huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Giới thiệu về xã

Giới thiệu xã Cẩm Yên

Xã Cẩm Yên cách trung tâm huyện 8km về phía bắc. Phía nam giáp xã Cẩm Huy và Cẩm Quang. Phía đông giáp xã cẩm Nam, Phía bắc giáp xã Cẩm hoà. Phía tây giáp xã Cẩm Bình và Thạch Hội huyện Thạch Hà.

Bộ máy tổ chức

Bộ máy quản lý xã Cẩm Yên

Bộ máy quản lý xã Cẩm Yên

Điều kiện tự nhiên

Thành tựu đạt được

Tiềm năng và thành tựu của xã

Tiềm năng và thành tựu của xã

Tin tức sự kiện