huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

UBND xã Cẩm Huy /  Bộ máy tổ chức

Bộ máy quản lý xã Cẩm Huy

10-31-2014

TT

Họ và tên

Chức vụ

1

Đặng Ngọc Loan

Bí thư Đảng ủy

2

Phan Xuân Lục

Phó bí thư - Chủ tịch HĐND

3

Nguyễn Đình Tuyết

Chủ tịch UBND

4

Lê Ngọc Quảng

Phó chủ tịch HĐND

5

Phan Văn Tài

Phó chủ tịch UBND

6

Nguyễn Đình Cảnh

Chủ tịch MTTQ

7

Đặng Đình Khương

Chỉ huy trưởng quân sự xã

8

Phan Chu Kỳ

Trưởng ban văn hoá xã

9

Nguyễn Xuân Lựu

Tài Nguyên môi trường

10

Nguyễn Văn Hùng

Giao thông thủy lợi

11

Phạm Danh Trí

Trưởng công an

12

Trần Huy Thưởng

Trưởng ban tư pháp

13

Hoàng Đình Vinh

Văn phòng UB

14

Phạm Thị Nhiệm

Chủ tịch hội Phụ Nữ

15

Trương Văn Thanh

Bí thư đoàn thanh niên

16

Hoàng Thị Hạnh

Chủ tịch hội ND

17

Trần Ngọc Lâm

Chủ tịch hội CCB

18

Hoàng Quốc Sử

Tài chính ngân sách

19

Đặng Thị Hợi

Tài chính ngân sách