Văn bản mới nhất
*Chương trình công tác tháng 02 năm 2021*Chương trình công tác tháng 01 năm 2021*Chương trình công tác tháng 12 năm 2020 của UBND huyện*Chương trình công tác tháng 11 năm 2020 của UBND huyện*Chương trình công tác tháng 10 năm 2020 của UBND huyện*Chương trình công tác tháng 09 năm 2020 của UBND huyện*Chương trình công tác tháng 8 năm 2020 của UBND huyện*Chương trình công tác tháng 7 năm 2020 của UBND huyện*Chương trình công tác tháng 6 năm 2020 của UBND huyện*Chương trình công tác tháng 5 năm 2020 của UBND huyện*Chương trình công tác tháng 4 năm 2020 của UBND huyện Cẩm Xuyên*Chương trình công tác tháng 3 năm 2020 của UBND huyện Cẩm Xuyên*Chương trình công tác tháng 2 năm 2020 của UBND huyện Cẩm Xuyên*Lịch Công tác tháng 01 năm 2020 UBND huyện Cẩm Xuyên*Chương trình công tác tháng 12 năm 2019*Chương trình công tác tháng 11 năm 2019*Chương trình công tác tháng 10 năm 2019*Chương trình công tác tháng 9 năm 2019 *Chương trình công tác tháng 8 năm 2019*Chương trình công tác tháng 07 năm 2019 *Chương trình công tác tháng 06 năm 2019*Chương trình công tác tháng 05 năm 2019*Chương trình công tác tháng 04 năm 2019*Chương trình công tác tháng 03 năm 2019*Chương trình công tác tháng 02 năm 2019*Chương trình công tác tháng 01 năm 2019
STT Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải file
1 02/CTCT Chương trình công tác tháng 02 năm 2021
2 01/CTCT Chương trình công tác tháng 01 năm 2021
3 12/CTCT Chương trình công tác tháng 12 năm 2020 của UBND huyện
4 11/CTCT Chương trình công tác tháng 11 năm 2020 của UBND huyện
5 10/CTCT Chương trình công tác tháng 10 năm 2020 của UBND huyện
6 09/CTCT Chương trình công tác tháng 09 năm 2020 của UBND huyện
7 08/CTCT Chương trình công tác tháng 8 năm 2020 của UBND huyện
8 07/CTCT Chương trình công tác tháng 7 năm 2020 của UBND huyện
9 06/CTCT Chương trình công tác tháng 6 năm 2020 của UBND huyện
10 05/CTCT Chương trình công tác tháng 5 năm 2020 của UBND huyện
11 04/CTCT Chương trình công tác tháng 4 năm 2020 của UBND huyện Cẩm Xuyên
12 03/CTCT Chương trình công tác tháng 3 năm 2020 của UBND huyện Cẩm Xuyên
13 02/CTCT Chương trình công tác tháng 2 năm 2020 của UBND huyện Cẩm Xuyên
14 01/CTCT Lịch Công tác tháng 01 năm 2020 UBND huyện Cẩm Xuyên
15 12/CTCT Chương trình công tác tháng 12 năm 2019
16 11/CTCT Chương trình công tác tháng 11 năm 2019
17 10/CTCT Chương trình công tác tháng 10 năm 2019
18 09/CTCT Chương trình công tác tháng 9 năm 2019
19 08/CTCT Chương trình công tác tháng 8 năm 2019
20 07/CTCT Chương trình công tác tháng 07 năm 2019