huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Giới thiệu về xã

Xã Cẩm Quan

Xã Cẩm Quan có diện tích :5843.69 ha, dân số 7623 người, tỷ lệ tăng dân số 8.5%, mật độ 106 người/km2. Là quê hương của anh hùng liệt sỹ Phan Đình Giót “ lấy thân mình lấp lỗ châu mai”.

Bộ máy tổ chức

Bộ máy quản lý xã Cẩm Quan

Bộ máy quản lý xã Cẩm Quan

Điều kiện tự nhiên

Thành tựu đạt được

Thành tựu đạt được

Thành tựu đạt được

Tin tức sự kiện