huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Giới thiệu về xã

Xã Cẩm Huy

Cẩm Huy là một xã nằm về phía Tây- Bắc của trung tâm Thị trấn Cẩm Xuyên, với diện tích tự nhiên 894.97 ha, dân số: 4069 người, tỷ lệ tăng dân số: 5,9%, mật độ: 460 người/km2. người dân quanh năm chủ yếu là sản xuất nông nghiệp, chịu khó tăng gia làm mô hình kinh tế giỏi, xoá đói giảm nghèo, xây dựng quê hương giàu mạnh.