huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Giới thiệu về xã

Xã Cẩm Lộc

Cẩm Lộc nằm phía Nam huyện Cẩm Xuyên có tổng diện tích tự nhiên 621,28 ha, dân số 4398 nhân khẩu. Phân bổ trên 9 thôn, là mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, cần cù chịu khó trong lao động, sản xuất, người dân Cẩm Lộc luôn vững niềm tin đi theo Đảng, trong kháng chiến và trong công cuộc xây dựng bảo vệ tổ quốc.

Bộ máy tổ chức

Bộ máy quản lý xã Cẩm Lộc

Bộ máy quản lý xã Cẩm Lộc

Điều kiện tự nhiên

Thành tựu đạt được

Tin tức sự kiện