LỊCH CÔNG TÁC

Thứ 5 Tuần 05 Năm 2023

UBND HUYỆN CẨM XUYÊN

Lịch tiếp theo trong ngày

Thời Gian Nội dung Thành phần Địa điểm
10:11 Giấy mời tổng kết cuộc thi tìm hiểu về CCHC và triển khai kế hoạch cải cách hành chính năm 2023 Lãnh đạo UBND huyện, các phòng, ban, ngành Phòng họp gác 3-Cơ qua UBND huyện