huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Giới thiệu về xã

Xã Cẩm Minh

Diện tích tự nhiên 2874.04ha, dân số 4403 người, tỷ lệ tăng dân số 11,6%, mật độ 182 người/km2, phía Bắc giáp xã Cẩm Trung, phía Đông và Nam giáp xã Kỳ Phong, Kỳ Phương, Kỳ Tây, kỳ Thượng (huyện Kỳ Anh), phía Tây Cẩm Lộc.

Bộ máy tổ chức

Bộ máy quản lý xã Cẩm Minh

Bộ máy quản lý xã Cẩm Minh

Điều kiện tự nhiên

Thành tựu đạt được

Thành tựu đạt được

Thành tựu đạt được

Tin tức sự kiện