STT Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải file
1 11/CTCT Chương trình công tác tháng 11 năm 2020 của UBND huyện
2 10/CTCT Chương trình công tác tháng 10 năm 2020 của UBND huyện
3 09/CTCT Chương trình công tác tháng 09 năm 2020 của UBND huyện
4 08/CTCT Chương trình công tác tháng 8 năm 2020 của UBND huyện
5 07/CTCT Chương trình công tác tháng 7 năm 2020 của UBND huyện
6 06/CTCT Chương trình công tác tháng 6 năm 2020 của UBND huyện
7 05/CTCT Chương trình công tác tháng 5 năm 2020 của UBND huyện
8 04/CTCT Chương trình công tác tháng 4 năm 2020 của UBND huyện Cẩm Xuyên
9 03/CTCT Chương trình công tác tháng 3 năm 2020 của UBND huyện Cẩm Xuyên
10 02/CTCT Chương trình công tác tháng 2 năm 2020 của UBND huyện Cẩm Xuyên
11 01/CTCT Lịch Công tác tháng 01 năm 2020 UBND huyện Cẩm Xuyên
12 12/CTCT Chương trình công tác tháng 12 năm 2019
13 11/CTCT Chương trình công tác tháng 11 năm 2019
14 10/CTCT Chương trình công tác tháng 10 năm 2019
15 09/CTCT Chương trình công tác tháng 9 năm 2019
16 08/CTCT Chương trình công tác tháng 8 năm 2019
17 07/CTCT Chương trình công tác tháng 07 năm 2019
18 06/CTCT Chương trình công tác tháng 06 năm 2019
19 05/CTCT Chương trình công tác tháng 05 năm 2019
20 04/CTCT Chương trình công tác tháng 04 năm 2019