huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Giới thiệu về xã

Xã Cẩm Duệ

Xã Cẩm Duệ với diện tích :1268.41 ha, tỷ lệ tăng dân số 7.9%, mật độ 569 người/ km2, nằm phía tây bắc huyện Cẩm Xuyên,Trong hai cuộc kháng chiến Cẩm Duệ là nơi cất giữ vũ khí đạn dược ...

Bộ máy tổ chức

Bộ máy quản lý xã Cẩm Duệ

Bộ máy quản lý xã Cẩm Duệ

Điều kiện tự nhiên

Thành tựu đạt được

Tiềm năng và thành tựu của xã

Cẩm Duệ có khả năng phát triển nông – lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản, phát triển về dịch vụ buôn bán và các ngành nghề phụ. Có tiềm năng phát triển du lịch qua tua Thiên Cầm- Kẻ Gỗ.

Tin tức sự kiện