STT Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải file
1 08/CTCT Chương trình công tác tháng 8 năm 2020 của UBND huyện
2 07/CTCT Chương trình công tác tháng 7 năm 2020 của UBND huyện
3 06/CTCT Chương trình công tác tháng 6 năm 2020 của UBND huyện
4 05/CTCT Chương trình công tác tháng 5 năm 2020 của UBND huyện
5 04/CTCT Chương trình công tác tháng 4 năm 2020 của UBND huyện Cẩm Xuyên
6 03/CTCT Chương trình công tác tháng 3 năm 2020 của UBND huyện Cẩm Xuyên
7 02/CTCT Chương trình công tác tháng 2 năm 2020 của UBND huyện Cẩm Xuyên
8 01/CTCT Lịch Công tác tháng 01 năm 2020 UBND huyện Cẩm Xuyên
9 12/CTCT Chương trình công tác tháng 12 năm 2019
10 11/CTCT Chương trình công tác tháng 11 năm 2019
11 10/CTCT Chương trình công tác tháng 10 năm 2019
12 09/CTCT Chương trình công tác tháng 9 năm 2019
13 08/CTCT Chương trình công tác tháng 8 năm 2019
14 07/CTCT Chương trình công tác tháng 07 năm 2019
15 06/CTCT Chương trình công tác tháng 06 năm 2019
16 05/CTCT Chương trình công tác tháng 05 năm 2019
17 04/CTCT Chương trình công tác tháng 04 năm 2019
18 03/CTCT Chương trình công tác tháng 03 năm 2019
19 02/CTCT Chương trình công tác tháng 02 năm 2019
20 01/CTCT Chương trình công tác tháng 01 năm 2019