STT Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải file
1 4912/QĐ-UBND QĐ Về việc giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Hỷ thôn 6 (nay là thôn Nam Thành) xã Cẩm Quang.
2 4643/QĐ-UBND QĐ giải quyết khiếu nại của ông Lê Duy Phái tổ dân phố 8 thị trấn Cẩm Xuyên
3 4396/QĐ-UBND QĐ giải quyết khiếu nại của ông Trần Văn Giáp thôn Hưng Mỹ xã cẩm Thành
4 2379/KL-UBND Kết luận Nội dung tố cáo của ông Đặng Hữu Nghiệm thôn 6 xã Cẩm Quang
5 3676/QĐ-UBND Về việc xác minh khiếu nại của ông Trần Văn Giáp thôn Hưng Mỹ xã Cẩm Thành.
6 3676/QĐ-UBND 3676 Về việc xác minh khiếu nại của ông Trần Văn Giáp thôn Hưng Mỹ xã Cẩm Thành.
7 443/TB-HU TB Việc tiếp dân của đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Chủ tịch UBND huyện tháng 9/2019