huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

UBND xã Cẩm Quan /  Giới thiệu về xã

Xã Cẩm Quan

10-31-2014

Xã Cẩm Quan có diện tích :5843.69 ha, dân số 7623 người, tỷ lệ tăng dân số 8.5%, mật độ 106 người/km2. Là quê hương của anh hùng liệt sỹ Phan Đình Giót “ lấy thân mình lấp lỗ châu mai”.

Nơi có chi bộ Đảng được thành lập từ tháng 6 năm 1930. Là đơn vị AHLLVTND, trong công cuộc đổi mới, Cẩm Quan là địa phương thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở nên đã huy động được nhiều nội lực của sức dân kiến thiết xây dựng cơ sở hạ tầng, phát huy những thành tựu đã đạt được, Đảng bộ và chính quyền luôn quan tâm đến các phong trào văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao, xây dựng làng xã văn hoá, được nhân dân đồng tình ủng hộ.

Cẩm Quan có bề dày truyền thống, Đảng bộ nhiều năm liền đạt trong sạch và vững mạnh. Chính quyền và đoàn thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Cẩm Quan đang quyết tâm xây dựng đơn vị anh hùng trong thời kỳ đổi mới.

Danh nhân và làng nghề truyền thống:

 - Liệt sỹ Phan Đình Giót lấy thân mình lấp lỗ Châu Mai trong chiến dịch điện biên phủ.
 - Làng nghề truyền thống: Đan mây tre tại Thôn 5.