huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Giới thiệu về xã

Xã Cẩm Hưng

Xã Cẩm Hưng với diện tích 2033ha, dân số: 6533 người, tỷ lệ tăng dân số 9,1%, mật độ 326người/km2, phía Đông Bắc giáp xã Cẩm Thăng và bị ngăn cách bởi sông Hội, phía Đông Nam giáp xã Cẩm Thịnh, phía Tây Nam giáp xã Cẩm Quan quê hương của cố Tổng bí thư Hà Huy Tập

Bộ máy tổ chức

Bộ máy quản lý xã Cẩm Hưng

Bộ máy quản lý xã Cẩm Hưng

Điều kiện tự nhiên

Thành tựu đạt được

Tiềm năng và thành tựu của xã

Sự tích các chùa, đền không được ghi lại đầy đủ nhưng cũng thấy được trên đất Cẩm Hưng qua các triều đại có 1 miếu điện, 5 đền thờ và 3 chùa. Trước cách mạng tháng 8 có 2 ngày lễ là: Rằm tháng giêng âm lịch và rằm tháng sáu ngoạt

Tin tức sự kiện