Văn bản mới nhất
*QĐ Về việc phê duyệt Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất Trụ sở UBND xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên (tỷ lệ 1/500) do UBND xã Cẩm Nhượng làm chủ đầu tư* 2562 KẾ HOẠCH Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021*2502 KẾ HOẠCH kiểm tra công tác đảm bảo an toàn thực phẩm tại các trường học năm học 2019-2020*2417 KH Triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 tại UBND cấp xã trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên*Về việc phê duyệt (bổ sung) Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Cẩm Xuyên* 2258 Phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ năm học 2019 - 2020* 2147 KH triển khai thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ*2130 Kế hoạch Thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU, ngày 7/12/2017 của BCH Đảng bộ Tỉnh tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về phát triển du lịch*2095 KH triển khai thanh tra, kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm trong dịp tết Trung Thu năm 2019*2052 KH phát triển sự nghiệp thể dục, thể thao huyện Cẩm Xuyên đến năm 2021 và những năm tiếp theo* 1743 Tổ chức Hội thảo đúc rút kinh nghiệm xay dựng" Khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu huyện Cẩm Xuyên năm 2019"*1691 KH thực hiện công tác đào tạo nghề,giải quyết việc làm cho lao động nông thôn năm 2019*1686 KH tổ chức thực hiện phong trào thi đua" cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện Vă hóa công sở" giai đoạn 2019-2025*1655 KH triển khai đề án dạy và học tiếng Anh trong các trường mầm non, Phổ thông huyện cẩm Xuyên giai đoạn 2017-2025* 1640 KH triển khai tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2010-2020 huyện CX*1624 KẾ HOẠCH Tổ chức lấy ý kiến cử tri, ý kiến của HĐND huyện, HĐND cấp xã về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, giai đoạn 2019-2021*1610 KH phát triển du lịch cộng đồng huyện Cẩm Xuyên* 1441 KH tổ chức lễ mít tinh, diễu hành hưởng ứng " tháng hành động phòng chống ma túy" năm 2019 và " Ngày toàn dân phòng, chống ma túy 26/6 "*Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Cẩm Xuyên*Chương trình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế năm 2019*KH số 213 Tập huấn sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn huyện*KH số 141 Tuyên truyền cải cách hành chính huyện Cẩm Xuyên năm 2019*KH số 31 Cải cách hành chính huyện Cẩm xuyên năm 2019
STT Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải file
1 4967/QĐ-UBND QĐ Về việc phê duyệt Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất Trụ sở UBND xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên (tỷ lệ 1/500) do UBND xã Cẩm Nhượng làm chủ đầu tư
2 2562/KH-UBND 2562 KẾ HOẠCH Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021
3 2502/KH-UBND 2502 KẾ HOẠCH kiểm tra công tác đảm bảo an toàn thực phẩm tại các trường học năm học 2019-2020
4 2417/KH-UBND 2417 KH Triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 tại UBND cấp xã trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên
5 3219/QĐ-UBND Về việc phê duyệt (bổ sung) Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Cẩm Xuyên
6 2258/KH-UBND 2258 Phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ năm học 2019 - 2020
7 2147/KH-UBND 2147 KH triển khai thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ
8 2130/KH-UBND 2130 Kế hoạch Thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU, ngày 7/12/2017 của BCH Đảng bộ Tỉnh tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về phát triển du lịch
9 2095/KH-UBND 2095 KH triển khai thanh tra, kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm trong dịp tết Trung Thu năm 2019
10 2052/KH-UBND 2052 KH phát triển sự nghiệp thể dục, thể thao huyện Cẩm Xuyên đến năm 2021 và những năm tiếp theo
11 1743/KH-UBND 1743 Tổ chức Hội thảo đúc rút kinh nghiệm xay dựng" Khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu huyện Cẩm Xuyên năm 2019"
12 1691/KH-UBND 1691 KH thực hiện công tác đào tạo nghề,giải quyết việc làm cho lao động nông thôn năm 2019
13 1686/KH-UBND 1686 KH tổ chức thực hiện phong trào thi đua" cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện Vă hóa công sở" giai đoạn 2019-2025
14 1655/KH-UBND 1655 KH triển khai đề án dạy và học tiếng Anh trong các trường mầm non, Phổ thông huyện cẩm Xuyên giai đoạn 2017-2025
15 1640/KH-UBND 1640 KH triển khai tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2010-2020 huyện CX
16 1624/KH-UBND 1624 KẾ HOẠCH Tổ chức lấy ý kiến cử tri, ý kiến của HĐND huyện, HĐND cấp xã về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, giai đoạn 2019-2021
17 1610/KH-UBND 1610 KH phát triển du lịch cộng đồng huyện Cẩm Xuyên
18 1441/KH-UBND 1441 KH tổ chức lễ mít tinh, diễu hành hưởng ứng " tháng hành động phòng chống ma túy" năm 2019 và " Ngày toàn dân phòng, chống ma túy 26/6 "
19 637/QĐ-UBND Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Cẩm Xuyên
20 330/CT-UBND Chương trình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế năm 2019