huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Giới thiệu về xã

Xã Cẩm Hà

Xã Cẩm Hà diện tích 590.03ha, dân số 4650 người, tỷ lệ tăng dân số 4%, mật độ 795 người/km2, phía Bắc giáp xã Cẩm Phúc và Thị trấn Thiên Cầm, phía Đông giáp xã Cẩm Lộc, phía Nam giáp xã Cẩm Sơn, phía Tây giáp xã Cẩm Thịnh

Bộ máy tổ chức

Bộ máy quản lý xã Cẩm Hà

Bộ máy quản lý xã Cẩm Hà

Điều kiện tự nhiên

Thành tựu đạt được

Tiềm năng và thành tựu của xã

Có con sông Tùng chảy quanh, có rừng cây chắn sóng và tương lai sẽ phát triển thành khu nghỉ mát

Tin tức sự kiện