STT Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải file
1 2322-CV/TU GÓP Ý BÁO CÁO CHÍNH TRỊ CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH KHÓA XVIII, NHIỆM KỲ 2015 - 2020 TRÌNH ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XIX, NHIỆM KỲ 2020 - 2025
2 11/VP HĐND-UBND Góp ý dự thảo Quy chế công tác văn thư, lưu trữ
3 1502/UBND-KTHT 1502 CV V/v yêu cầu góp ý kiến đối với hồ sơ Quy hoạch xây dựng vùng huyện (lần 2).
4 1005/UBND-KTHT 1005 CV V/v yêu cầu góp ý kiến đối với hồ sơ Quy hoạch xây dựng vùng huyện.
5 990/UBND-KTHT 990 CV V/v yêu cầu góp ý kiến đối với hồ sơ Quy hoạch NTM xã Yên Hòa.
6 922/UBND-KTHT 922 CV V/v yêu cầu góp ý kiến đối với hồ sơ Quy hoạch NTM xã Nam Phúc Thăng.
7 913/UBND-VP Giao góp ý dự thảo Hướng dẫn quy trình ban hành văn bản thực hiện ký số
8 2955/UBND-VHTT V/v góp ý dự thảo Đề án bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể gắn với phát triển Du lịch huyện Cẩm Xuyên giai đoạn 2020-2024
9 2796/UBND-NV CV xin ý kiến góp ý đề án sắp xếp hệ thống trường mầm non,tiểu học và THCS đến năm 2025 và những năm tiếp theo
10 1560/UBND_NTM Về việc đề nghị xem xét cho ý kiến Đề án xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2019-2021