STT Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải file
1 01/CTCT Lịch Công tác tháng 01 năm 2020 UBND huyện Cẩm Xuyên
2 12/CTCT Chương trình công tác tháng 12 năm 2019
3 11/CTCT Chương trình công tác tháng 11 năm 2019
4 10/CTCT Chương trình công tác tháng 10 năm 2019
5 09/CTCT Chương trình công tác tháng 9 năm 2019
6 08/CTCT Chương trình công tác tháng 8 năm 2019
7 07/CTCT Chương trình công tác tháng 07 năm 2019
8 06/CTCT Chương trình công tác tháng 06 năm 2019
9 05/CTCT Chương trình công tác tháng 05 năm 2019
10 04/CTCT Chương trình công tác tháng 04 năm 2019
11 03/CTCT Chương trình công tác tháng 03 năm 2019
12 02/CTCT Chương trình công tác tháng 02 năm 2019
13 01/CTCT Chương trình công tác tháng 01 năm 2019