huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Giới thiệu về thị xã

Xã Cẩm Bình

Xã Cẩm Bình với diện tích tự nhiên 1085,18ha, dân số: 5501 người, tỷ lệ tăng dân số: 7,8%, mật độ 506 người/km2.. Trong những năm qua Cẩm Bình đã đột phá lớn trong công tác giáo dục, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ngành nghề, nên đời sống nhân dân ngày càng ấm no.

Bộ máy tổ chức

Điều kiện tự nhiên

Tin tức sự kiện

Những người lính đi xây hồ Kẻ Gỗ

Họ là những người lính lên đường chi viện cho chiến trường miền Nam trước ngày Chiến thắng 30-4 không lâu. Đất nước hoà bình, thống nhất, họ trở thành những người công nhân chủ lực “đào núi, ngăn sông” trên công trình đại thuỷ nông Kẻ Gỗ và nhiều công trình khác. Ba mươi lăm năm ngoảnh lại, những cựu binh ngày nào mái tóc giờ đã ngã màu sương, không ít chị em trong số họ quá lứa lỡ thì khi đã gửi lại tuổi xuân cho rừng xanh núi đỏ…