Văn bản mới nhất
* V/v đề nghị góp ý Dự thảo Quy chế phối hợp thực hiện Nghị định số 93/NĐ-CP*V/v đề nghị góp ý Dự thảo Quy chế phối hợp thực hiện Nghị định số 93/NĐ-CP*379 CV giao tham mưu góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn tỉnh*379 CV giao tham mưu góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn tỉnh*Góp ý các văn bản về bãi bỏ các Quy hoạch lĩnh vực CN-TTCN đã được tính hợp vào Quy hoạch tỉnh*CV giao tham mưu góp ý dự thảo kế hoạch triển khai Nghị quyết số 22-NQ/TW về Phòng thủ dân sự*CV giao tham mưu góp ý dự thảo kế hoạch triển khai Nghị quyết số 22-NQ/TW về Phòng thủ dân sự* CV đóng góp ý kiến vào kế hoạch triển khai Nghị quyết số 22-NQ/TW*V/v góp ý dự thảo Đề án “Phát triển văn hoá Hà Tĩnh đến năm 2030, định hướng những năm tiếp theo đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới”* V/v góp ý dự thảo Thông tư của Bộ trưởng Bộ Nội vụ*Tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)* Góp ý dự thảo Thông tư ban hành Quy định tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức* Góp ý dự thảo Thông tư ban hành Quy định tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức*V/v góp ý các văn bản về bãi bỏ các quy hoạch ngành thương mại đã được tích hợp vào Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050* Về việc góp ý dự thảo Quy chế quản lý công trình ghi công liệt sỹ*V/v góp ý dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 68/2017/NĐ-CP và Nghị định số 66/2020/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, PT CCN*Tuyển dụng công chức Cơ yếu Huyện ủy Cẩm Xuyên*Công văn về việc cho ý kiến góp ý đối với dự thảo kế hoạch CCHC năm 2023 của UBND tỉnh*CV lấy ý kiến góp ý dự thảo báo cáo chỉ đạo điều hành của UBND huyện năm 2022*Lấy ý kiến góp ý dự án Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi)*Lấy ý kiến góp ý dự án Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi)*Lấy ý kiến góp ý dự án Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi)*Góp ý dự thảo Luật Tài nguyên nước (sửa đổi)*Lấy ý kiến góp ý dự án Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi)*Lấy ý kiến góp ý dự án Luật Hợp tác xã (sửa đổi)* V/v góp ý dự thảo Báo cáo Tổng kết thực tiễn thi hành Luật Kế toán*Công văn góp ý kiến dự thảo Luật thực hiện Dân chủ cơ sở*V/v về việc góp ý Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi)*V/v về việc góp ý Dự thảo Luật Dân chủ cơ sở* Về việc góp ý dự thảo sửa đổi Luật Tiêu chuẩn & Quy chuẩn kỷ thuật* V/v góp ý dự thảo các chính sách tại dự thảo Luật giá (sửa đổi)*Phê duyệt kết quả vòng 2 kỳ thi tuyển dụng công chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các Tổ chức chính trị - xã hội năm 2021*THÔNG BÁO Nhận đơn phúc khảo đối với kết quả thi viết (vòng 2)*Thông báo triệu tập thí sinh dự thi công chức năm 2022 Vòng 2* Về việc lấy ý kiến góp ý kế hoạch kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính*THÔNG BÁO Triệu tập thí sinh dự thi công chức năm 2021 (vòng 1)*Phê duyệt danh sách thí sinh đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự tuyển công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2021*DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC CƠ QUAN ĐẢNG, MẶT TRẬN TỔ QUỐC VÀ CÁC ĐOÀN THỂ NĂM 2021 *QĐ Ban hành Quy chế tuyển dụng công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2021*KH Tuyển dụng công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2021*Chương trình công tác tháng 11 năm 2021*Thông báo Thu hồ sơ tuyển dụng công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2021* THÔNG BÁOTuyển dụng công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2021* 4642 Về việc phê duyệt Danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự vòng 2, kỳ tuyển dụng viên chức giáo dục năm học 2021-2022*Chương trình công tác tháng 10 năm 2021* QĐ Về việc ban hành Nội quy, Quy chế tuyển dụng viên chức giáo dục, năm học 2021-2022*QĐ Thành lập hội đồng tuyển dụng viên chức giáo dục năm học 2021 - 2022*Chương trình công tác tháng 09 năm 2021*136/QĐ-BCĐ Về việc kết thúc thời gian áp dụng cách ly xã hội tại thị trấn Cẩm Xuyên theo Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ*2549 THÔNG BÁO Tuyển dụng giáo viên năm học 2021-2022*3960 QĐ PHê duyệt chỉ tiêu tuyển dụng giao viên năm học 2021-2022*2547 CV V/v đề xuất mục tiêu, nhiệm vụ CCHC giai đoạn 2021-2030*2548 KẾ HOẠCH Tuyển dụng giáo viên năm học 2021-2022*2548 KẾ HOẠCH Tuyển dụng giáo viên năm học 2021-2022*QĐ xử phạt vi phạm hành chính bà Nguyễn Thị Ánh Dương*QĐ xử phạt vi phạm hành chính bà Hoàng Thị Thảo* 2531/UBND-VHTT Về việc tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích.* 2554 THÔNG BÁO Kết luận của Đ/c Hà Văn Bình – Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống bệnh COVID-19 huyện tại cuộc họp sáng ngày 20/8/2021* 2555 V/v thiết lập các chốt để kiểm soát người ra, vào địa bàn* THÔNG BÁO về việc nghỉ Lễ Quốc khánh năm 2021* 2521 CV triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 theo Kết luận số 32-KL/TU của Ban thường vụ Tỉnh ủy* 2519/UBND-VHTT Về việc tiếp tục tăng cường ứng dụng CNTT phục vụ công tác chỉ đạo điều hành trong bối cảnh thực hiện giãn cách để phòng, chống dịch COVID-19.*2527/UBND-TNMT lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật về triển khai thực hiện Nghị định 148/2020/NĐ-CP*2527/UBND-TNMT lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật về triển khai thực hiện Nghị định 148/2020/NĐ-CP*2511 Áp dụng biện pháp phòng, chống dịch đối với người từ khu vực có dịch COVID-19 đến/về địa phương*2498 CV triển khai thực hiện Văn bản số 5553/VPCP-KGVX ngày 12/8/2021 của Văn phòng Chính phủ về phòng, chống dịch bệnh COVID-19*2495 CV quán triệt thực hiện nghiêm giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn thị trấn Cẩm Xuyên* Kết luận của đồng chí Lê Ngọc Hà - Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc làm việc với xã Cẩm Thịnh về thực hiện củng cố các tiêu chí xây dựng NTM và định hướng xây dựng xã nông thôn mới nâng cao ngày 28/7/2021*2480 KẾ HOẠCH Về việc đáp ứng hàng hóa thiết yếu đối với thị trấn Cẩm Xuyên (vùng cách ly xã hội PC dịch Covid-19)* Về việc thu hồi đất của 20 hộ gia đình, cá nhân để thực hiện Dự án: Xây dựng đường dây và trạm biến áp chống quá tải và giảm thiểu tổn thất điện năng lưới điện tại địa bàn các xã: Cẩm Trung, Cẩm Bình, Cẩm Thành* Về việc thu hồi đất của 20 hộ gia đình, cá nhân để thực hiện Dự án: Xây dựng đường dây và trạm biến áp chống quá tải và giảm thiểu tổn thất điện năng lưới điện tại địa bàn các xã: Cẩm Trung, Cẩm Bình, Cẩm Thành*2471 THÔNG BÁO Kết luận của Đ/c Hà Văn Bình – Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống bệnh COVID-19 huyện tại cuộc họp chiều ngày 14/8/2021*31 Thông báo điều chỉnh một số biện pháp giao dịch tại Trung tâm hành chính công huyện, để phòng chống dịch Covid-19*2469 Về việc tạm dừng hoạt động của các chợ trên địa bàn huyện*QĐ công khai quyết toán thu chi ngân sách năm 2020*2388 /UBND-KT&HT Về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 tại các chợ, trung tâm thương mại, siêu thị và cơ sở kinh doanh thương mại*2379 Về việc điều chỉnh một số biện pháp cấp bách để phòng chống dịch Covid-19.*2380 TB Kết luận của Đ/c Phạm Văn Thắng – PCT UBND huyện, Phó trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống bệnh COVID-19 huyện tại cuộc họp sáng ngày 08/8/2021* THÔNG BÁO Chữ ký của Trưởng phòng Tài nguyên môi trường và chữ ký của Phó trưởng phòng Nội vụ huyện Cẩm Xuyên* Quyết định số 3772/QĐ-UBND ngày 06/8/2021 về việc thu hồi đất của các hộ dân có đơn tự nguyện trả lại đất để thực hiện dự án Trang trại chăn nuôi lợn nái tập trung, kết hợp nông nghiệp công nghệ cao tại thôn Tiến Thắng, xã Cẩm Thịnh*3783 Về việc thành lập Ban Chỉ đạo triển khai Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19*2375 V/v triển khai thực hiện Văn bản số 5094/ UBND-VX1 ngày 06/8/2021 của UBND tỉnh*QĐ thu hồi đất do các hộ dân có đơn tự nguyện trả lại đất hiến đất và hiến tài sản trên đất để thực hiện dự án nhà văn hóa cộng đồng thôn Thống Nhất xã Cẩm Duệ*Chương trình công tác tháng 08 năm 2021*Thông báo số 2122/TB-UBND ngày 16/7/2021 về việc lấy ý kiến của nhân dân đối với phương án Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 huyện Cẩm Xuyên *BÁO CÁO Công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 6 tháng*10 NQ Ban hành Nội quy kỳ họp của HĐND huyện Cẩm Xuyên Khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026*11 NQ về chương trình giám sát năm 2022 của HĐND huyện*12 NQ về kế hoạch tổ chức kỳ họp thường lệ cuối năm 2021 của HĐND huyện*13 NQ về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025*14 NQ về điều chỉnh dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2021*1970 CV V/v thu hồi giấy chứng nhận QSD đất do cấp không đúng quy định tại xã Cẩm Lĩnh bà Thái Thị Hửng*Chương trình công tác tháng 07 năm 2021* 1537. Tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19*1924 CV Về việc triển khai các Đề án, chính sách liên quan đến lĩnh vực văn hóa năm 2021 *1924 CV Về việc triển khai các Đề án, chính sách liên quan đến lĩnh vực văn hóa năm 2021 *1941 V/v góp ý dự thảo sửa đổi Quy chế và Bộ tiêu chí xác định chỉ số CCHC cấp huyện*17/KH-BCĐ. Đáp ứng nhanh dịch bệnh COVID-19 cấp độ II (Khi trên địa bàn huyện có ca dương tính với SARS-CoV-2)*QĐ Công bố và trao giải cuộc thi sáng tác biểu trưng (Logo) huyện Cẩm Xuyên *1884 CV Tăng cường công tác quản lý phòng, chống dịch Covid-19 tại các cơ sở kinh doanh xăng dầu, nhà hàng, quán ăng, điểm dừng xe ven tuyến QL 1A*CV quán triệt tổ chức họp xử lý công việc trong điều kiện dịch bệnh COVID-19* QĐ Về việc thành lập đoàn kiểm tra CCHC đợt 1 năm 2021 tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện* 1841 CV Về việc tăng cường công tác quản lý chợ trên địa bàn* QĐ Về việc thu hồi đất của 68 hộ gia đình, cá nhân và 01 tổ chức để thực hiện Dự án: Cải tạo đường dây 971 TGCX lên vận hành cấp điện áp 22KV Qua địa bàn các xã: Cẩm Quan, Nam Phúc Thăng và thị trấn Cẩm Xuyên*THÔNG BÁO Chấm dứt việc tiếp và xử lý vụ việc khiếu nại của ông Nguyễn Đình Thái, thôn Tiến Hưng, xã Nam Phúc Thăng đối với Quyết định số 8449/QĐ-UBND ngày 28/10/2015 của Chủ tịch UBND huyện về việc giải quyết khiếu nại đã được các cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết đúng quy định của pháp luật.*1801 Vv chỉ đạo một số nội dung phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới*QĐ phê duyệt kêt quả lựa chọn nhà thầu gói thầu sản xuất TVC quảng cáo" Thiên Cầm- Biển hẹn"* QĐ về việc xác minh nội dung khiếu nại của bà Trác Thị Huề thôn Bình Minh xã Cẩm Bình*Báo cáo cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2021* CV 1758 V/v tăng cường thực hiện các giải pháp đảm bảo cung cấp điện an toàn, tiết kiệm mùa khô năm 2021* 1773 THÔNG BÁO giới thiệu chức danh chữ ký của Giám đốc trung tâm Ứng dụng Khoa học kỹ thuật và bảo vệ cây trồng vật nuôi huyện*1742 CV CV tăng cường bảo vệ, chăm sóc trẻ em trong đại dịch COVID-19 và phòng, chống tai nạn, thương tích, đuối nước trẻ em trong mùa hè*1721 THÔNG BÁO về việc không thụ lý giải quyết khiếu nại ông Bùi Vĩnh Chính*1668 KH Đảm bảo cung ứng hàng hóa thiết yếu khi dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Covid-19 xảy ra trong tình hình mới*KẾ HOẠCH Tổ chức phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021 - 2025) theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXXII*1649 CV V/v yêu cầu báo cáo CCHC 6 tháng đầu năm 2021*1633 CV Về việc xin chủ trương chuyển thời gian và quy mô tổ chức Lễ kỷ niệm 180 năm danh xưng huyện Cẩm Xuyên và đón nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới* 1634 TB Kết luận của Đ/c Hà Văn Bình- Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện tại cuộc họp ngày 8/6/2021 và sáng ngày 9/6/2021* 1634 TB Kết luận của Đ/c Hà Văn Bình- Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện tại cuộc họp ngày 8/6/2021 và sáng ngày 9/6/2021*1637 TB về việc công khai lựa chọn tổ chức đấu giá*1609 THÔNG BÁO chấm dứt việc tiếp và xem xét giải quyết vụ việc khiếu nại của bà Hoàng Thị Sao, xã Cẩm Quan*1620 CV V/v thực hiện “Hướng dẫn các phương án phòng chống dịch COVID19 tại các chợ, cơ sở sản xuất kinh doanh, cụm công nghiệp”*1623/UBND - KT&HTV/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong hoạt động kinh doanh vận tải.*CV 1629 Về việc thông báo lịch thi, điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2021*THÔNG BÁO Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp xem xét khiếu nại của bà Hoàng Thị Sao thôn Thiện Nộ xã Cẩm Quan đối với 5,3 ha đất lâm nghiệp được cấp lâm bạ ngày 27/01/1994 mang tên Hoàng Duy Nam tại xã Cẩm Quan*THÔNG BÁO Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp xem xét khiếu nại của bà Hoàng Thị Sao thôn Thiện Nộ xã Cẩm Quan đối với 5,3 ha đất lâm nghiệp được cấp lâm bạ ngày 27/01/1994 mang tên Hoàng Duy Nam tại xã Cẩm Quan*1591 CV V/v triển khai các nội dung thực hiện phòng chống thiên tai, đảm bảo an toàn cho người, nhà ở và công trình xây dựng trong mùa mưa bão năm 2021*1593 CV Về việc điều chỉnh một số biện pháp giao dịch tại Trung tâm hành chính công huyện, để phòng chống dịch Covid - 19*1586 Thực hiện một số nhiệm vụ trong thời gian cao điểm đáp ứng tình huống khẩn cấp do có ca nhiễm COVID - 19 trong cộng đồng*1570 /UBND - KT&HT V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong vận chuyển hàng hóa.*1561 CV tập trung thực hiện các biện pháp cấp bách phòng cháy,chữa cháy rừng phân công địa bàn để theo dõi,chỉ đạo*1562 PHƯƠNG ÁN Tổ chức chỉ đạo, chỉ huy và điều động lực lượng, phương tiện ứng cứu chữa cháy rừng khi có cháy xảy ra trên địa bàn huyện năm 2021*CV góp ý các nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ huyện về lĩnh vực văn hóa, thể thao và Du lịch*Chương trình công tác tháng 06 năm 2021* 1514. Mở rộng đối tượng khai báo y tế điện tử phục vụ phòng, chống dịch COVID-19*1519 KH triển khai tháng hành động vì trẻ em 2021*NQ 03 Công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử Đại biểu HĐND huyện Cẩm Xuyên nhiệm kỳ 2021-2026 *1461 giao tham mưu báo cáo kết quả giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp giữa năm 2021*1456 BC kết quả hoạt động sáng kiến, sáng chế của "Nhà sáng chế không chuyên"*CV 1448 Giao tham mưu nội dung báo cáo kinh tế xã hội và báo cáo công tác chỉ đạo điều hành 6 tháng đầu năm 2021*1424 CV V/v tập trung thực hiện các biện phápcấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng; phân công địa bàn để theo dõi, chỉ đạo* 1397.Về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong quá trình tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 và Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021-2022.* CV 1405 Về việc thực hiện phương án chuyển tiếp đối với việc chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ* 1398 CHỈ THỊ Về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng*1399 V/v tăng cường các biện pháp Bảo vệ rừng, PCCCR năm 2021và phục vụ công tác bầu cử*CV 1423 Giao tham mưu thực hiện các nội dung chương trình công tác trọng tâm năm 2021* 1393/UBND-VHTT Về việc công bố Danh mục sách giáo khoa lớp 2, lớp 6 được lựa chọn trên các phương tiện thông tin đại chúng*1267 KẾ HOẠCH chi tiết tổ chức Lễ kỷ niệm 180 năm danh xưng huyện Cẩm Xuyên và đón nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới*1339 CV Về việc tăng cường thực hiện việc phòng chống rác thải nhựa trên địa bàn huyện*1340 Về việc thông báo các nội dung hỗ trợ từ Chương trình phát triển Thương mại điện tử quốc gia năm 2021*1353 KH Triển khai chuyển đổi IPv4 sang IPv6 cho hệ thống công nghệ thông tin, Internet của các cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên giai đoạn 2021-2025*1305 /UBND-VHTT V/v triển khai ứng dụng cầu truyền hình trực tuyến phục vụ chỉ đạo, điều hành phòng, chống dịch COVID-19*1283 CV Về việc tăng cường công tác kiểm tra thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ*1289 CV Về việc quản lý các hộ kinh doanh trên địa bàn xã Cẩm Nhượng*QĐ Vê viêc thanh lập đoàn kiểm tra công tác trang trí và tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 *1262 /UBND-VHTT V/v đẩy mạnh khai báo y tế điện tử phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 bằng mã QR-Code*QĐ Thành lập tổ thư ký giúp việc cho Ban giám khảo cuộc thi sáng tác biểu trưng( logo) huyện Cẩm Xuyên*1903 QĐ thành lập Ban giám khảo cuộc thi sáng tác biểu trưng logo huyện Cẩm Xuyên*1219 CV V/v tham mưu xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng*1212 /UBND-KT&HTVề việc triển khai các giải pháp đảm bảo ATGT trên địa bàn huyện*1192 PHƯƠNG ÁN Tổ chức, chỉ huy và điều động lực lượng, phương tiện ứng cứu chữa cháy rừngkhi có cháy xảy ra trên địa bàn huyện*1181/UBND-VHTTVề việc phát động đợt cao điểm tuyên truyền cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.*1182 CV giao tham mưu thực hiện các nội dung giao ban UBND huyện ngày 04/5/2021 và đôn đốc thực hiện chương trình công tác toàn khóa, chương trình công tác trọng tâm năm 2021*1167 CV Về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống Covid-19 tại cơ sở sản xuất, kinh doanh*QĐ thành lập Đoàn kiểm tra việc thực hiện các quy định trong công tác phòng chống dịch covid 19*Chương trình công tác tháng 05 năm 2021*1140. Về việc tăng cường biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19*1156 Xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng*Về việc tạm hoãn các hoạt động trong chuỗi hoạt động Lễ hội Biển Thiên Cầm năm 2021 để phòng chống dịch bệnh Covid-19*1129/UBND-VHTT Về việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 *1567 CV giao tham mưu thực hiện các nội dung giao ban UBND huyện ngày 1/6/2021 và ngày 3/6/2021* 880/UBND-VHTT Về việc mời tham gia giải chạy “Hà Tĩnh Half Marathon - Thiên Cầm 2021”*Chương trình công tác tháng 04 năm 2021*1274 QĐ công nhận kết quả tuyển dụng giáo viên tiểu học bà Phan Thị Hằng*Về việc phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng huyện Cẩm Xuyên đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050*1161 QĐ Về việc thành lập tổ công tác tham mưu cho UBND huyện về tiếp dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong thời gian diễn ra bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026* 600 KH Tuyên truyền Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên*Thành lập các Ban bầu cử HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026 tại đơn vị bầu cử số 5* 1553 CV V/v đôn đốc nộp báo cáo kết quả khắc phục tồn tại, hạn chế trong thực hiện CCHC năm 2020*04 Hướng dẫn tuyên truyền bầu cử*08 Kế hoạch phát động đợt thi đua cao điểm xây dựng đạt chuẩn huyện nông thôn mới năm 2021*THỂ LỆ Cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) huyện Cẩm Xuyên *QĐ Thành lập Ban tổ chức cuộc thi sáng tác biểu trưng loogo huyện Cẩm Xuyên*500 KH Tổ chức cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) huyện Cẩm Xuyên*500 KH Tổ chức cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) huyện Cẩm Xuyên* 482 CHỈ THỊ thực hiện cuộc tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa ban huyện Cẩm Xuyên*V/v thu hồi giấy chứng nhận QSD đất do cấp không đúng quy định tại xã Cẩm Lĩnh.*469 KH Kiểm tra trật tự xây dựng, chất lượng công trình xây dựng, an toàn lao động và vệ sinh môi trường xây dựng trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên năm 2021*469 KH Kiểm tra trật tự xây dựng, chất lượng công trình xây dựng, an toàn lao động và vệ sinh môi trường xây dựng trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên năm 2021*Chương trình công tác tháng 03 năm 2021*466 CV triển khai nhiệm vụ Bảo vệ và phát triển rừng, phong cháy, chữa cháy r\ngf năm 2021* Về việc tổng hợp, đăng ký nhu cầu hỗ trợ theo Nghị quyết 252/2020/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của HĐND tỉnh* Về việc tổng hợp, đăng ký nhu cầu hỗ trợ theo Nghị quyết 252/2020/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của HĐND tỉnh* 452 KẾ HOẠCH Hành động đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2021*452 KẾ HOẠCH Hành động đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2021*01 NGHỊ QUYẾT ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cư và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021-2026*Hoạt động của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện Cẩm Xuyên năm 2021*06 hướng dẫn việc chia đơn vị bầu cử, thành lập BBC đại biểu HĐND xã, thị trấn; chia khu vực bỏ phiếu, thành lập tổ bầu cử và chế độ thông tin, báo cáo trong cuộc bầu cử đại biểu quốc hội và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026*07 TB phân công nhiệm vụ và lịch trực, nhận hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026*08 TB về mẫu hô sơ, địa điểm, thời gian tiếp nhận hô sơ ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026*408 KH Rà soát, đánh giá thành phần hồ sơ, yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính trên địa bàn huyện năm 2021* 413 CV V/v dự kiến chia đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021-2026*417 CV v/v trả lời đơn khiếu nại của ông Nguyễn Đình Thái thôn Hưng Tiến xã Nam phúc Thăng* 05 TB công nhận kết quả tuyển nhân viên hỗ trợ phục vụ tại các trường mầm non* CV Thực hiện nghiêm ngặt việc đeo khẩu trang phòng chống dịch COVID- 19*815 QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận kết quả tuyển dụng nhân viên hỗ trợ phục vụ tại các trường mầm non*02 Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia XT*Chương trình công tác tháng 02 năm 2021*296 KH tổ chức gặp mặt thanh niên lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc và tổ chức Lễ giao nhận quân năm 201*297 KH Tổ chức phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021*297 KH Tổ chức phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021* KH điều động và chuyển đổi vị trí công tác và sắp xếp bố trí công chức viên chức năm, 2021*608 QĐ thành lập hội đồng xét tuyển nhân viên hỗ trợ phục vụ tại các trường mầm non* 275 KẾ HOẠCH Tổng kết 20 năm phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa*V/v đăng ký các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng năm 2021*501 QĐ ban hành quy chế tuyển dụng nhân viên hỗ trợ phục vụ tại các trường trường Mầm non*252 Kế hoạch thực hiện công tác gia đình năm 2021*255 KẾ HOẠCHVề việc tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý, giảm thiểu chất thải nhựa và công tác quản lý chất thải rắn trên địa bàn huyện*QĐ thu hồi đất của Nguyễn Văn Điền để thực hiện GPMB thi công dự án quy hoạch đất ở dân cư vùng Quang- Yên- Hòa*QĐ thu hồi đất của Đặng Hữu Nghiệm để thực hiện GPMB thi công dự án quy hoạch đất ở dân cư vùng Quang- Yên- Hòa*KH 224 UBH Thực hiện Nghị quyết số 107/NQ-HĐND ngày 30/12/2020 của HĐND huyện khóa XIX về việc Ban hành quy định về cơ chế khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh huyện Cẩm Xuyên năm 2021*KẾ HOẠCH Rà soát nhân lực, phương tiện tàu thuyền dân sự tham gia bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền vùng biển Việt Nam theo Nghị định số 30/NĐ-CP, Nghị định số 130/NĐ-CP của Chính phủ*01 KẾ HOẠCH thực hiện công tác bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026*218 CV tăng cường tái sử dụng, tái chế phẩm, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa*Cuộc thi tìm hiểu về Chương trình OCOP trên sóng truyền hình*V/v thu hồi giấy chứng nhận QSD đất do cấp không đúng quy định*KH đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức viên chức năm 2021*QĐ thu hồi đất để thực hiện dự án khu dân cư đô thị tại TDP Trần Phú thị trấn Thiên Cầm* 07 KH xây dựng huyện đạt chuẩn NTM năm 2021*180 Kế hoạch cải cách hành chính huyện Cẩm Xuyên năm 2021* 181 về việc công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2021*Công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020*162 KẾ HOẠCH Ra quân vệ sinh môi trường trước, trong, sau tết Nguyên Đán và công tác thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải trên địa bàn huyện*147 CV V/v xây dựng Kế hoạch CCHC và Báo cáo CCHC định kỳ năm 2021*KH 152/KH-UBND Tuyên truyền cải cách hành chính huyện Cẩm Xuyên năm 2021*153 CV Về việc tiếp tục thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội*154 KH Kiểm tra liên ngành các hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể thao, thông tin, truyền thông và phòng chống tệ nạn xã hội năm 2021*CV 136 phối hợp tổ chức chương trình tuyên truyền mừng Đảng- Mừng Xuân Tân Sửu và Luật phòng chống pháo nổ*V/v phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Cẩm Xuyên*QĐ 117 công nhận kết quả tuyển dụng giáo viên mầm non, tiểu học, THCS năm 2020* 112 KH Về việc thực hiện giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021*07 Thông báo kết quả chấm thi phúc khảo thi tuyển giáo viên mầm non, tiểu học, THCS năm 2020*QĐ thu hồi đất của ông Lê Viết Chiến để thực hiện GPMB đường Cẩm Dương- Cẩm Thịnh*153 CV Về việc tiếp tục thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội*QĐ tặng danh hiệu thi đua cho các tập thể cá nhân có nhiều thành tích trong thực hiện nhiệm vụ năm 2020*153 CV Về việc tiếp tục thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội*Kiện toàn Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật*34 KẾ HOẠCH Tăng cường công tác tuyên truyền, tuần tra trên biển, phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trước, trong, sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021*40 KH tổ chức hội nghị tập huấn kiến thức toàn thực phẩm*Hướng dẫn công tác phổ biến, giáo dục pháp luật quý I/2021*Chương trình công tác tháng 01 năm 2021*QĐ tặng danh hiệu chiến sỹ thị đua cho các cá nhân có nhiều thành tích trong thực hiện nhiệm vụ năm 2020*105 NGHỊ QUYẾT điều chỉnh bổ sung một số Nghị quyết chuyên đề trên lĩnh vực nông nghiệp giai đoạn 2017-2020*107 NGHỊ QUYẾT Ban hành quy định về cơ chế khuyến khích phát triển nông nghiệp nông thôn, xây dựng NTM đô thị văn minh huyện Cẩm Xuyên năm 2021*4052 KẾ HOẠCH Sửa đổi, bổ sung Kế hoạch số 2388/KH-UBND ngày 21/8/2020 tuyển dụng nhân viên hỗ trợ phục vụ năm 2020* 4053 thông báo tuyển dụng nhân viên hỗ trợ phục vụ vào làm việc tại các trường mầm non trên địa bàn*06 Thông báo kết quả thi tuyển giáo viên mầm non. tiểu học, trung học cơ sở năm 2020 vòng 2*06 Thông báo kết quả thi tuyển giáo viên mầm non. tiểu học, trung học cơ sở năm 2020 vòng 2*02 THÔNG BÁO TRIỆU TẬP Thí sinh đủ điều kiện tham dự kiểm tra sát hạch đối với CBCC cấp xã *4000 CV V/v Thông báo các trường hợp phải khắc phục sai phạm trong tuyển dụng công chức cấp huyện, nội dung để tổ chức tuyển dụng lại *4001 CV V/v Thông báo các trường hợp phải khắc phục sai phạm trong tuyển dụng viên chức, nội dung để tổ chức tuyển dụng lại*3979 KH thực hiện khắc phục sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức*QĐ tặng danh hiệu thi đua và khen thưởng cho các tập thể cá nhân có nhiều thành tích trong thực hiện nhiệm vụ năm 2020*QĐ tặng danh hiệu thị đua và khen thưởng cho các cá nhân có nhiều thành tích trong thực hiện nhiệm vụ năm 2020*QĐ công nhận sáng kiến kinh nghiêm cấp huyện lĩnh vực Giáo dục và đào tạo năm học 2020-2021*QĐ công nhận và áp dụng các sáng kiến kinh nghiệm năm 2020*3881 KẾ HOACH Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của huyện Cẩm Xuyên năm 2021*TB Thay đổi thời gian tuyển giáo viên MN, TH, THCS năm 2020 ( vòng 2)*04 TB danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia thi tuyển vòng 2*Chương trình công tác tháng 12 năm 2020 của UBND huyện*THÔNG BÁO kết quả thi tuyển giáo viên MN, TH, THCS năm 2020 vòng 1*868 QĐ ban hành Quy chế xét tuyển nhân viên hỗ trợ phục vụ năm 2020* 01 KẾ HOẠCH tổ chức thi tuyển giáo viên MN,TH, THCS năm 2020*01 THÔNG BÁO Thí sinh không đủ điều kiện tham gia thi tuyển*02 THÔNG BÁO Danh sách đủ điêu kiện tham gia thi tuyển vòng 1, nội dung ôn tập, thời gian địa điểm và nội dung thi nghiệp vụ chuyên ngành thi tuyển giáo viên MN,TH, THCS năm 2020* 3554 CV giao báo cáo tuần phục vụ công tác, chỉ đạo điều hành; giao ban tuần* Số: 3346/UBND-VP ngày 17/11/2020 Về việc giao chuẩn bị nội dung tiếp xúc cử tri và làm việc với Tổ đại biểu HĐND tỉnh*Hướng dẫn khen thưởng công nhân, nông dân và hộ gia đình*3330 CV v/v triển khai đánh giá, xếp loại CBCCVC năm 2020*5687 QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Hội đồng thi tuyển giáo viên Mầm non, giáo viên Tiểu học, giáo viên THCS năm 2020*5697 QĐ công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015*5697 QĐ công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015*94 NGHỊ QUYẾT V.v thông qua danh mục công trình, dự án lập Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Cẩm Xuyên* 3225 KẾ HOẠCHThực hiện Nghị quyết số 221/2020/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định một số chính sách về công tác dân sốvà phát triển trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên giai đoạn 2021 - 2030*3237 CV Chuẩn bị nội dung làm việc về công tác cải cách hành chính*5289 QĐ thành lập đoàn kiểm tra cải cách hành chính và Hội đồng thẩm định xác định chỉ số CCHC năm 2020 tại các xã,thị trấn trên địa bàn*5662 QĐ ban hành quy chế tuyển dụng giáo viên Mầm non, Tiểu học, THCS năm 2020*QĐ Ban hành Kế hoạch và đề cương tổng kết thực hiện đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư GĐ 2013-2020*Chương trình công tác tháng 11 năm 2020 của UBND huyện*Chương trình công tác tháng 11 năm 2020 của UBND huyện*CÔNG ĐIỆN 3134_Về việc tập trung ứng phó sạt lở đất, lũ quét trên địa bàn huyện*Lệnh Sơ tán dân xã Cẩm Quang, TT Cẩm Xuyên*Lệnh Sơ tán dân xã Cẩm Thành*Lệnh Sơ tán dân xã Cẩm Mỹ*Lệnh Sơ tán dân xã Cẩm Bình*Lệnh Sơ tán dân xã Cẩm Duệ*Lệnh Sơ tán dân xã Cẩm Thạch*Lệnh Sơ tán dân xã Cẩm Vịnh*3094 CV hưởng ứng cuộc thi trực tuyến Pháp luật với mọi người" (Kèm thể lệ cuộc thi)*Về việc cảnh báo các nguy cơ cao về thiên tai từ ngày 28/10-31/10/2020 và phương án, giải pháp ứng phó*5497 QĐ Về việc khen thưởng đột xuất trong công tác cứu hộ người dân bị ngập lũ*DỰ THẢO BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 5 NĂM 2016 - 2020 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 5 NĂM 2021 - 2025 *DỰ THẢO BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ THI HÀNH ĐIỀU LỆ ĐẢNG NHIỆM KỲ ĐẠI HỘI XII *DỰ THẢO BÁO CÁO TỔNG KẾT THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 10 NĂM 2011 - 2020, XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 10 NĂM 2021 - 2030 *DỰ THẢO BÁO CÁO CHÍNH TRỊ CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XII TẠI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG *3006 CV báo cáo tình hình kinh tế xã hội tuần 42, kế hoạch tuần 43 năm 2020*2954 THÔNG BÁO về thời gian làm việc mùa đông *Về việc ban hành và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng phù hợp theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015*2941 CV báo cáo tình hình kinh tế xã hội tuần 41/2020 kế hoạch tuần 42*5316 QĐ Về việc giải quyết khiếu nại của ông Trần Xuân Trạch Tổ dân phố 13, thị trấn Cẩm Xuyên* 5317 QĐ v/v giải quyết khiếu nại của ông Lại Thế Hiếu thôn Hải Bắc xã Cẩm Nhượng* Kế hoạch tuyển dụng giáo viên mầm non, tiểu học, THCS*2911 THông báo tuyển dụng giáo viên mầm non, tiểu học, THCS*5289 QĐ thành lập đoàn kiểm tra cải cách hành chính và Hội đồng thẩm định xác định chỉ số CCHC năm 2020 tại các xã,thị trấn trên địa bàn*5293 Quyết định phê duyệt chỉ tiêu tuyển dụng giáo viên mầm non, tiểu học, THCS* 5312 QĐ thu hồi đất của ông Hoàng Kim Dũng để thực hiện giải phóng mặt bằng thi công dự án xây dựng công trình đường Cẩm Dương- Cẩm Thịnh*5313 QĐ thu hồi đất để thực hiện giải phóng mặt bằng thi công dự án xây dựng công trình đường Cẩm Dương- Cẩm Thịnh*5313 QĐ thu hồi đất để thực hiện giải phóng mặt bằng thi công dự án xây dựng công trình đường Cẩm Dương- Cẩm Thịnh*2871 KẾT LUẬN Nội dung tố cáo của công dân tổ dân phố 4, Thị Trấn Cẩm Xuyên*Chương trình công tác tháng 10 năm 2020 của UBND huyện* 2805 KẾ HOẠCH Phá bờ thửa nhỏ thành thửa lớn, tích tụ ruộng đất, sản xuất cánh đồng lớn trên địa bàn huyện năm 2020 và giai đoạn 2021-2025*2672 CV báo cáo tình hình kinh tế -xã hội tuần 38, kế hoạch tuần 39 năm 2020*THÔNG BÁO Kết quả tiếp công dân định kỳ lần 2 trong tháng 9 năm 2020 * 5081 QĐ Về việc khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong thực hiện chính sách bảo hiểm y tế học sinh năm học 2019-2020* 5318 QĐ khen thưởng cho các doanh nghiệp, hợp tác xã có nhiều thành tích trong sản xuất, kinh doanh và xây dựng năm 2020*2713 KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện cuộc vận động "Người VN ưu tiên sử dụng hàng VN" và đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm OCOP trên địa bàn Cẩm Xuyên giai đoạn 2020-2025*Về việc đề nghị công khai, góp ý báo cáo huyện Cẩm Xuyên đạt chuẩn nông thôn mới *2645 CV V/v giao khẩn trương khắc phục tồn tại hạn chế trong công tác CCHC năm 2019* 2727 THÔNG BÁO Về việc công khai lựa chọn tổ chức đấu giá*2620 CV Về việc giao thẩm định phê duyệt khung kế hoạch thực hiện tiêu chí Đô thị văn minh năm 2020 *3056 QĐ phê duyệt (bổ sung) Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Cẩm Xuyên* THÔNG BÁO Kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 9 năm 2020*Chương trình công tác tháng 9 năm 2020 của UBND huyện*Chương trình công tác tháng 09 năm 2020 của UBND huyện* 4607 QĐ khen thưởng đột xuất cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống tội phạm*88 NGHỊ QUYẾT V.v miễn nhiệm Phó chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021*89 NGHỊ QUYẾT V.v miễn nhiệm Chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021 *90 NGHỊ QUYẾT V.v miễn nhiệm Chủ tịch HĐND huyện nhiệm kỳ 2016-2021*91 NGHỊ QUYẾT V.v xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Chủ tịch HĐND huyện nhiệm kỳ 2016-2021 *92 NGHỊ QUYẾT V.v xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021 * 93 NGHỊ QUYẾT V.v xác nhận kết quả bầu cử bổ sung PHó Chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021 *2288 CV về việc tuyên truyền kỷ niệm 75 năm cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước CHXHCNVN*2291 BÁO CÁO Kết quả rà soát, đánh giá thành phần hồ sơ, yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính trên địa bàn huyện năm 2020*2292 CV báo cáo tình hình kinh tế -xã hội tuần 33, kế hoạch tuần 34 năm 2020*2273 BÁO CÁO Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2020; Dự báo tình hình quý III, quý IV*Quy hoạch sử dụng đất năm 2020 của Huyện Cẩm Xuyên*QĐ 2584/QĐUBND ngày 11/8/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Cẩm Xuyên*4200 QĐ Về việc kiểm tra, xác minh Khiếu nại của ông Lại Thế Hiếu xã Cẩm Nhượng*2224 KẾ HOẠCH tuyển dụng giáo viên tiểu học năm 2020*2225 THÔNG BÁO tuyển dụng giáo viên tiểu học năm 2020*4160 Phê Duyệt chỉ tiêu tuyển dụng giáo viên tiểu học năm 2020*2206 BÁO CÁO Tình hình thi hành pháp luật về thanh tra năm 2020*2219 CV báo cáo tình hình kinh tế -xã hội tuần 32, kế hoạch tuần 33 năm 2020*2183 Báo cáo kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo năm 2020*2185 Báo cáo việc giải quyết đơn thư của bà Võ Thị Nhiên và ông Nguyễn Tống Cần địa chỉ thôn 10 xã Cẩm Hưng*2192 BÁO CÁO công tác phòng chống tham nhũng*Chương trình công tác tháng 8 năm 2020 của UBND huyện*3836 Quyết định về việc tặng các danh hiệu thi đua và khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong năm học 2019 - 2020*2136 CV báo cáo tình hình kinh tế -xã hội tuần 31, kế hoạch tuần 32 năm 2020* 3835 Quyết định về việc tặng danh hiệu thi đua và khen thưởng ch tập thể, cá nhaantrung tâm giáo dục nghề nghiệp -GDTX, có nhiều thành tích trong năm học 2019 - 2020* 3768 QĐ khen thưởng đột xuất cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống tội phạm*2003 CV báo cáo tình hình kinh tế -xã hội tuần 29, kế hoạch tuần 30 năm 2020*Về việc công khai quyết toán thu – chi ngân sách năm 2019* 1939 CV Về việc báo cáo tình hình kinh tế -xã hội tuần 28, kế hoạch tuần 29 năm 2020*GÓP Ý BÁO CÁO CHÍNH TRỊ CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH KHÓA XVIII, NHIỆM KỲ 2015 - 2020 TRÌNH ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XIX, NHIỆM KỲ 2020 - 2025 *80 NGHỊ QUYẾT Phê chuẩn miễn nhiệm Chủ tịch HĐND xã Cẩm Duệ khóa XIX nhiệm kỳ 2016-2021 ông Hà Huy Kimphó CHủ tịch HĐND xã Cẩm Hà khóa XIX nhiệm kỳ 2016-2021 * 81 NGHỊ QUYẾT Phê chuẩn kết quả bầu cử Chủ tịch HĐND xã Cẩm Duệ khóa XIX nhiệm kỳ 2016-2021 *82 NGHỊ QUYẾT phê chuẩn điều chỉnh quyết toán thu- chi ngân sách năm 2018*3521 Quyết định phê chuẩn kết quả trúng tuyển giáo viên tiểu học năm 2019*83NGHỊ QUYẾT phê chuẩn quyết toán thu- chi ngân sách năm 2019* 84 NGHỊ QUYẾT điều chỉnh dự toán toán thu- chi ngân sách năm 2020*85 NGHỊ QUYẾT cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 * 86 NGHỊ QUYẾT phê chuẩn kết quả miễn nhiệm PCT HĐND xã Cẩm Lạc khóa XIX nhiệm kỳ 2016-2021 *87 NGHỊ QUYẾT phê chuẩn kết quả bầu cử PCT HĐND xã Cẩm Lạc khóa XIX nhiệm kỳ 2016-2021*Chương trình công tác tháng 7 năm 2020 của UBND huyện*1812 BÁO CÁO tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới* 3276 QĐ khen thưởng cho các tập thể cá nhân có nhiều thành tích trong công tác cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020*76 NGHỊ QUYẾT Phê chuẩn kết quả miễn nhiệm CHủ tịch HĐND xã Cẩm Minh khóa XIX nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Trương Khánh Vĩnh*77 NGHỊ QUYẾT Phê chuẩn kết quả bầu cử CHủ tịch HĐND xã Cẩm Minh khóa XIX nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Trần Xuân Lĩnh* 78 NGHỊ QUYẾT Phê chuẩn kết quả miễn nhiệm phó CHủ tịch HĐND xã Cẩm Hà khóa XIX nhiệm kỳ 2016-2021 *79 NGHỊ QUYẾT Phê chuẩn kết quả bầu cử phó CHủ tịch HĐND xã Cẩm Hà khóa XIX nhiệm kỳ 2016-2021 *1740 Thông báo Kết quả xét tuyển đặc cách GVMN*1741 Thông báo kết quả thi tuyển giáo viên tiểu học năm 2019*75 NGHỊ QUYẾT V.v thông qua danh mục công trình,dự án điều chỉnh bổ sung quy hoạch sử dụng đất nưm 2020*BÁO CÁO PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI Ước 6 tháng đầu năm 2020 *1699 THÔNG BÁO kết quả xét tuyển giáo viên tiểu học, nhân viên hỗ trợ phục vụ*1697 THÔNG BÁO triệu tập thí sinh tham gia thi tuyển vòng 2* 3038 QĐ khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong hoạt động Liên hiệp Hội khoa học và kỹ thuật năm 2019* 71 Nghị quyết phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chủ tịch HĐND xã Cẩm Hưng khóa XIX nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Trần văn Thỏa*72 Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu cử chủ tịch HĐND xã Cẩm Hưng khóa XIX nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Đình Dũng* 73 NGHỊ QUYẾT phê chuẩn kết quả miễn nhiệm PCT HĐND xã Cẩm Quan khóa XIX nhiệm kỳ 2016-2021 đối với bà Trần Thị Hà*74 NGHỊ QUYẾT phê chuẩn kết quả cử PCT HĐND xã Cẩm Quan khóa XIX nhiệm kỳ 2016-2021 đối với bà Vũ Thị Bích*75 NGHỊ QUYẾT V.v thông qua danh mục công trình,dự án điều chỉnh bổ sung quy hoạch sử dụng đất nưm 2020*Thông báo thay đổi lịch thi tuyển giáo viên tiểu học năm 2019*1600 THÔNG BÁO Công khai vê việc lựa chọn tổ chức đấu giá*2947 QUYẾT ĐỊNH Về việc giải quyết tranh chấp đất đai giữa ông Bùi Văn Vinh (được bà Bùi Thị Phư ủy quyền) với hộ ông Nguyễn Trọng Cường tại thôn Bắc Thành, xã Cẩm Dương*62 Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu cử Phó chủ tịch HĐND xã Cẩm Trung khóa XIX nhiệm kỳ 2016-2021 ông Phạm Văn Nghĩa*63 Nghị quyết phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Phó chủ tịch HĐND xã Cẩm Mỹ khóa XIX nhiệm kỳ 2016-2021 ông Nguyễn Phi Niên*64 Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu cử Phó chủ tịch HĐND xã Cẩm Mỹ khóa XIX nhiệm kỳ 2016-2021 bà Phan Thị Huyền*65 NGHỊ QUYẾT phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chủ tịch HĐND xã Cẩm Lộc khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021cử Phó chủ tịch HĐND xã Cẩm Mỹ khóa XIX nhiệm kỳ 2016-2021 bà Phan Thị Huyền*66 NGHỊ QUYẾT phê chuẩn kết quả miễn nhiệm phó chủ tịch HĐND xã Cẩm Lộc khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Võ Nam*67 NGHỊ QUYẾT phê chuẩn kết quả bầu cử phó chủ tịch HĐND xã Cẩm Lộc khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn văn Phòng*68 NGHỊ QUYẾT phê chuẩn kết quả bầu cử chủ tịch HĐND xã Cẩm Lộc khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Võ Nam*69 NGHỊ QUYẾT phê chuẩn kết quả miễn nhiệm phó chủ tịch HĐND xã Cẩm Thành khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Huy Trí*70 NGHỊ QUYẾT phê chuẩn kết quả bầu cử phó chủ tịch HĐND xã Cẩm Thành khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Đình Long*1864 CV báo cáo tình hình kịnh tế xã hội tuần 27 kế hoạch tuần 28*1581 THÔNG BÁO Kết quả xét tuyển công chức cấp xã không qua thi tuyển*1564 THÔNG BÁO Công khai về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản *1570 KẾT LUẬN Nội dung tố cáo của công dân thôn 6, xã Cẩm Quang*1539 KẾ HOẠCHVề việc tuyển dụng đặc cách đối với giáo viên mầm non đã có hợp đồng lao động và đóng BHXH từ 31/12/2015 trở về trước*1539 KẾ HOẠCHVề việc tuyển dụng đặc cách đối với giáo viên mầm non đã có hợp đồng lao động và đóng BHXH từ 31/12/2015 trở về trước*1540 THÔNG BÁOTuyển dụng đặc cách đối với giáo viên mầm non đã có hợp đồng lao động và đóng BHXH từ 31/12/2015 trở về trước*1554 THÔNG BÁO Triệu tập thí sinh tham dự xét tuyển giáo viên tiểu học và nhân viên hỗ trợ phục vụ vòng 2 (đã hợp đồng theo Quyết định số 3604/QĐ-UBND-NC1 của UBND tỉnh)*2880 QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt chỉ tiêu tuyển dụng đặc cách đối với giáo viên mầm non đã có hợp đồng lao động và đóng BHXH từ 31/12/2015 trở về trước*2882 QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng đặc cách đối với giáo viên mầm non đã có hợp đồng lao động và đóng BHXH từ 31/12/2015 trở về trước*2882 QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng đặc cách đối với giáo viên mầm non đã có hợp đồng lao động và đóng BHXH từ 31/12/2015 trở về trước*Góp ý dự thảo Quy chế công tác văn thư, lưu trữ*Nội dung ôn tập, hình thức, thời gian, địa điểm xét tuyển giáo viên và nhân viên làm nhiệm vụ hỗ trợ phục vụ*01 THÔNG BÁO Nội dung ôn tập, hình thức, thời gian, địa điểm xét tuyển giáo viên và nhân viên làm nhiệm vụ hỗ trợ phục vụ *Chương trình công tác tháng 6 năm 2020 của UBND huyện*1497 THÔNG BÁO KQ xét tuyển viên chức y tế NĂM 2020*1502 CV V/v yêu cầu góp ý kiến đối với hồ sơ Quy hoạch xây dựng vùng huyện (lần 2).*2863 QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Hội đồng xét tuyển giáo viên tiểu học và nhân viên hỗ trợ phục vụ đã hợp đồng theo Quyết định số 3604/QĐ-UBND-NC1 của UBND tỉnh *01 THÔNG BÁO Nội dung ôn tập, hình thức, thời gian và địa điểm thi tuyển vòng 1 và nội dung thi nghiệp vụ chuyên ngành vòng 2 giáo viên tiểu học*2849 Quyết định thành lập HĐ thi tuyển giáo viên tiểu học năm 2019*2850 QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Nội quy và Quy chế xét tuyển giáo viên tiểu học và nhân viên hỗ trợ phục vụ đã hợp đồng theo Quyết định số 3604/QĐ-UBND-NC1 của UBND tỉnh*1464 Thông báo lịch thi tuyển viên chức y tế *2793 QĐ Thành lập Đoàn kiểm tra, xác minh nội dung tố cáo*2794 QĐ Về việc giải quyết khiếu nại của bà Phan Thị Đẩu Tổ dân phố 12 thị trấn Cẩm Xuyên*1373 THÔNG BÁO Công khai lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản*2701 QĐ Về việc phê duyệt chỉ tiêu tuyển dụng giáo viên tiểu học và nhân viên hỗ trợ phục vụ đã hợp đồng theo Quyết định số 3604/QĐ-UBND-NC1 của UBND tỉnh*Tiếp dân định kỳ lần 2 tháng 5 năm 2020*1328 CV báo cáo tình hình kinh tế -xã hội tuần 20, kế hoạch tuần 21 năm 2020* 01 TB lịch và nội dung ôn tập, tổ chức kiểm tra, sát hạch tuyển dụng vào công chức cấp xã không qua thi tuyển*1260 Thông báo hoãn thời giann xét tuyển viên chức y tế năm 2020*1237 THÔNG BÁO thay đổi lịch xét tuyển viên chức y tế, thị trấn vòng 2*1221 Thông báo danh sách đủ điều kiên tham gia tuyển dụng giáo viên tiểu học*2497 Quyết định điều chỉnh quy chế và thay thế nội quy tuyển dụng giáo viên tiểu học chỉ tiêu năm 2019*Tiếp công dân lần 1 tháng 5 năm 2020*Chương trình công tác tháng 5 năm 2020 của UBND huyện*1165 THÔNG BÁO triệu tập thí sinh tham dự xét tuyển viên chức y tế* 2113 QĐ khen thưởng cho cá nhân có hành động dũng cảm trong việc cứu người thoát khỏi đuối nước vào ngày 17/4/2020 tại Thị trấn Cẩm Xuyên*02 thông báo nội dung ôn tâp xét tuyển viên chức y tế*1077 TB danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia xét tuyển VC y tế*2092 Quyết định thành lập hội đồng tuyển dụng viên chức y tế xã, thị trấn năm 2020*1000 THÔNG BÁO V.v công nhận kết quả trúng tuyển trong kỳ tuyển dụng công chức cấp xã năm 2020*1005 CV V/v yêu cầu góp ý kiến đối với hồ sơ Quy hoạch xây dựng vùng huyện.*990 CV V/v yêu cầu góp ý kiến đối với hồ sơ Quy hoạch NTM xã Yên Hòa.*949 KẾ HOẠCH Hành động phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em trên địa bàn huyện giai đoạn 2020-2025*2017 Quyết định bổ nhiệm ông Trần Huy Nghĩa*922 CV V/v yêu cầu góp ý kiến đối với hồ sơ Quy hoạch NTM xã Nam Phúc Thăng.*Giao góp ý dự thảo Hướng dẫn quy trình ban hành văn bản thực hiện ký số *887 PHƯƠNG ÁN truyền thông ứng phó với dịch covid-19 trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên*Thông báo Hoãn phiên tiếp công dân định kỳ tháng 4 năm 2020* 886 CV về việc triển khai thực hiện chỉ thị số 16 của thủ tướng chính phủ ngày 31.3.2020*Chương trình công tác tháng 4 năm 2020 của UBND huyện Cẩm Xuyên*871 KẾ HOẠCH Đảm bảo cung ứng hàng hóa thiết yếu khi dịch Covid- 19 xảy ra trên địa bàn huyện*Chỉ thị 16/CT-TTg về Thực hiện biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19*1798 QĐ khen thưởng cho các cá nhân có hành động dũng cảm trong việc cứu người do hỏa hoạn vào ngày 28/3/2020 tại thị trấn Cẩm Xuyên*1781 Quyết đinh diều chỉnh quy chế tuyển dụng giáo viên tiểu học năm 2019*841 CÔNG ĐIỆN Về việc tăng cường đẩy mạnh sản xuất trong điều kiện phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19*849 THÔNG BÁO kết quả xét tuyển công chức cấp xã năm 2020*836 Cv V/v quản lý chất thải tại các cơ sở cách ly tập trung phòng chống dịch bệnh Covid-19.*837 CV Về việc thông báo điều chỉnh một số biện pháp giao dịch tại Trung tâm hành chính công huyện, để phòng chống dịch Covid - 19*Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19* 831 CV Về việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ cấp bách phòng, chống bệnh Covid-19 trong tình hình mới*832 CV V/v triển khai cấp bách phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới*1492 QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Nội quy, Quy chế thi tuyển giáo viên tiểu học chỉ tiêu năm 2019*796. Cv thực hiện kiểm soát lây nhiễm Covid-19 và phân loại, thu gom, xử lý chất thải tại các cơ sở cách ly tập trung theo các nội dung Công văn số 677/SYT-NV* 801 THÔNG BÁO bổ sung tuyển dụng giáo viên thể dục bậc tiểu học chỉ tiêu năm 2019*1483 QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Nội quy và Quy chế xét tuyển viên chức trạm y tế xã, thị trấn năm 2020* 774 CV Về việc tuyên truyền trực quan tranh cổ động phòng chống dịch COVID-19*THÔNG BÁO Về việc xác nhận đủ điều kiện tham dự kỳ xét tuyển công chức cấp xã huyện Cẩm Xuyên năm 2020 *Tiếp công dân định kỳ lần 2 tháng 3 năm 2020* 1020 QĐ khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong hoạt động du lịch năm 2019*QĐ khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong công tác bảo vệ phòng cháy chữa cháy rừng năm 2019*Tiếp công dân định kỳ lần 1 tháng 3 năm 2020*Chương trình công tác tháng 3 năm 2020 của UBND huyện Cẩm Xuyên*KH số 462 KH tuyển dụng viên chức y tế năm 2020*TB số 463 Thông báo tuyển dung viên chức y tế năm 2020*QĐ 881 Phê duyệt chỉ tiêu tuyển dụng viên chức y tế năm 2020*415 KẾ HOẠCH Kiểm tra, rà soát các công trình xây dựng, trật tự xây dựng trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên năm 2020*380 KẾ HOẠCH hành động đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2020*845 QĐ khen thưởng cho các tập thể cá nhân có nhiều thành tích trong thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg về tổ chức phong trào toàn dân bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới*Tuyển dụng công chức cấp xã để bổ nhiệm chức danh Chỉ huy trƣởng quân sự cấp xã năm 2020*Tuyển dụng công chức cấp xã để bổ nhiệm chức danh Chỉ huy trƣởng quân sự cấp xã năm 2020*344 KẾ HOẠCH Khắc phục tồn tại hạn chế trong công tác cải cách hành chính năm 2019*352 CV báo cáo tình hình kinh tế -xã hội tuần 08, kế hoạch tuần 09 năm 2020*354 THÔNG BÁO về tuyển dụng giáo viên tiểu học năm 2020*Só 339/KH-UBND ngày 19/02/2020- Kế hoạch tổ cức kỷ niệm ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2*328 KẾ HOẠCH về tuyển dụng giáo viên tiểu học năm 2020*KH 303 Kiểm tra, chấn chỉnh các hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa,thể thao, thông tin, truyền thông và tệ nạn xã hội năm 2020*313 KẾ HOẠCH hành động thực hiện Chương trình hành động số 78-CTr/HU về thực hiện NQ04-TU về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, công tác quản lý, BV, PT vầ khai thác hiệu quả, tiềm năng lợi thế rừng và đất lâm nghiệp đến năm 2025 và những năm tiếp theo*Về việc phê duyệt chỉ tiêu, cơ cấu tuyển dụng công chức cấp xã, năm 2020*594 QĐ kiện toàn cán bộ đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thu tục hành chính cấp huyện *KH 286 rà soát đánh giá thành phần hồ sơ,yêu cầu điều kiện thực hiện TTHC trên địa bàn huyện năm 2020*Cv 191 Tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (nCoV)*Cv 192 về việc triển khai công tác tuyên truyền Cải cách hành chính năm 2020*CV Khắc phục tồn tại hạn chế trong công tác cải cách hành chính năm 2019*187 CV giao lựa chọn, đăng ký thủ tục hành chính đưa vào kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2020*01 KẾ HOẠCH Phòng chống dịch bệnh viêm đường hô cấp do chủng mới của vi rút Corona trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh*Công nhận kết quả trúng tuyển giáo viên tiểu học năm 2019*KẾ HOẠCH 181 kiểm soát TTHC và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn huyện năm 2020*Phê duyệt kết quả tuyển dụng giáo viên tiểu học năm 2019*Chương trình công tác tháng 2 năm 2020 của UBND huyện Cẩm Xuyên*124 KẾ HOẠCH tuyên truyền đại hội đảng các cấp, tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng*Về việc công khai dự toán thu – chi ngân sách năm 2020* KẾ HOẠCH tuyên truyền cải cách hành chính huyện Cẩm Xuyên năm 2020*2495 QĐ khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong xây dựng NTM và đô thi văn minh năm 2019*07 Thông báo kết quả chấm thi phúc khảo thi tuyển giáo viên mầm non, tiểu học, THCS năm 2020*94 THÔNG BÁO kết quả xét tuyển công chức xã không qua thi tuyển * 99 KẾ HOẠCH Về việc đẩy nhanh tiến độ công nhận lại diện tích đất ở cho hộ gia đình, cá nhân có nguồn gốc sử dụng trước ngày 18/12/1980*80 THÔNG BÁO kết quả thi tuyển giáo viên tiểu học năm 2019 vòng 2 *49 KẾ HOẠCH đảm bảo cung cầu, bình ổn giá cả, thị trường Tết NĐ Canh Tý 2020*60 KH cải cách hành chính huyện Cẩm Xuyên năm 2020*65 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tuần 01, kế hoạch tuần 03 năm 2020*QĐ khen thưởng cho cá nhân có nhiều thành tích trong hoạt động từ thiện nhân đạo năm 2019*84 QĐ khen thưởng cho các tập thể, cá nhận có nhiều thành tích trong côn tác Thuế năm 2019*Lịch Công tác tháng 01 năm 2020 UBND huyện Cẩm Xuyên*QĐ khen thưởng cho các thôn văn hóa đạt danh hiệu khu dân cư văn hóa 5 năm liên tục*QĐ khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong công tác đoàn thanh thiếu nhi năm 2019*57 NGHỊ QUYẾT Về việc chỉ định triệu tập kỳ họp thứ nhất sau sáp nhập, HĐND thị trấn Cẩm Xuyên nhiệm kỳ 2016-2021 *58 NGHỊ QUYẾT Về việc chỉ định triệu tập kỳ họp thứ nhất HĐND xã Yên Hòa nhiệm kỳ 2016-2021*59 NGHỊ QUYẾT Về việc chỉ định triệu tập kỳ họp thứ nhất, HĐND xã Nam Phúc Thăng nhiệm kỳ 2016-2021*60 NGHỊ QUYẾT V.v xác nhận kết quả bầu chưc danh PCT UBND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 *61 NQ giao QĐ chủ trương đầu tư một số công trình, dự án thuộc thẩm quyền QĐ của HĐND huyện*61 NQ giao QĐ chủ trương đầu tư một số công trình, dự án thuộc thẩm quyền QĐ của HĐND huyện*61 NQ giao QĐ chủ trương đầu tư một số công trình, dự án thuộc thẩm quyền QĐ của HĐND huyện*QĐ xếp loại thi đua trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ 2019 *QĐ xếp loại cán bộ công chức, viên chức trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ 2019 *5551 QĐ tặng danh hiệu thi đua và khen thưởng cho các tập thể cá nhân có nhiều thành tích trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ 2019*51 NGHỊ QUYẾT V.v miễn nhiệm đại biểu HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Hà Huy Hải * 52 NGHỊ QUYẾT Về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2020 của HĐND huyện*53 NGHỊ QUYẾT Về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2020 *54 NGHỊ QUYẾT Về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 10 HĐND huyện khóa XIX *55 NGHỊ QUYẾT Về việc thông qua cơ chế đầu tư trang thiết bị đồng bộ tại bộ phận giao dịch một cửa liên thông hiện đại cấp xã * NGHỊ QUYẾT Về việc phân bổ dự toán thu chi ngân sách và bố trí vốn đầu tư phát triển năm 2020 *TB Thay đổi lịch thi vòng 1 và thông báo lịch thi vòng 2 thi tuyển giáo viên tiểu học năm 2019 *GM Hội đồng thi tuyển giáo viên tiểu học năm 2019 tổ chức cuộc họp để triển khai tổ chức công tác thi tuyển *THÔNG BÁO Lịch thi cụ thể vòng 1 thi tuyển giáo viên tiểu học năm 2019 *BC 3117 đánh giá kết quả hoạt động về ứng dụng CNTT năm 2019*THÔNG BÁO Thí sinh đủ điều kiện tham gia thi tuyển giáo viên tiểu học năm 2019 *QĐ thay thế, bổ sung thành viên Hội đồng thi tuyển giáo viên tiểu học năm 2019 *Chương trình công tác tháng 12 năm 2019*QĐ phê duyệt phương án và dự toán dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tại xã cẩm Hòa ( nguồn kinh phí năm 2018)*QĐ phê duyệt phương án và dự toán dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tại xã cẩm Hòa ( nguồn kinh phí năm 2017,2018)*Nội dung ôn tập, hình thức, thời gian và địa điểm thi tuyển vòng 1 và nội dung thi nghiệp vụ chuyên ngành vòng 2 giáo viên tiểu học năm 2019*QĐ điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2019 do sáp nhập đơn vị( đợt 2)*CV kiểm tra, chấn chỉnh khắc phục các tồn tại hạn chế trên cổng dịch vụ công trực tuyến *QĐ Về việc phê duyệt Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất Trụ sở UBND xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên (tỷ lệ 1/500) do UBND xã Cẩm Nhượng làm chủ đầu tư*QĐ Về việc giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Hỷ thôn 6 (nay là thôn Nam Thành) xã Cẩm Quang.*QĐ bố trí nguồn vốn năm 2019 cho công trình cấp bách từ nguồn dự phòng ngân sách*V/v góp ý dự thảo Đề án bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể gắn với phát triển Du lịch huyện Cẩm Xuyên giai đoạn 2020-2024 *QĐ giải quyết khiếu nại của ông Lê Duy Phái tổ dân phố 8 thị trấn Cẩm Xuyên*QĐ thành lập Hội đồng thi tuyển giáo viên tiểu học năm 2019 *Chương trình công tác tháng 11 năm 2019*Chương trình công tác tháng 11 năm 2019*CV xin ý kiến góp ý đề án sắp xếp hệ thống trường mầm non,tiểu học và THCS đến năm 2025 và những năm tiếp theo*QĐ giải quyết khiếu nại của ông Trần Văn Giáp thôn Hưng Mỹ xã cẩm Thành*THÔNG BÁO Thí sinh đủ điều kiện tham gia xét tuyển viên chức mầm non tại vị trí nhân viên làm nhiệm vụ hỗ trợ, phục vụ năm 2019( vòng 2) thời gian, địa điểm phỏng vấn *QĐ ban hành Nội quy, Quy chế thi tuyển giáo viên tiểu học năm 2019 * 2602 BC kết quả công tác quản lý nhà nước chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm 9 tháng đầu năm 3 tháng cuối tháng 2019*QĐ thành lạp Ban kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển viên chức mầm non tại vị trí nhân viên làm nhiệm vụ hỗ trợ phục vụ *THÔNG BÁO Nội dung ôn tập, hình thức, thời gian,địa điểm xét tuyển viên chức mầm non tại vị trí nhân viên làm nhiệm vụ hỗ trợ phục vụ*TB Thí sinh đủ điều kiện tham gia xét tuyển viên chức mầm mon tại vị trí nhân viên làm nhiệm vụ hỗ trợ, phục vụ năm 2019 * 2562 KẾ HOẠCH Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021*QĐ thành lập hội đồng xét tuyển viên chức mầm non tại vị trí nhân viên hỗ trợ phục vụ *THÔNG BÁO Tuyển dụng công chức tỉnh Hà Tĩnh năm 2019 theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ *2502 KẾ HOẠCH kiểm tra công tác đảm bảo an toàn thực phẩm tại các trường học năm học 2019-2020*Tình hình thực hiện thu chi ngân sách 9 tháng năm 2019 và một số kiến nghị về quản lý điều hành ngân sách, đề xuất xây dựng dự toán năm 2020*Tình hình thực hiện thu chi ngân sách 9 tháng năm 2019 và một số kiến nghị về quản lý điều hành ngân sách, đề xuất xây dựng dự toán năm 2020*2417 KH Triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 tại UBND cấp xã trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên*Chương trình công tác tháng 10 năm 2019* KH Sửa đổi, bổ sung kế hoạch tuyển dụng giáo viên tiểu học năm 2019 *Thông báo tuyển dụng giáo viên tiểu học năm 2019*TB tuyển dụng giáo viên tiểu học năm 2019*QĐ điều chỉnh quyết định phê duyệt chỉ tiêu tuyển dụng giáo viên tiểu học năm 2019 *Kết luận Nội dung tố cáo của ông Đặng Hữu Nghiệm thôn 6 xã Cẩm Quang *Về việc phê duyệt (bổ sung) Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Cẩm Xuyên*QĐ điều chỉnh, bổ sung thông báo, Quyết định phê chuẩn kế hoạch và Quy chế xét tuyển nhân viên mầm non *2364 BC kết quả kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn huyện*CV tăng cường chỉ đạo, tổ chức ứng dụng CNTT trong CCHC, xây dựng chính quyền điện tử các cấp*KH Tuyển dụng giáo viên tiểu học năm 2019 *TB Tuyển dụng giáo viên tiểu học năm 2019 *QĐ phê duyệt chỉ tiêu tuyển dụng giáo viên tiểu học năm học 2019 *QĐ thành lập đoàn kiểm tra cải cách hành chính và Hội đồng thẩm định xác định chỉ số CCHC năm 2019 tại các xã thị trấn trên địa bàn*QĐ thành lập đoàn kiểm tra cải cách hành chính và Hội đồng thẩm định xác định chỉ số CCHC năm 2019 tại các xã thị trấn trên địa bàn huyện*QD thu hồi đấ của các hộ để thực hiện GPMB thi công xây dựng công trình nâng cấp mở rộng tuyến đường ĐH.127 xã Cẩm Thịnh *2313 Báo cáo Việc chấp hành pháp luât về bảo đảm an toàn thực phẩm năm 2019 trên đia bàn huyện*CV phát động tháng cao ddiemr" Toàn huyện ra quân xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu" *Công điện của Ban thường vụ Huyện ủy về dịch tả lợn Châu Phi*2299 TB Công khai việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản*Về việc xác minh khiếu nại của ông Trần Văn Giáp thôn Hưng Mỹ xã Cẩm Thành. *3676 Về việc xác minh khiếu nại của ông Trần Văn Giáp thôn Hưng Mỹ xã Cẩm Thành. *3696 QĐ ban hành Quy chế xét tuyển viên chức mầm non năm 2019 *TB Việc tiếp dân của đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Chủ tịch UBND huyện tháng 9/2019 * 2258 Phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ năm học 2019 - 2020*Về việc tuyên truyền hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và khai thác, tra cứu thông tin trên Cổng dịch vụ công trực tuyến *Về việc tuyên truyền hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và khai thác, tra cứu thông tin trên Cổng dịch vụ công trực tuyến.*CV triển khai thực hiện phong trào chống thải nhựa *KH Tuyển dụng viên chức mầm non năm 2019 *TB tuyển dụng viên chức mầm non năm 2019 * QĐ phê duyệt chỉ tiêu tuyển dụng viên chức mầm non năm 2019*QĐ thu hồi đất của ông Lâm Xuân Liên để GPMB dự án: Đường dây và TBA 110KV huyện Cẩm Xuyên*QĐ thu hồi đất của ông Nguyễn Tống Chinh để GPMB dự án: Đường dây và TBA 110KV huyện Cẩm Xuyên *QĐ thu hồi đất của ông Đậu Đình Văn để GPMB dự án: Đường dây và TBA 110KV huyện Cẩm Xuyên *QĐ thu hồi đất của ông Đậu Đình Niêm để GPMB dự án: Đường dây và TBA 110KV huyện Cẩm Xuyên *QĐ thu hồi đất của ông Phạm Văn Bằng để GPMB dự án: Đường dây và TBA 110KV huyện Cẩm Xuyên *CV khâu nối và bổ sung hoàn thiện dự thảo đề án xây dựng huyện đạt chuẩn NTM theo ý kiến góp ý*QĐ kiện toàn cán bộ đấu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính cấp huyện* 2147 KH triển khai thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ*2130 Kế hoạch Thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU, ngày 7/12/2017 của BCH Đảng bộ Tỉnh tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về phát triển du lịch*Chương trình công tác tháng 9 năm 2019 *Công điện về việc chủ động ứng phó với ATNĐ trên biển đông*QĐ Chuyển số dự dự toán ngân sách năm 2019 do sáp nhập đơn vị*CV triển khai Bộ tiêu chí và phần mềm đánh giá chính quyền điện tử*2095 KH triển khai thanh tra, kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm trong dịp tết Trung Thu năm 2019*2052 KH phát triển sự nghiệp thể dục, thể thao huyện Cẩm Xuyên đến năm 2021 và những năm tiếp theo*Báo cáo xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2020,kế hoạch dự toán NSNN giai đoạn 2020-2022*Báo cáo xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2020,kế hoạch dự toán NSNN giai đoạn 2020-2022*Nghị quyết về việc điều chỉnh địa giới hành chính và sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn Hà Tĩnh giai đoạn 2019-2021*Chương trình công tác tháng 8 năm 2019*Tăng cường khai thác, sử dụng hiệu quả dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4*1805 BC kết quả triển khai thực hiện tiêu chí môi trường và an toàn thực phẩm trong xây dựng xã huyện NTM giai đoạn 2010-2020* 1743 Tổ chức Hội thảo đúc rút kinh nghiệm xay dựng" Khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu huyện Cẩm Xuyên năm 2019"*1691 KH thực hiện công tác đào tạo nghề,giải quyết việc làm cho lao động nông thôn năm 2019*1686 KH tổ chức thực hiện phong trào thi đua" cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện Vă hóa công sở" giai đoạn 2019-2025*1655 KH triển khai đề án dạy và học tiếng Anh trong các trường mầm non, Phổ thông huyện cẩm Xuyên giai đoạn 2017-2025*Miễn nhiệm chức vụ Phó chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021*Miễn nhiệm chức vụ Phó chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021*Miễn nhiệm chức vụ Phó chủ tịch HĐND huyện, khóa XIX nhiệm kỳ 2016-2021*Nhận kết quả bầu chức danh Phó chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021*Miễn nhiệm chức vụ Trưởng ban kinh tế - xã hội HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021*Nhận kết quả bầu chức vụ Trưởng ban kinh tế - xã hội HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021*Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2020*Thông qua đề án "Nâng cao chất lượng nuôi trồng thủy sản đến năm 2025"*Phê chuẩn quyết toán thu chi ngân sách năm 2018*Tán thành chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2019-2021*1639 BC tình hình quyết toán dự án hoàn thành 6 tháng đầu năm 2019* 1640 KH triển khai tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2010-2020 huyện CX*1624 KẾ HOẠCH Tổ chức lấy ý kiến cử tri, ý kiến của HĐND huyện, HĐND cấp xã về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, giai đoạn 2019-2021*1610 KH phát triển du lịch cộng đồng huyện Cẩm Xuyên*1584 Tình hình thực hiện kế hoạch Kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2019(*Kết quả công tác kiểm tra và tự kiểm tra cải cách hành chính*Về việc đề nghị xem xét cho ý kiến Đề án xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2019-2021* V/v triển khai thực hiện các Quy chế mới ban hành về kiểm soát TTHC và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức.*CV Về việc tăng cường triển khai thực hiện nhiệm vụ CCHC*1520 Bao cáo Quyết toán thu chi ngân sách năm 2018*Bao cáo Quyết toán thu chi ngân sách năm 2018*Chương trình công tác tháng 07 năm 2019 * 1441 KH tổ chức lễ mít tinh, diễu hành hưởng ứng " tháng hành động phòng chống ma túy" năm 2019 và " Ngày toàn dân phòng, chống ma túy 26/6 "* 1446 Báo cáo Tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính quý II/2019*Ước tính tình hình kinh tế - xã hội 06 tháng đầu năm 2019*Chương trình công tác tháng 06 năm 2019*CV 1179 triển khai thực hiện TTHC lĩnh vực chính sách của Bộ Quốc phòng*CV 1079 Chấn chỉnh thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính và cơ chế một cửa, một cửa liên thông*Chương trình công tác tháng 05 năm 2019*Chương trình công tác tháng 04 năm 2019*Chương trình công tác tháng 03 năm 2019*Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Cẩm Xuyên*Ban hành mục tiêu chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 tại UBND huyện Cẩm Xuyên năm 2019*Chương trình công tác tháng 02 năm 2019*Chương trình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế năm 2019*KH số 213 Tập huấn sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn huyện*KH số 213 Tập huấn sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn huyện*CV 188 Về việc tăng cường bảo đảm an toàn thông tin mạng trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2018*KH số 141 Tuyên truyền cải cách hành chính huyện Cẩm Xuyên năm 2019*KH số 141 Tuyên truyền cải cách hành chính huyện Cẩm Xuyên năm 2019* CV số 137 Thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính*KH số 31 Cải cách hành chính huyện Cẩm xuyên năm 2019*KH số 31 Cải cách hành chính huyện Cẩm xuyên năm 2019*Chương trình công tác tháng 01 năm 2019*Về việc tuyên truyền, hướng dẫn phòng chống mã độc; tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ và người dân khi sử dụng mạng xã hội*Kế hoạch phát triển KT-XH, quốc phòng, an ninh năm 2019*Kế hoạch phát triển KT-XH, quốc phòng, an ninh năm 2019*Nghị Quyết về phân bổ dự toán thu, chi ngân sách và bố trí vốn đầu tư phát triển năm 2019*Nghị quyết về thông qua đề án đảm bảo an toàn giao thông giai đoạn 2019-2020*Về cơ chế chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng NTM giai đoạn 2019-2020*TB số 1899 Tuyển dụng đặc cách giáo viên mầm, giáo viên văn hóa tiểu học năm 2018*BC số 1177 công tác tuyên truyền cải cách hành chính 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018* CV số 1048 tuyên truyền và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc- Ngày tuyền thống thi đua yêu nước* TB số 970 Tuyển dụng viên chức Ban quản lý khu du lịch Thiên Cầm năm 2018* KH số 956/KH-UBND Tuyển dụng viên chức tại Ban quản lý khu du lịch Thiên Cầm thuộc UBND huyện Cẩm Xuyên* KH số 891 Chuyển đổi, xây dựng mới và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước huyện Cẩm Xuyên giai đoạn 2018-2021*Tuyên truyền và tổ chức các hoạt động chào mừng kỹ kiệm các ngày lễ diễn ra trong tháng 4,5 * CV số 348 Thực hiện Chỉ thị 01/CT-TTg ngày 03/1/2018 của TTCP về chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý đất đai và xây dựng hệ thống thông tin đất đai*CV số 271 Đăng ký sử dụng công báo in miễn phí *Thực hiện Kế hoạch số 350/KH-UBND ngày 23/10/2017 và Quyết định 51/QĐ-UBND ngày 05/1/2018 của UBND tỉnh*CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG về thực hiện Nghị quyết trung ương 6 của Đảng về "tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới"*Chỉ đạo xử lý dứt điểm đơn khiếu nại của công dân xã Cẩm Sơn*THÔNG BÁO Thay đổi thời gian kiểm tra, sát hạch hiểu biết dung về trình độ, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ đối với người tham dự xét tuyển viên chức năm 2017* KẾ HOẠCH Tuyên truyền các ngày lễ kỷ niệm diễn ra trong Quý I năm 2018* KẾ HOẠCH Sản xuất nông nghiệp năm 2018*QĐ thành lập Hội đồng xét tuyển đặc cách giáo viên mầm non năm 2017*Thông báo nội dung ôn tập, thời gian,địa điểm, sát hạch hiểu biết chung về trình độ, năng lực chuyên môn đối với người tham dự xét tuyển viên chức năm 2017*TB điều chỉnh thông tin thí sinh đủ điều kiện tham gia xét tuyển viên chức Trung tâm ứng dụng KTKT và bảo vệ cây trồng vật nuôi và Ban quản lý du lịch Thiên Cầm năm 2017 * TB Xét đặc cách giáo viên mầm non năm 2017*TB Danh sách thi sinh đủ điều kiện tham gia xét tuyển viên chức các sự nghiệp trực thuộc năm 2017* QĐ thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức Trung tâm Ứng dụng khoa học kỹ thuật và bảo vệ cây trồng vật nuôi và Ban quản lý khu du lịch Thiên cầm năm 2017*KẾ HOẠCH Xét đặc cách giáo viên mầm non năm 2017*Thành lập Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật*Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm ứng dụng KHKT&BVCTVN huyện Cẩm Xuyên*Chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Y tế*Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Kinh tế và Hạ tầng*Chức năng, nhiệm vụ,quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Thanh tra huyện*Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Cẩm Xuyên 29/09/2017*Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện*Nghị quyết số 18 - NĐ/HĐND " Về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 3, HĐND huyện khóa XIX " *V/v Đăng ký tên miền Trang thông tin điện tử cấp xã*HUYỆN ỦY CẨM XUYÊN THÔNG BÁO Lịch sơ tuyển công chức, viên chức, cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2017*Đào tạo tin học cho CBCC cấp xã năm 2017*Thực hiện Nghị quyết số 22/2016/NQ-HĐND ngày 24/9/2016 của HĐND tỉnh " Quy định một số chnhs sách đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin nhằm * CV tuyên truyền, hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam lần thứ IV( 21/4/2014-21/4/2017)*Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện dự án ứng dụng CNTT*Thông báo kết quả xét tuyển viên chức mầm non*BC kết quả kê khai, bồi thường thiệt hại, chi trả cho các hộ dân bị ảnh hưởng bợi sự cố môi trường biển (đến ngày 17/3/2017) * CV chấn chỉnh việc cưới, việc tang và lễ hội*Kế Hoạch kiểm tra hoạt động của hệ thống đài truyền thanh trên địa bàn huyện năm 2017*Cv đăng ký đào tạo chuẩn kỹ năng CNTT cho CBCC cấp xã năm 2017* TB Thời gian, địa điểm, hình thức tổ chức thực hành trong kỳ tuyển dụng viên chức các trường mầm non thuộc huyện Cẩm Xuyên*Cv báo cáo việc chi trả chế độ đặc thù và thay đổi, bổ sung chuyên trách công nghệ thông tin năm 2017*CV đôn đốc báo cáo việc chi trả chế độ đặc thù và thay đổi, bổ sung chuyên trách CNTT năm 2017*CV báo cáo chi trả chế độ và rà soát, bổ sung hồ sơ cán bộ chuyên trách CNTT* Kế hoạch tổ chức phát động Ngày chạy olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2017* QĐ thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức các trường mầm non* CV đôn đốc thực hiện các quy định của pháp luật về hoạt động in*Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia dự tuyển và những nội dung ôn tập phục vụ cho xét tuyển giáo viên mầm non*Thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình ông Đặng Quốc Hiền*Thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình ông Đặng Quốc Hùng*Thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình ông Đặng Quốc Hữu*Thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình ông Đặng Quốc Sự*Thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình ông Nguyễn Đình Nhiên*Thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình ông Thái Xuân Tỵ*Thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình bà Võ Thị Quyền*Thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình bà Võ Thị Quyền*Kế hoạch kiểm tra liên ngành các hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể thao, thông tin truyền thông và tệ nạn xã hội năm 2017*Cv Hỗ trợ kinh phí xây dựng Đài truyền thanh cơ sở*QĐ thành lập đoàn liên ngành kiểm tra các hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể thao, thông tin, truyền thông và tệ nạn xã hội*Quyết Định thành lập đoàn liên ngành kiểm tra các hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể thao, thông tin, truyền thông và tệ nạn xã hội*CV tăng cường công tác QLNN về kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể thao, Karaoke, internet, photocopy*CV thông báo dừng công tác đối với một số cộng tác viên báo Kinh tế nông thôn*KH tổ chức tuyên truyền trong quý I năm 2017*CV đề nghị hỗ trợ cài đặt mở rộng hệ thống phần mềm Văn phòng điện tử I-Office đến UBND cấp xã*KH tuyên truyền cải cách hành chính huyện Cẩm Xuyên năm 2017*Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của huyện Cẩm Xuyên năm 2017* TB bổ sung thời gian nộp hồ sơ Tuyển dụng viên chức các trường mầm non thuộc huyện Cẩm Xuyên năm 2016*TB công nhận kết quả trúng tuyển trong kỳ tuyển dụng công chức cấp xã năm 2016* TB tuyển dụng viên chức các trường mầm non thuộc huyện Cẩm Xuyên năm 2016* TB kết quả xét tuyển công chức cấp xã năm 2016* TB xác nhận đủ điều kiện tham dự kỳ xét tuyển công chức cấp xã huyện Cẩm Xuyên năm 2016*BC tổng kết tình hình 10 năm thi hành Luật Công nghệ thông tin* CV cập nhật danh sách Người phát ngôn*Hướng dẫn công tác tuyên truyền tháng 6 năm 2016*QĐ thu hồi đất để thi công dự án nâng cấp, mở rộng nghĩa trang liệt sỹ huyện Cẩm Xuyên*Về việc đảm bảo thông tin trong thời gian chuẩn bị và tổ chức bầu cử* TT đề nghị thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất và cho quỹ tín dụng nhân dân cơ sở xã cẩm Lạc để xây dựng trụ sở làm việc*QĐ Công bố danh sách chính thức những người ứng cử Đại biểu HĐND huyện Cẩm Xuyen khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 theo từng đơn vị bầu cử*CV ứng dụng chữ ký số trong việc gửi nhận các văn bản điện tử*Về việc triển khai ứng dụng chữ ký số chuyên dùng trong gửi nhận văn bản điện tử*Về việc thực hiện nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin.*Về việc cập nhật danh sách Người phát ngôn *V/v tuyên truyền cảnh báo nâng cao cảnh giác đối với hình thức kinh doanh tiền điện tử Onecoin trên mạng internet *Về việc rà soát, bổ sung hồ sơ cán bộ chuyên trách CNTT *QĐ thu hồi đất để thi công dự án đường ven biển Thạch Khê- Vũng Áng của Trương Văn Sơn*QĐ thu hồi đất để thi công dự án đường ven biển Thạch Khê- Vũng Áng của Trần Văn Trường xã Cẩm Lĩnh *QĐ thu hồi đất để thi công dự án đường ven biển Thạch Khê- Vũng Áng của Trần Thị Duẫn xã Cẩm Lĩnh*QĐ thu hồi đất để thi công dự án đường ven biển Thạch Khê- Vũng Áng hộ ông Hoàng Xuân Khuể xã Cẩm Lĩnh* QĐ thu hồi đất để thi công dự án đường ven biển Thạch Khê- Vũng Áng hộ ông Trần Xuân Liễu xã Cẩm Lĩnh*QĐ thu hồi đất để thi công dự án đường ven biển Thạch Khê- Vũng Áng * QĐ thu hồi đất để thi công,công trình tu bổ,nâng cấp đê cửa sông xã Cẩm Trung của ông Phạm Văn Hiếu* QĐ thu hồi đất để thi công,công trình tu bổ,nâng cấp đê cửa sông xã Cẩm Trung của ông Nguyễn Văn Tự* QĐ thu hồi đất để thi công,công trình tu bổ,nâng cấp đê cửa sông xã Cẩm Trung của ông Lê Đình Trung*QĐ thu hồi đất để thi công,công trình tu bổ,nâng cấp đê cửa sông xã Cẩm Trung của ông Lê Huyên*QĐ thu hồi đất để thi công,công trình tu bổ,nâng cấp đê cửa sông xã Cẩm Trung của ông Nguyễn Trường Tùng*TT đề nghị thu hồi đất, chuyển mục đất để xây dựng hạ tầng kỷ thuật khu dân cư * TT đề nghị thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất để xây dựng hạ tầng kỷ thuật khu dân cư*CV cung cấp thông tin về nhu cầu thuê dịch vụ CNTT trong cơ quan Nhà nước* CV Giao báo cáo kết quả thực hiện các chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp nông thôn 6 tháng cuối năm 2015* CV yêu cầu nộp hồ sơ thẩm định diện tích sản xuất lúa năm 2015*CV nộp danh mục đăng ký các dự án đầu tư, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất và lịch duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2016 * CV báo cáo kết quả thực hiện xây dựng NTM tại các xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM*CV phê bình chậm triển khai rà soát hộ thoát nghèo, thoát cận nghèo và hộ gia đình chính sách xã hội *CV đôn đốc báo cáo rà soát phúc tra số liệu điều tra lao động việc làm năm 2015* CV chuẩn bị các nội dung để thực hiện đóng cửa bãi rác tại Thị trấn Thiên Cầm* CV đăng ký kế hoạch sử dụng đất năm 2016* TT đề nghị thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở dân cư tại xã Cẩm Thịnh* TT đề nghị thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở dân cư tại xã Cẩm Lạc* CV giao giải quyết đơn thư công dân Trần Thị Minh thôn 9 TT Cẩm Xuyên* CV giao giải quyết đơn thư công dân Nguyễn Tống Cần thôn 10 xã Cẩm Hưng* CV giao giải quyết đơn thư công dân Nguyễn Tống Cần thôn 10 xã Cẩm Hưng*QĐ kiện toàn BCĐ ứng dúng Công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước* QĐ phê duyệt quy hoạch chi tiết mặt bằng phân lô đất ở dân cư các thôn xã Cẩm Lĩnh* TT đề nghị thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở dân cư* CV báo cáo các nội dung liên quan đến đơn kiến nghị của ông Nguyễn Trọng Dũng xã Cẩm Nhượng*TT đề nghị thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng sang đất ở dân cư* Giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Loan Thôn Đông Vịnh xã Cẩm Vịnh*CV hướng dẫn tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày Gia đình Việt Nam 28/6 và báo cáo công tác gia đình 6 tháng đầu năm 2015*CV báo cáo hiện trang ứng dụng CNTT tại UBND cấp xã *CV công nhận kết quả xét tuyển HĐLĐ giáo viên mầm non năm học 2014-2015*CV tổ chức hội thi" Tuổi trẻ Cẩm Xuyên đồng hành cùng hàng Việt"*CV xây dựng phương án phòng ngừa, ứng phó với bão mạnh, siêu bão *Kết luận về nội dung của ông Nguyễn Tống Cần trú tại thôn 10 xã Cẩm Hưng *Kế hoạch tuyên truyền đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa sản xuất trong nước, trong tỉnh * Thông báo thời gian làm việc mùa hè và dịp nghỉ lễ Giổ tổ Hùng Vương, nghỉ lễ chiến thắng 30/4, nghỉ ngày Quốc tế lao động 01/5*Hướng dẫn một số nội dung về thực hiện tiêu chí số 6, số 8 và số 16 trong xây dựng NTM* CV tuyên truyền chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII* TB kết quả xét tuyển hợp đồng lao động giáo viên mầm non năm học 2014-2015* QĐ giải quyết khiếu nại của ông Phan Xuân Đức xã Cẩm Thịnh*TB không thụ lý giải quyết đơn ông Nguyễn Văn Hoản xã Cẩm Lĩnh*QĐ kiện toàn Ban biên tập công thông tin điện tư huyện Cẩm Xuyên* Thông báo số 38 phiên họp thường kỳ tháng 3 năm 2015* QĐ thành lập hội đồng xét tuyển hợp đồng giáo viên mầm non năm học 2014-2015* CV đẩy mạnh sử dụng tiêu thụ sản phẩm bia Sài Gòn*Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của phòng Nội vụ* TT đề nghị phê chuẩn kết quả tuyển dụng công chức cấp xã* CV bố trí trực cơ quan và báo cáo tình hình dịp tết Nguyên đán Ất Mùi năm 2015* CV trả lời kiến nghị của ông Bùi Quang Hoán* Chỉ thị tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tổ cáo phục vụ đại hội Đảng các cấp,tiến tới đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII* CV tăng cường thực hiện tấn công truy quét tội phạm* QĐ ban hành quy chế xét tuyển hợp đồng lao động giáo viên mầm non năm học 2014-2015* CV hướng dẫn thực hiện Quyết định số 87/2014/QĐ-UBND* Thông báo thời gian nghỉ tét Âm lịch năm 2015* Thông báo xét tuyển hợp đồng lao động giáo viên mầm non năm học 2014-2015*QĐ thành lập BCĐ cuộc vận động" Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt nam" và đẩy mạnh sử dụng, tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm sản xuất trong tỉnh giai đoạn 2015-2016*CV thực hiện kiểm tra, kiểm soát thị trường trước, trong và sau tết Nguyên đán Ất Mùi năm 2015* Thông báo kết quả xét tuyển công chức cấp xã năm 2014*CV Tuân thủ quy định trong thực hiện thủ tục hành chính* QĐ ban hành kế hoạch thực hiện Quyết định số 33/2011/QD-UBND ngày 03/11/2011 của UBND tỉnh* CV đăng ký danh sách xây dựng nhà văn hóa và khu thể thao xã, thôn*Về việc đôn đốc thực hiện Đề án Đài truyền thanh * CV tuyên truyền Dân ca, Ví, Giặm Nghệ Tĩnh được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại*CV tăng cường chỉ đạo thực hiện kế hoạch số 211/KH-UBND ngày 10/6/2014 của UBND tỉnh*TB thực hiện tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm giao dịch một cửa hiện đại của UBND huyện* QĐ giải quyết khiếu nại của ông Bùi Quang Hoán tổ dân phố 10 thị trấn Cẩm Xuyên* CV tuyên truyền chào mừng 85 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và mừng Xuân Ất Mùi*Thông báo 165 kết quả kỳ xét tuyển viên chức y tế năm 201*Thông báo thời gian dự phỏng vấn và nội dung giới hạn ôn tập kỳ tuyển dụng công chức cấp xã năm 2014.*Thông báo về việc thí sinh đủ điều kiện tham gia kỳ thi xét tuyển công chức xã huyện Cẩm Xuyên năm 2014 *Thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia xét tuyển viên chức Mầm non năm 2014*Thông báo số 152/TB-UBND kết quả Kỳ thi xét tuyển cán bộ y tế xã năm 2014*CV đẩy mạnh thực hiện kế hoạch số 211/KH-UBND ngày 10/6/2014 của UBND tỉnh*Thông báo 149/TB-UBND ngày 19/11/2014 tuyển dụng viên chức mầm non năm 2014*CV đẩy nhanh tiến độ thực hiện chuyển đổi mô hình quản lý chợ và vận động tiêu thụ sản phẩm trong tỉnh* CV thông báo đường dây nóng và cam kết thực hiện Quyết định 33/2011/QĐ-UBND*QĐ thành lập Ban kiểm tra, sát hạch xét tuyển viên chức mầm non tại vị trí nhân viên làm nhiệm vụ hỗ trợ phục vụ * 62 Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu cử Phó chủ tịch HĐND xã Cẩm Trung khóa XIX nhiệm kỳ 2016-2021 ông Phạm Văn Nghĩa*Nghị quyết số 19 - NĐ/HĐND " Về xây dựng NTM và đô thị văn minh huyện Cẩm Xuyên giai đoạn 2017 - 2020" *Nghị quyết Số 21 -NQ/HĐND " Về giám sát của HĐND huyện năm 2018"

Nắm bắt khoa học kỹ thuật, dám chấp nhận thử thách, mạnh dạn đầu tư, biết tận dụng tốt các nguồn hỗ trợ của Nhà nước, nhiều nông dân ở Hà Tĩnh đã trở thành những tỷ phú trên chính mảnh đất quê hương.

Vượt lên từ những mùa vụ thất bại, nhanh nhạy trong việc chuyển đổi nghành nghề ông Trần Mạnh Duyên, sinh năm 1959, quê xã Cẩm Lĩnh – huyện Cẩm Xuyên đã thành công từ nghề nuôi ốc hương, mở ra một hướng đi mới cho người dân trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên.

Hội nông dân huyện Cẩm Xuyên vừa tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi dua sản xuất kinh doanh giỏi giai đoạn 2012 – 2016, phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2016 – 2020. Dự và chỉ đạo có đại diện lãnh đạo Hội nông dân Tỉnh, ở huyện có đông chí Hà Văn Bình, phó bí thư thường trực huyện ủy, đại diện các phòng ban nghành cấp huyện.

Tại trung tâm chính trị huyện, Huyện Cẩm Xuyên phối hợp với Trường chính trị Trần Phú Hà Tĩnh tổ chức Khai giảng lớp thứ nhất bồi dưỡng cán bộ xây dựng NTM cấp xã năm 2016 cho 100 học viên là cán bộ xây dựng NTM và cán bộ chuyên trách cấp xã. Dự buổi khai giảng có đồng chí Đinh Quốc Thị - Hiệu Trưởng trường Chính trị Trần Phú Hà Tĩnh. Ở huyện có đồng chí Hà Văn Bình - Phó bí thư thường trực huyện ủy; đồng chí Trần Hữu Duyệt - Phó chủ tịch UBND huyện.

UBND huyện Cẩm Xuyên vừa tổ chức hôi nghị báo cáo tiến độ kê khai, xác nhận đối tượng, số lượng thiệt hại và kết quả thẩm định phê duyệt công khai chi trả kinh phí đợt 1thiệt hại do sự cố môi trường biển tại các xã, thị trấn trong vùng bị ảnh hưởng đến ngày 25/11/2016. Dự hội nghị có đồng chí Đặng Quốc Cương - UVBCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư huyện uỷ, chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Hà Văn Bình- Phó bí thư thường trực huyện uỷ, các đồng chí trong BTV huyện uỷ.

Thiết thực tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chương trình tình nguyện mùa Đông 2016, phát huy vai trò xung kích tình nguyện của tuổi trẻ trong tham tham gia xây dựng Nông thôn mới. Vừa qua, đoàn xã Cẩm Yên đã huy động cán bộ, ĐVTN tập trung tổ chức các hoạt động ý nghĩa thiết thực, để góp phần hoàn thành 10 tiêu chí khu dân cư mẫu tại thôn Yên Thành.

Sở công thương Hà Tĩnh phối hợp với huyện Cẩm Xuyên vừa tổ chức tập huấn tuyên truyền cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam cho 200 đại biểu là đại diện lãnh đạo UBND, UBMTTQ, đoàn thanh niên, công chức văn hóa các xã thị trấn và BQL các chợ, hộ kinh doanh tổng hợp trên địa bàn huyện. Tham dự hội nghị ở tỉnh có đại diện lãnh đạo Sở Công Thương. Ở huyện đại diện lãnh đạo UBMTTQ huyện, phòng kinh tế và hạ tầng, Hội phụ nữ, Hội CCB và huyện đoàn Cẩm Xuyên.

Ban chỉ đạo chương trình MTQG xây dựng NTM huyện vừa tổ chức thẩm định kết quả thực hiện 19 tiêu chí xây dựng NTM và khu dân cư kiểu mẫu tại xã Cẩm Huy. Dự buổi làm việc có đồng chí Đặng Quốc Cương - UVBCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Lê Đình Phi - UVBTV, Trưởng ban Tuyên giáo huyện ủy, đồng chí Nguyễn Quốc Lựu - UVBTV, Chủ tịch UBMTTQ huyện, các đồng chí thành viên ban chỉ đạo NTM huyện, văn phòng điều phối NTM huyện và cấp ủy đảng chính quyền, mặt trận và các ban nghành đoàn thể xã Cẩm Huy tham dự.

Đoàn công tác kiểm tra NTM huyện vừa có buổi làm việc với xã Cẩm Phúc để đánh giá kết quả xây dựng NTM thời gian qua. Dự buổi làm việc có đồng chí Phạm Văn Thắng – UVBTV, Phó chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Nguyễn Quốc Lựu – UVBTV, Phó chủ tịch UBND huyện, các đồng chí trong văn phòng NTM huyện, đại diện các ban, ngành phụ trách từng tiêu chí.