Xã Cẩm Thịnh hoàn thành 20/20 tiêu chí NTM

Xã Cẩm Thịnh là một trong 2 xã của huyện Cẩm Xuyên phấn đấu đạt chuẩn NTM trong tháng 6 năm 2020. Đến nay cơ bản Cẩm Thịnh đã hoàn thành 20/20 tiêu chí. Thời gian này cấp ủy Đảng chính quyền và người dân địa phương đang phát động các phong trào thi đua, củng cố vững chắc các tiêu chí để đưa xã về đích theo kế hoạch đề ra.