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng*1399 V/v tăng cường các biện pháp Bảo vệ rừng, PCCCR năm 2021và phục vụ công tác bầu cử*CV 1423 Giao tham mưu thực hiện các nội dung chương trình công tác trọng tâm năm 2021* 1393/UBND-VHTT Về việc công bố Danh mục sách giáo khoa lớp 2, lớp 6 được lựa chọn trên các phương tiện thông tin đại chúng*1267 KẾ HOẠCH chi tiết tổ chức Lễ kỷ niệm 180 năm danh xưng huyện Cẩm Xuyên và đón nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới*1339 CV Về việc tăng cường thực hiện việc phòng chống rác thải nhựa trên địa bàn huyện*1340 Về việc thông báo các nội dung hỗ trợ từ Chương trình phát triển Thương mại điện tử quốc gia năm 2021*1353 KH Triển khai chuyển đổi IPv4 sang IPv6 cho hệ thống công nghệ thông tin, Internet của các cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên giai đoạn 2021-2025*1305 /UBND-VHTT V/v triển khai ứng dụng cầu truyền hình trực tuyến phục vụ chỉ đạo, điều hành phòng, chống dịch COVID-19*1283 CV Về việc tăng cường công tác kiểm tra thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ*1289 CV Về việc quản lý các hộ kinh doanh trên địa bàn xã Cẩm Nhượng*QĐ Vê viêc thanh lập đoàn kiểm tra công tác trang trí và tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 *1262 /UBND-VHTT V/v đẩy mạnh khai báo y tế điện tử phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 bằng mã QR-Code*QĐ Thành lập tổ thư ký giúp việc cho Ban giám khảo cuộc thi sáng tác biểu trưng( logo) huyện Cẩm Xuyên*1903 QĐ thành lập Ban giám khảo cuộc thi sáng tác biểu trưng logo huyện Cẩm Xuyên*1219 CV V/v tham mưu xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng*1212 /UBND-KT&HTVề việc triển khai các giải pháp đảm bảo ATGT trên địa bàn huyện*1192 PHƯƠNG ÁN Tổ chức, chỉ huy và điều động lực lượng, phương tiện ứng cứu chữa cháy rừngkhi có cháy xảy ra trên địa bàn huyện*1181/UBND-VHTTVề việc phát động đợt cao điểm tuyên truyền cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.*1182 CV giao tham mưu thực hiện các nội dung giao ban UBND huyện ngày 04/5/2021 và đôn đốc thực hiện chương trình công tác toàn khóa, chương trình công tác trọng tâm năm 2021*1167 CV Về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống Covid-19 tại cơ sở sản xuất, kinh doanh*QĐ thành lập Đoàn kiểm tra việc thực hiện các quy định trong công tác phòng chống dịch covid 19*Chương trình công tác tháng 05 năm 2021*1140. Về việc tăng cường biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19*1156 Xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng*Về việc tạm hoãn các hoạt động trong chuỗi hoạt động Lễ hội Biển Thiên Cầm năm 2021 để phòng chống dịch bệnh Covid-19*1129/UBND-VHTT Về việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 *1567 CV giao tham mưu thực hiện các nội dung giao ban UBND huyện ngày 1/6/2021 và ngày 3/6/2021* 880/UBND-VHTT Về việc mời tham gia giải chạy “Hà Tĩnh Half Marathon - Thiên Cầm 2021”*Chương trình công tác tháng 04 năm 2021*1274 QĐ công nhận kết quả tuyển dụng giáo viên tiểu học bà Phan Thị Hằng*Về việc phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng huyện Cẩm Xuyên đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050*1161 QĐ Về việc thành lập tổ công tác tham mưu cho UBND huyện về tiếp dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong thời gian diễn ra bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026* 600 KH Tuyên truyền Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên*Thành lập các Ban bầu cử HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026 tại đơn vị bầu cử số 5* 1553 CV V/v đôn đốc nộp báo cáo kết quả khắc phục tồn tại, hạn chế trong thực hiện CCHC năm 2020*04 Hướng dẫn tuyên truyền bầu cử*08 Kế hoạch phát động đợt thi đua cao điểm xây dựng đạt chuẩn huyện nông thôn mới năm 2021*THỂ LỆ Cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) huyện Cẩm Xuyên *QĐ Thành lập Ban tổ chức cuộc thi sáng tác biểu trưng loogo huyện Cẩm Xuyên*500 KH Tổ chức cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) huyện Cẩm Xuyên*500 KH Tổ chức cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) huyện Cẩm Xuyên* 482 CHỈ THỊ thực hiện cuộc tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa ban huyện Cẩm Xuyên*V/v thu hồi giấy chứng nhận QSD đất do cấp không đúng quy định tại xã Cẩm Lĩnh.*469 KH Kiểm tra trật tự xây dựng, chất lượng công trình xây dựng, an toàn lao động và vệ sinh môi trường xây dựng trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên năm 2021*469 KH Kiểm tra trật tự xây dựng, chất lượng công trình xây dựng, an toàn lao động và vệ sinh môi trường xây dựng trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên năm 2021*Chương trình công tác tháng 03 năm 2021*466 CV triển khai nhiệm vụ Bảo vệ và phát triển rừng, phong cháy, chữa cháy r\ngf năm 2021* Về việc tổng hợp, đăng ký nhu cầu hỗ trợ theo Nghị quyết 252/2020/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của HĐND tỉnh* Về việc tổng hợp, đăng ký nhu cầu hỗ trợ theo Nghị quyết 252/2020/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của HĐND tỉnh* 452 KẾ HOẠCH Hành động đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2021*452 KẾ HOẠCH Hành động đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2021*01 NGHỊ QUYẾT ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cư và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021-2026*Hoạt động của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện Cẩm Xuyên năm 2021*06 hướng dẫn việc chia đơn vị bầu cử, thành lập BBC đại biểu HĐND xã, thị trấn; chia khu vực bỏ phiếu, thành lập tổ bầu cử và chế độ thông tin, báo cáo trong cuộc bầu cử đại biểu quốc hội và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026*07 TB phân công nhiệm vụ và lịch trực, nhận hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026*08 TB về mẫu hô sơ, địa điểm, thời gian tiếp nhận hô sơ ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026*408 KH Rà soát, đánh giá thành phần hồ sơ, yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính trên địa bàn huyện năm 2021* 413 CV V/v dự kiến chia đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021-2026*417 CV v/v trả lời đơn khiếu nại của ông Nguyễn Đình Thái thôn Hưng Tiến xã Nam phúc Thăng* 05 TB công nhận kết quả tuyển nhân viên hỗ trợ phục vụ tại các trường mầm non* CV Thực hiện nghiêm ngặt việc đeo khẩu trang phòng chống dịch COVID- 19*815 QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận kết quả tuyển dụng nhân viên hỗ trợ phục vụ tại các trường mầm non*02 Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia XT*Chương trình công tác tháng 02 năm 2021*296 KH tổ chức gặp mặt thanh niên lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc và tổ chức Lễ giao nhận quân năm 201*297 KH Tổ chức phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021*297 KH Tổ chức phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021* KH điều động và chuyển đổi vị trí công tác và sắp xếp bố trí công chức viên chức năm, 2021*608 QĐ thành lập hội đồng xét tuyển nhân viên hỗ trợ phục vụ tại các trường mầm non* 275 KẾ HOẠCH Tổng kết 20 năm phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa*V/v đăng ký các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng năm 2021*501 QĐ ban hành quy chế tuyển dụng nhân viên hỗ trợ phục vụ tại các trường trường Mầm non*252 Kế hoạch thực hiện công tác gia đình năm 2021*255 KẾ HOẠCHVề việc tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý, giảm thiểu chất thải nhựa và công tác quản lý chất thải rắn trên địa bàn huyện*QĐ thu hồi đất của Nguyễn Văn Điền để thực hiện GPMB thi công dự án quy hoạch đất ở dân cư vùng Quang- Yên- Hòa*QĐ thu hồi đất của Đặng Hữu Nghiệm để thực hiện GPMB thi công dự án quy hoạch đất ở dân cư vùng Quang- Yên- Hòa*KH 224 UBH Thực hiện Nghị quyết số 107/NQ-HĐND ngày 30/12/2020 của HĐND huyện khóa XIX về việc Ban hành quy định về cơ chế khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh huyện Cẩm Xuyên năm 2021*KẾ HOẠCH Rà soát nhân lực, phương tiện tàu thuyền dân sự tham gia bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền vùng biển Việt Nam theo Nghị định số 30/NĐ-CP, Nghị định số 130/NĐ-CP của Chính phủ*01 KẾ HOẠCH thực hiện công tác bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026*218 CV tăng cường tái sử dụng, tái chế phẩm, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa*Cuộc thi tìm hiểu về Chương trình OCOP trên sóng truyền hình*V/v thu hồi giấy chứng nhận QSD đất do cấp không đúng quy định*KH đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức viên chức năm 2021*QĐ thu hồi đất để thực hiện dự án khu dân cư đô thị tại TDP Trần Phú thị trấn Thiên Cầm* 07 KH xây dựng huyện đạt chuẩn NTM năm 2021*180 Kế hoạch cải cách hành chính huyện Cẩm Xuyên năm 2021* 181 về việc công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2021*Công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020*162 KẾ HOẠCH Ra quân vệ sinh môi trường trước, trong, sau tết Nguyên Đán và công tác thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải trên địa bàn huyện*147 CV V/v xây dựng Kế hoạch CCHC và Báo cáo CCHC định kỳ năm 2021*KH 152/KH-UBND Tuyên truyền cải cách hành chính huyện Cẩm Xuyên năm 2021*153 CV Về việc tiếp tục thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội*154 KH Kiểm tra liên ngành các hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể thao, thông tin, truyền thông và phòng chống tệ nạn xã hội năm 2021*CV 136 phối hợp tổ chức chương trình tuyên truyền mừng Đảng- Mừng Xuân Tân Sửu và Luật phòng chống pháo nổ*V/v phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Cẩm Xuyên*QĐ 117 công nhận kết quả tuyển dụng giáo viên mầm non, tiểu học, THCS năm 2020* 112 KH Về việc thực hiện giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021*07 Thông báo kết quả chấm thi phúc khảo thi tuyển giáo viên mầm non, tiểu học, THCS năm 2020*QĐ thu hồi đất của ông Lê Viết Chiến để thực hiện GPMB đường Cẩm Dương- Cẩm Thịnh*153 CV Về việc tiếp tục thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội*QĐ tặng danh hiệu thi đua cho các tập thể cá nhân có nhiều thành tích trong thực hiện nhiệm vụ năm 2020*153 CV Về việc tiếp tục thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội*Kiện toàn Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật*34 KẾ HOẠCH Tăng cường công tác tuyên truyền, tuần tra trên biển, phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trước, trong, sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021*40 KH tổ chức hội nghị tập huấn kiến thức toàn thực phẩm*Hướng dẫn công tác phổ biến, giáo dục pháp luật quý I/2021*Chương trình công tác tháng 01 năm 2021*QĐ tặng danh hiệu chiến sỹ thị đua cho các cá nhân có nhiều thành tích trong thực hiện nhiệm vụ năm 2020*105 NGHỊ QUYẾT điều chỉnh bổ sung một số Nghị quyết chuyên đề trên lĩnh vực nông nghiệp giai đoạn 2017-2020*107 NGHỊ QUYẾT Ban hành quy định về cơ chế khuyến khích phát triển nông nghiệp nông thôn, xây dựng NTM đô thị văn minh huyện Cẩm Xuyên năm 2021*4052 KẾ HOẠCH Sửa đổi, bổ sung Kế hoạch số 2388/KH-UBND ngày 21/8/2020 tuyển dụng nhân viên hỗ trợ phục vụ năm 2020* 4053 thông báo tuyển dụng nhân viên hỗ trợ phục vụ vào làm việc tại các trường mầm non trên địa bàn*06 Thông báo kết quả thi tuyển giáo viên mầm non. tiểu học, trung học cơ sở năm 2020 vòng 2*06 Thông báo kết quả thi tuyển giáo viên mầm non. tiểu học, trung học cơ sở năm 2020 vòng 2*02 THÔNG BÁO TRIỆU TẬP Thí sinh đủ điều kiện tham dự kiểm tra sát hạch đối với CBCC cấp xã *4000 CV V/v Thông báo các trường hợp phải khắc phục sai phạm trong tuyển dụng công chức cấp huyện, nội dung để tổ chức tuyển dụng lại *4001 CV V/v Thông báo các trường hợp phải khắc phục sai phạm trong tuyển dụng viên chức, nội dung để tổ chức tuyển dụng lại*3979 KH thực hiện khắc phục sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức*QĐ tặng danh hiệu thi đua và khen thưởng cho các tập thể cá nhân có nhiều thành tích trong thực hiện nhiệm vụ năm 2020*QĐ tặng danh hiệu thị đua và khen thưởng cho các cá nhân có nhiều thành tích trong thực hiện nhiệm vụ năm 2020*QĐ công nhận sáng kiến kinh nghiêm cấp huyện lĩnh vực Giáo dục và đào tạo năm học 2020-2021*QĐ công nhận và áp dụng các sáng kiến kinh nghiệm năm 2020*3881 KẾ HOACH Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của huyện Cẩm Xuyên năm 2021*TB Thay đổi thời gian tuyển giáo viên MN, TH, THCS năm 2020 ( vòng 2)*04 TB danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia thi tuyển vòng 2*Chương trình công tác tháng 12 năm 2020 của UBND huyện*THÔNG BÁO kết quả thi tuyển giáo viên MN, TH, THCS năm 2020 vòng 1*868 QĐ ban hành Quy chế xét tuyển nhân viên hỗ trợ phục vụ năm 2020* 01 KẾ HOẠCH tổ chức thi tuyển giáo viên MN,TH, THCS năm 2020*01 THÔNG BÁO Thí sinh không đủ điều kiện tham gia thi tuyển*02 THÔNG BÁO Danh sách đủ điêu kiện tham gia thi tuyển vòng 1, nội dung ôn tập, thời gian địa điểm và nội dung thi nghiệp vụ chuyên ngành thi tuyển giáo viên MN,TH, THCS năm 2020* 3554 CV giao báo cáo tuần phục vụ công tác, chỉ đạo điều hành; giao ban tuần* Số: 3346/UBND-VP ngày 17/11/2020 Về việc giao chuẩn bị nội dung tiếp xúc cử tri và làm việc với Tổ đại biểu HĐND tỉnh*Hướng dẫn khen thưởng công nhân, nông dân và hộ gia đình*3330 CV v/v triển khai đánh giá, xếp loại CBCCVC năm 2020*5687