huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Giới thiệu về xã

Bộ máy tổ chức

Điều kiện tự nhiên

Thành tựu đạt được

Tiềm năng và thành tựu của xã

Tiềm năng và thành tựu của xã

Tin tức sự kiện

Nhượng Bạn

Nhượng Bạn, tức là xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh, một xã nằm ở cửa Sông Rác (Lạc Giang)