STT Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải file
1 2367/UBND-VHTT CV tăng cường chỉ đạo, tổ chức ứng dụng CNTT trong CCHC, xây dựng chính quyền điện tử các cấp
2 701/QĐ-UBND Ban hành mục tiêu chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 tại UBND huyện Cẩm Xuyên năm 2019