huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Giới thiệu về xã

Xã Cẩm Hoà

Xã Cẩm Hoà là xã thuộc vùng tuyến biển, có diện tích 16km2, có tuyến biển dài 4km, là một địa bàn có vị trí chiến lược về kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, là hướng phòng thủ trọng yếu phía bắc huyện Cẩm Xuyên.

Bộ máy tổ chức

Bộ máy quản lý xã Cẩm Hòa

Bộ máy quản lý xã Cẩm Hòa

Điều kiện tự nhiên

Thành tựu đạt được

Tiềm năng và thành tựu của xã

Toàn xã tập trung chủ yếu vào nông lâm ngư nghiệp, dịch vụ và phát huy được các nguồn đầu tư từ các dự án vào phát triển kinh tế trong toàn xã. Hàng năm thu về hàng tỷ đồng và đời sống nhân dân đạt 8.8- 9 triệu đồng/ năm.

Tin tức sự kiện