Văn bản mới nhất
* 3225 KẾ HOẠCHThực hiện Nghị quyết số 221/2020/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định một số chính sách về công tác dân sốvà phát triển trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên giai đoạn 2021 - 2030*QĐ Ban hành Kế hoạch và đề cương tổng kết thực hiện đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư GĐ 2013-2020* 2805 KẾ HOẠCH Phá bờ thửa nhỏ thành thửa lớn, tích tụ ruộng đất, sản xuất cánh đồng lớn trên địa bàn huyện năm 2020 và giai đoạn 2021-2025*2713 KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện cuộc vận động "Người VN ưu tiên sử dụng hàng VN" và đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm OCOP trên địa bàn Cẩm Xuyên giai đoạn 2020-2025*Quy hoạch sử dụng đất năm 2020 của Huyện Cẩm Xuyên*QĐ 2584/QĐUBND ngày 11/8/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Cẩm Xuyên*949 KẾ HOẠCH Hành động phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em trên địa bàn huyện giai đoạn 2020-2025*415 KẾ HOẠCH Kiểm tra, rà soát các công trình xây dựng, trật tự xây dựng trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên năm 2020*380 KẾ HOẠCH hành động đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2020*Só 339/KH-UBND ngày 19/02/2020- Kế hoạch tổ cức kỷ niệm ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2*KH 303 Kiểm tra, chấn chỉnh các hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa,thể thao, thông tin, truyền thông và tệ nạn xã hội năm 2020*313 KẾ HOẠCH hành động thực hiện Chương trình hành động số 78-CTr/HU về thực hiện NQ04-TU về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, công tác quản lý, BV, PT vầ khai thác hiệu quả, tiềm năng lợi thế rừng và đất lâm nghiệp đến năm 2025 và những năm tiếp theo*KH 286 rà soát đánh giá thành phần hồ sơ,yêu cầu điều kiện thực hiện TTHC trên địa bàn huyện năm 2020*01 KẾ HOẠCH Phòng chống dịch bệnh viêm đường hô cấp do chủng mới của vi rút Corona trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh*124 KẾ HOẠCH tuyên truyền đại hội đảng các cấp, tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng* 99 KẾ HOẠCH Về việc đẩy nhanh tiến độ công nhận lại diện tích đất ở cho hộ gia đình, cá nhân có nguồn gốc sử dụng trước ngày 18/12/1980*49 KẾ HOẠCH đảm bảo cung cầu, bình ổn giá cả, thị trường Tết NĐ Canh Tý 2020*QĐ Về việc phê duyệt Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất Trụ sở UBND xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên (tỷ lệ 1/500) do UBND xã Cẩm Nhượng làm chủ đầu tư* 2562 KẾ HOẠCH Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021*2502 KẾ HOẠCH kiểm tra công tác đảm bảo an toàn thực phẩm tại các trường học năm học 2019-2020*2417 KH Triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 tại UBND cấp xã trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên*Về việc phê duyệt (bổ sung) Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Cẩm Xuyên* 2258 Phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ năm học 2019 - 2020* 2147 KH triển khai thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ*2130 Kế hoạch Thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU, ngày 7/12/2017 của BCH Đảng bộ Tỉnh tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về phát triển du lịch*2095 KH triển khai thanh tra, kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm trong dịp tết Trung Thu năm 2019*2052 KH phát triển sự nghiệp thể dục, thể thao huyện Cẩm Xuyên đến năm 2021 và những năm tiếp theo* 1743 Tổ chức Hội thảo đúc rút kinh nghiệm xay dựng" Khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu huyện Cẩm Xuyên năm 2019"*1691 KH thực hiện công tác đào tạo nghề,giải quyết việc làm cho lao động nông thôn năm 2019*1686 KH tổ chức thực hiện phong trào thi đua" cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện Vă hóa công sở" giai đoạn 2019-2025*1655 KH triển khai đề án dạy và học tiếng Anh trong các trường mầm non, Phổ thông huyện cẩm Xuyên giai đoạn 2017-2025* 1640 KH triển khai tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2010-2020 huyện CX*1624 KẾ HOẠCH Tổ chức lấy ý kiến cử tri, ý kiến của HĐND huyện, HĐND cấp xã về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, giai đoạn 2019-2021*1610 KH phát triển du lịch cộng đồng huyện Cẩm Xuyên* 1441 KH tổ chức lễ mít tinh, diễu hành hưởng ứng " tháng hành động phòng chống ma túy" năm 2019 và " Ngày toàn dân phòng, chống ma túy 26/6 "*Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Cẩm Xuyên*Chương trình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế năm 2019*KH số 213 Tập huấn sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn huyện*KH số 141 Tuyên truyền cải cách hành chính huyện Cẩm Xuyên năm 2019*KH số 31 Cải cách hành chính huyện Cẩm xuyên năm 2019
STT Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải file
1 3225/KH-UBND 3225 KẾ HOẠCHThực hiện Nghị quyết số 221/2020/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định một số chính sách về công tác dân sốvà phát triển trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên giai đoạn 2021 - 2030
2 04/QĐ-BCĐ QĐ Ban hành Kế hoạch và đề cương tổng kết thực hiện đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư GĐ 2013-2020
3 2805/KH-UBND 2805 KẾ HOẠCH Phá bờ thửa nhỏ thành thửa lớn, tích tụ ruộng đất, sản xuất cánh đồng lớn trên địa bàn huyện năm 2020 và giai đoạn 2021-2025
4 2713/KH-UBND 2713 KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện cuộc vận động "Người VN ưu tiên sử dụng hàng VN" và đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm OCOP trên địa bàn Cẩm Xuyên giai đoạn 2020-2025
5 2584/QĐ-UBND Quy hoạch sử dụng đất năm 2020 của Huyện Cẩm Xuyên
6 2584/QĐUBND QĐ 2584/QĐUBND ngày 11/8/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Cẩm Xuyên
7 949/KH-UBND 949 KẾ HOẠCH Hành động phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em trên địa bàn huyện giai đoạn 2020-2025
8 415/KH-UBND 415 KẾ HOẠCH Kiểm tra, rà soát các công trình xây dựng, trật tự xây dựng trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên năm 2020
9 380/KH-UBND 380 KẾ HOẠCH hành động đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2020
10 339/KH-UBND Só 339/KH-UBND ngày 19/02/2020- Kế hoạch tổ cức kỷ niệm ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2
11 303/KH-UBND KH 303 Kiểm tra, chấn chỉnh các hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa,thể thao, thông tin, truyền thông và tệ nạn xã hội năm 2020
12 313/KH-UBND 313 KẾ HOẠCH hành động thực hiện Chương trình hành động số 78-CTr/HU về thực hiện NQ04-TU về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, công tác quản lý, BV, PT vầ khai thác hiệu quả, tiềm năng lợi thế rừng và đất lâm nghiệp đến năm 2025 và những năm tiếp theo
13 286/BC-UBND KH 286 rà soát đánh giá thành phần hồ sơ,yêu cầu điều kiện thực hiện TTHC trên địa bàn huyện năm 2020
14 01/KH-BCĐ 01 KẾ HOẠCH Phòng chống dịch bệnh viêm đường hô cấp do chủng mới của vi rút Corona trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
15 124/KH-UBND 124 KẾ HOẠCH tuyên truyền đại hội đảng các cấp, tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
16 99/KH-UBND 99 KẾ HOẠCH Về việc đẩy nhanh tiến độ công nhận lại diện tích đất ở cho hộ gia đình, cá nhân có nguồn gốc sử dụng trước ngày 18/12/1980
17 49/KH-UBND 49 KẾ HOẠCH đảm bảo cung cầu, bình ổn giá cả, thị trường Tết NĐ Canh Tý 2020
18 4967/QĐ-UBND QĐ Về việc phê duyệt Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất Trụ sở UBND xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên (tỷ lệ 1/500) do UBND xã Cẩm Nhượng làm chủ đầu tư
19 2562/KH-UBND 2562 KẾ HOẠCH Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021
20 2502/KH-UBND 2502 KẾ HOẠCH kiểm tra công tác đảm bảo an toàn thực phẩm tại các trường học năm học 2019-2020