huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Giới thiệu về xã

Xã Cẩm Lĩnh

Với diện tích tự nhiên: 1741.42ha, dân số là: 5.385 người, tỷ lệ tằn dân số 14%, mật độ: 239người/km2., phía Bắc giáp xã Cẩm Nhượng và biển Đông, phía Đông giáp 2 xã Kỳ Xuân và Kỳ Bắc (huyện Kỳ Anh), phía Nam giáp xã Cẩm Trung, Tây và Tây Nam là Cẩm Trung và Cẩm lộc.

Bộ máy tổ chức

Điều kiện tự nhiên

Thành tựu đạt được

Tiềm năng và thành tựu của xã

Tiềm năng và thành tựu của xã

Tin tức sự kiện