huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Giới thiệu về xã

Xã Cẩm Quan

Xã Cẩm Quan có diện tích :5843.69 ha, dân số 7623 người, tỷ lệ tăng dân số 8.5%, mật độ 106 người/km2. Là quê hương của anh hùng liệt sỹ Phan Đình Giót “ lấy thân mình lấp lỗ châu mai”.