huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

UBND xã Cẩm Quan /  Bộ máy tổ chức

Bộ máy quản lý xã Cẩm Quan

10-31-2014

TT

Họ và tên

Chức vụ

1

Vũ Thị Vinh

Bí thư Đảng ủy

2

Nguyễn Thanh Bình

Trực Đảng

3

Chu Văn Dinh

Phó chủ tịch HĐND

4

Ngô Phúc Nhạc

Chủ tịch UBND

5

Bùi Quang Tấn

Phó chủ tịch UBND

6

Nguyễn Huy Long

Phó chủ tịch UBND

7

Vũ Khắc Chân

Trưởng ban văn hóa

8

Nguyễn Đình Hoàn

Tư pháp hộ tịch

9

Chu Văn Cảnh

Cán bộ TNMT

10

Nguyễn Thị Phúc

Văn phòng

11

Trương Thị Trâm

Cán bộ GTXD

12

Nguyễn Thị Nhung

Cán bộ kế toán

13

Nguyễn Thị Hồng Nhung

Cán bộ kế toán

14

Nguyễn Công Dũng

Trưởng công an xã

15

Nguyễn Huy Đại

Xã đội trưởng

16

Nguyễn Trần Thành

Chủ tịch MTTQ

17

Nguyễn Thị Hương

Bí thư đoàn thanh niên

18

Nguyễn Thị Đảm

Chủ tịch hội LHPN

19

Nguyễn Đình Tuấn

Chủ tịch hội nông dân

20

Bùi Quang Vinh

Chủ tịch hội CCB