Văn bản mới nhất
*1668 KH Đảm bảo cung ứng hàng hóa thiết yếu khi dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Covid-19 xảy ra trong tình hình mới*KẾ HOẠCH Tổ chức phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021 - 2025) theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXXII*1519 KH triển khai tháng hành động vì trẻ em 2021*1267 KẾ HOẠCH chi tiết tổ chức Lễ kỷ niệm 180 năm danh xưng huyện Cẩm Xuyên và đón nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới*1353 KH Triển khai chuyển đổi IPv4 sang IPv6 cho hệ thống công nghệ thông tin, Internet của các cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên giai đoạn 2021-2025*Về việc phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng huyện Cẩm Xuyên đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050*08 Kế hoạch phát động đợt thi đua cao điểm xây dựng đạt chuẩn huyện nông thôn mới năm 2021*500 KH Tổ chức cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) huyện Cẩm Xuyên*469 KH Kiểm tra trật tự xây dựng, chất lượng công trình xây dựng, an toàn lao động và vệ sinh môi trường xây dựng trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên năm 2021*452 KẾ HOẠCH Hành động đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2021*408 KH Rà soát, đánh giá thành phần hồ sơ, yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính trên địa bàn huyện năm 2021*296 KH tổ chức gặp mặt thanh niên lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc và tổ chức Lễ giao nhận quân năm 201*297 KH Tổ chức phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021* KH điều động và chuyển đổi vị trí công tác và sắp xếp bố trí công chức viên chức năm, 2021* 275 KẾ HOẠCH Tổng kết 20 năm phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa*252 Kế hoạch thực hiện công tác gia đình năm 2021*255 KẾ HOẠCHVề việc tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý, giảm thiểu chất thải nhựa và công tác quản lý chất thải rắn trên địa bàn huyện*KH 224 UBH Thực hiện Nghị quyết số 107/NQ-HĐND ngày 30/12/2020 của HĐND huyện khóa XIX về việc Ban hành quy định về cơ chế khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh huyện Cẩm Xuyên năm 2021*KẾ HOẠCH Rà soát nhân lực, phương tiện tàu thuyền dân sự tham gia bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền vùng biển Việt Nam theo Nghị định số 30/NĐ-CP, Nghị định số 130/NĐ-CP của Chính phủ*218 CV tăng cường tái sử dụng, tái chế phẩm, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa*Cuộc thi tìm hiểu về Chương trình OCOP trên sóng truyền hình*KH đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức viên chức năm 2021* 07 KH xây dựng huyện đạt chuẩn NTM năm 2021*180 Kế hoạch cải cách hành chính huyện Cẩm Xuyên năm 2021*162 KẾ HOẠCH Ra quân vệ sinh môi trường trước, trong, sau tết Nguyên Đán và công tác thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải trên địa bàn huyện*KH 152/KH-UBND Tuyên truyền cải cách hành chính huyện Cẩm Xuyên năm 2021*154 KH Kiểm tra liên ngành các hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể thao, thông tin, truyền thông và phòng chống tệ nạn xã hội năm 2021*V/v phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Cẩm Xuyên* 112 KH Về việc thực hiện giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021*34 KẾ HOẠCH Tăng cường công tác tuyên truyền, tuần tra trên biển, phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trước, trong, sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021*40 KH tổ chức hội nghị tập huấn kiến thức toàn thực phẩm*3881 KẾ HOACH Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của huyện Cẩm Xuyên năm 2021* 3225 KẾ HOẠCHThực hiện Nghị quyết số 221/2020/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định một số chính sách về công tác dân sốvà phát triển trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên giai đoạn 2021 - 2030*QĐ Ban hành Kế hoạch và đề cương tổng kết thực hiện đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư GĐ 2013-2020* 2805 KẾ HOẠCH Phá bờ thửa nhỏ thành thửa lớn, tích tụ ruộng đất, sản xuất cánh đồng lớn trên địa bàn huyện năm 2020 và giai đoạn 2021-2025*2713 KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện cuộc vận động "Người VN ưu tiên sử dụng hàng VN" và đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm OCOP trên địa bàn Cẩm Xuyên giai đoạn 2020-2025*Quy hoạch sử dụng đất năm 2020 của Huyện Cẩm Xuyên*QĐ 2584/QĐUBND ngày 11/8/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Cẩm Xuyên*949 KẾ HOẠCH Hành động phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em trên địa bàn huyện giai đoạn 2020-2025*415 KẾ HOẠCH Kiểm tra, rà soát các công trình xây dựng, trật tự xây dựng trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên năm 2020*380 KẾ HOẠCH hành động đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2020*Só 339/KH-UBND ngày 19/02/2020- Kế hoạch tổ cức kỷ niệm ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2*KH 303 Kiểm tra, chấn chỉnh các hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa,thể thao, thông tin, truyền thông và tệ nạn xã hội năm 2020*313 KẾ HOẠCH hành động thực hiện Chương trình hành động số 78-CTr/HU về thực hiện NQ04-TU về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, công tác quản lý, BV, PT vầ khai thác hiệu quả, tiềm năng lợi thế rừng và đất lâm nghiệp đến năm 2025 và những năm tiếp theo*KH 286 rà soát đánh giá thành phần hồ sơ,yêu cầu điều kiện thực hiện TTHC trên địa bàn huyện năm 2020*01 KẾ HOẠCH Phòng chống dịch bệnh viêm đường hô cấp do chủng mới của vi rút Corona trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh*124 KẾ HOẠCH tuyên truyền đại hội đảng các cấp, tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng* 99 KẾ HOẠCH Về việc đẩy nhanh tiến độ công nhận lại diện tích đất ở cho hộ gia đình, cá nhân có nguồn gốc sử dụng trước ngày 18/12/1980*49 KẾ HOẠCH đảm bảo cung cầu, bình ổn giá cả, thị trường Tết NĐ Canh Tý 2020*QĐ Về việc phê duyệt Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất Trụ sở UBND xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên (tỷ lệ 1/500) do UBND xã Cẩm Nhượng làm chủ đầu tư* 2562 KẾ HOẠCH Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021*2502 KẾ HOẠCH kiểm tra công tác đảm bảo an toàn thực phẩm tại các trường học năm học 2019-2020*2417 KH Triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 tại UBND cấp xã trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên*Về việc phê duyệt (bổ sung) Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Cẩm Xuyên* 2258 Phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ năm học 2019 - 2020* 2147 KH triển khai thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ*2130 Kế hoạch Thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU, ngày 7/12/2017 của BCH Đảng bộ Tỉnh tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về phát triển du lịch*2095 KH triển khai thanh tra, kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm trong dịp tết Trung Thu năm 2019*2052 KH phát triển sự nghiệp thể dục, thể thao huyện Cẩm Xuyên đến năm 2021 và những năm tiếp theo* 1743 Tổ chức Hội thảo đúc rút kinh nghiệm xay dựng" Khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu huyện Cẩm Xuyên năm 2019"*1691 KH thực hiện công tác đào tạo nghề,giải quyết việc làm cho lao động nông thôn năm 2019*1686 KH tổ chức thực hiện phong trào thi đua" cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện Vă hóa công sở" giai đoạn 2019-2025*1655 KH triển khai đề án dạy và học tiếng Anh trong các trường mầm non, Phổ thông huyện cẩm Xuyên giai đoạn 2017-2025* 1640 KH triển khai tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2010-2020 huyện CX*1624 KẾ HOẠCH Tổ chức lấy ý kiến cử tri, ý kiến của HĐND huyện, HĐND cấp xã về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, giai đoạn 2019-2021*1610 KH phát triển du lịch cộng đồng huyện Cẩm Xuyên* 1441 KH tổ chức lễ mít tinh, diễu hành hưởng ứng " tháng hành động phòng chống ma túy" năm 2019 và " Ngày toàn dân phòng, chống ma túy 26/6 "*Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Cẩm Xuyên*Chương trình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế năm 2019*KH số 213 Tập huấn sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn huyện*KH số 141 Tuyên truyền cải cách hành chính huyện Cẩm Xuyên năm 2019*KH số 31 Cải cách hành chính huyện Cẩm xuyên năm 2019
STT Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải file
1 1668/KH-UBND 1668 KH Đảm bảo cung ứng hàng hóa thiết yếu khi dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Covid-19 xảy ra trong tình hình mới
2 1640/KH-UBND KẾ HOẠCH Tổ chức phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021 - 2025) theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXXII
3 1519/KH-UBND 1519 KH triển khai tháng hành động vì trẻ em 2021
4 1267/KH-UBND 1267 KẾ HOẠCH chi tiết tổ chức Lễ kỷ niệm 180 năm danh xưng huyện Cẩm Xuyên và đón nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới
5 1353/KH-UBND 1353 KH Triển khai chuyển đổi IPv4 sang IPv6 cho hệ thống công nghệ thông tin, Internet của các cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên giai đoạn 2021-2025
6 956/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng huyện Cẩm Xuyên đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050
7 08/KH-BCĐ 08 Kế hoạch phát động đợt thi đua cao điểm xây dựng đạt chuẩn huyện nông thôn mới năm 2021
8 500/KH-UBND 500 KH Tổ chức cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) huyện Cẩm Xuyên
9 469/KH-UBND 469 KH Kiểm tra trật tự xây dựng, chất lượng công trình xây dựng, an toàn lao động và vệ sinh môi trường xây dựng trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên năm 2021
10 452/KH-UBND 452 KẾ HOẠCH Hành động đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2021
11 408/KH-UBND 408 KH Rà soát, đánh giá thành phần hồ sơ, yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính trên địa bàn huyện năm 2021
12 296/KH-UBND 296 KH tổ chức gặp mặt thanh niên lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc và tổ chức Lễ giao nhận quân năm 201
13 297/KH-UBND 297 KH Tổ chức phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021
14 298/KH-UBND KH điều động và chuyển đổi vị trí công tác và sắp xếp bố trí công chức viên chức năm, 2021
15 275/KH-UBND 275 KẾ HOẠCH Tổng kết 20 năm phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa
16 252/KH-UBND 252 Kế hoạch thực hiện công tác gia đình năm 2021
17 255/KH-UBND 255 KẾ HOẠCHVề việc tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý, giảm thiểu chất thải nhựa và công tác quản lý chất thải rắn trên địa bàn huyện
18 224/KH-UBND KH 224 UBH Thực hiện Nghị quyết số 107/NQ-HĐND ngày 30/12/2020 của HĐND huyện khóa XIX về việc Ban hành quy định về cơ chế khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh huyện Cẩm Xuyên năm 2021
19 232/KH-UBND KẾ HOẠCH Rà soát nhân lực, phương tiện tàu thuyền dân sự tham gia bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền vùng biển Việt Nam theo Nghị định số 30/NĐ-CP, Nghị định số 130/NĐ-CP của Chính phủ
20 218/KH-UBND 218 CV tăng cường tái sử dụng, tái chế phẩm, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa