STT Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải file
1 5549/QĐ-UBND QĐ xếp loại thi đua trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ 2019
2 5550/QĐ-UBND QĐ xếp loại cán bộ công chức, viên chức trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ 2019
3 5551/QĐ-UBND 5551 QĐ tặng danh hiệu thi đua và khen thưởng cho các tập thể cá nhân có nhiều thành tích trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ 2019