huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

UBND xã Cẩm Huy /  Giới thiệu về xã

Xã Cẩm Huy

10-31-2014

Cẩm Huy là một xã nằm về phía Tây-  Bắc của trung tâm Thị trấn Cẩm Xuyên, với diện tích tự nhiên 894.97 ha, dân số: 4069 người, tỷ lệ tăng dân số: 5,9%, mật độ: 460 người/km2. người dân quanh năm chủ yếu là sản xuất nông nghiệp, chịu khó tăng gia làm mô hình kinh tế giỏi, xoá đói giảm nghèo, xây dựng quê hương giàu mạnh.

 Ngày nay trong công cuộc đổi mới, Cẩm Huy là đơn vị AHLLVTND, phát huy truyền thống và bề dày cách mạng, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, thường xuyên quan tâm đến đời sống văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao, xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt là 8/12 làng được công nhận là làng văn hoá. Với kết quả, thành tựu đã đạt được nhiều năm liền được công nhận Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, chính quyền và đoàn thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.