huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Giới thiệu về xã

Xã Cẩm Sơn

Diện tích 4824,34ha, dân số: 5050 người, tỷ lệ dân số tăng 7,1%, mật độ: 139 người/km2. Phía bắc giáp xã Cẩm Hà, phía Đông Bắc giáp xã Cẩm Lạc, Tây Tây Bắc giáp xã Cẩm Thịnh. Phía Nam Đông Nam giáp xã Kỳ Thượng huyện Kỳ Anh.

Bộ máy tổ chức

Bộ máy quản lý xã Cẩm Sơn

Bộ máy quản lý xã Cẩm Sơn

Điều kiện tự nhiên

Thành tựu đạt được

Tiềm năng và thành tựu của xã

Tiềm năng và thành tựu của xã

Tin tức sự kiện