Xã Cẩm Vịnh huy động nguồn lực xây dựng xã nhà đạt chuẩn NTM nâng cao

Typography

   Kiên trì với mục tiêu xây dựng NTM là trọng tâm, xây dựng Đảng là then chốt. Đảng bộ xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và ban hành nhiều chủ trương, chính sách phát triển kinh tế, huy động các nguồn lực xây dựng xã nhà đạt chuẩn NTM nâng cao, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Đảng bộ xã Cẩm Vịnh vinh dự được BCH Đảng bộ huyện Cẩm Xuyên chọn tổ chức Đại hội điểm của cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025.