huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Giới thiệu về xã

Xã Cẩm Vịnh

Xã Cẩm Vịnh với diện tích 741.23 ha, dân số 4462 người , tỷ lệ tăng dân số 5.1%, mật độ 581 người/km2

Bộ máy tổ chức

Bộ máy quản lý xã Cẩm Vịnh

Bộ máy quản lý xã Cẩm Vịnh

Điều kiện tự nhiên

Thành tựu đạt được

Tiềm năng và thành tựu của xã

Tiềm năng và thành tựu của xã

Tin tức sự kiện