huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Giới thiệu về xã

Xã Cẩm Dương

Xã Cẩm Dương thuộc vùng biển ngang nơi đầu sóng ngọn gió, nằm về phía Đông của huyện Cẩm Xuyên, với diện tích 1438.16ha, dân số: 5842 người, tỷ lệ tăng dân số: 4,8%, mật độ 6116 người/Km2.

Bộ máy tổ chức

Bộ máy quản lý xã Cẩm Dương

Bộ máy quản lý xã Cẩm Dương

Thành tựu đạt được

Tiềm năng và thành tựu của xã

Cẩm Dương có nguồn khoán sản dồi dào mà tổng công ty khoáng sản Hà Tĩnh đã khai thác trong 15 năm qua. Với bờ biển sạch đẹp là tiềm năng để phát triển du lịch

Tin tức sự kiện

Điều kiện tự nhiên