huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Giới thiệu về xã

Xã Cẩm Thạch

Xã Cẩm Thạch có diện tích: 1876 ha, dân số 6267 người, tỷ lệ tăng dân số 9.2%, mật độ 330 người /km2

Bộ máy tổ chức

Điều kiện tự nhiên

Thành tựu đạt được

Tiềm năng và thành tựu của xã

Tiềm năng và thành tựu của xã

Tin tức sự kiện